Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Vilken ledarstil passar dig?

Karriären rullar på och plötsligt får du chansen att bli chef. Och ledarskap lockar. Med högre lön, ansvar och större möjligheter att påverka. Men vad krävs för att bli en bra coach? Är man automatiskt ledare bara för att man blir chef? Civilekonomen tog en titt på olika typer av ledarskap och betydelsen av att hitta sin egen ledarstil.

Den som googlar på »ledarstil« får upp 330 000 sidor bara på svenska. Möjligheterna att sortera och kategorisera ledarstilar är med andra ord obegränsade.
Vill man beskriva ledarskapet geografiskt kan man till exempel tala om den asiatiska, amerikanska eller skandinaviska stilen, förklarar Peter Rovér, managementkonsult på Effect Management i Karlstad.
 – Man kan även tala om kvinnligt och manligt eller om styrande, stödjande och delegerande ledarskap. Ett annat sätt är att koppla ledarstilarna till olika faser i verksamhetens utveckling; som entreprenören, förädlaren eller omställaren.
Visserligen kan de flesta människor lära sig att hantera olika faser, men på sikt lönar det sig att hitta en stil man trivs med och som stämmer med den egna personligheten.

– Det ger trovärdighet åt ditt eget varumärke. På samma sätt som för produkter och företag, har varje individ en mängd egenskaper och attribut där några sticker ut lite mer än andra. Det är dessa egenskaper och förmågor som människor associeras med, det vill säga det som skapar ditt personliga varumärke, förklarar Peter Rovér.
Men hur hittar man då sin egen stil?
– Stilen påverkas av din personlighet, erfarenhet, förmåga och dina drivkrafter, och som ledare måste du bottna i din egen värde­grund, förklarar Peter Rovér.
– Du måste kunna leva upp till det löfte dina medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter uppfattar att du ger. Och du måste bygga in förväntningar hos dem om att det du kommer att prestera alltid är bättre än det du redan gjort. En ledare som inte kan agera i enlighet med vem man är kommer inte att må bra. Och en ledare som inte mår bra är ingen bra ledare, säger han.
Och vad utmärker då en bra ledare?
– Människor ska vilja vara din hang-around, helt enkelt gilla att förknippas med dig. En bra ledare går före i motvind och ställer sig bakom sina medarbetare i medvind, säger Anne-Charlotte Sverkström, som även hon är managementkonsult på samma företag som Peter. 

Hon poängterar att en ledare som tar ansvar också är en ­ledare som får respekt. En bra ledare visar i ord och handling vad som är ok och inte, alltså vilka attityder och beteenden som rimmar med organisationens vision och värdegrund, förklarar hon.
– Dessutom ska ledaren skapa en känsla av sammanhang, så medarbetarna uppfattar uppgifter som begripliga, hanterbara och meningsfulla.    
– Där är det nödvändigt att kunna kommunicera vad de ska göra. Att se till att de anställda har rätt kompetens och resurser och förklara att deras insats är viktig i ett större perspektiv. Vill du få medarbetarna att växa ska du också ge dem lagom stora utmaningar, det är något som kommer hela organisationen till gagn, säger Anne-Charlotte Sverkström.
Vad bör man tänka på när man åtar sig en chefsroll?
– Det gäller att inse att ledarskapet inte alltid blir det proaktiva arbete med strategiska frågor man föreställt sig. Vardagen utgörs lika mycket av operativt arbete, säger Peter Rovér.
– Som chef är du en spindel i nätet som många behöver kunna nå, och du kan känna att du aldrig blir riktigt färdig med något. Det handlar om att släcka bränder och hantera oförutsedda händelser och ofta ligger man konstant efter i mejlen.
Och gör man intern karriär kanske man plötsligt ska chefa över tidigare arbetskamrater.
– Du kommer aldrig att kunna leva upp till alla förväntningar från omgivningen eftersom alla har olika bilder av vad som är en bra chef och ledare. Men om du brinner för att påverka, ta helhetsansvar och göra det möjligt för människor och organisationer att växa, så är chefsrollen en utmärkt plattform för att utvecklas som ledare, säger Peter Rovér.

Fakta

Så hittar du din ledarstil:

Ann-Charlotte Sverkström, managementkonsult tipsar:
1 Fråga dig själv varför du valt att bli ledare och varför andra valt dig? Vilka drivkrafter har du? Vilken bild har andra av dina styrkor?
2 Vilken utvecklingsfas i en organisation eller i ett projekt får du mest energi av? I vilka lägen kommer du bäst till din rätt?
3 När känner du att du som ledare agerar så sant som möjligt i förhållande till vem du är? Vad skulle behöva hända för att du ska komma mest till din rätt som ledare?
4 Har du säkerställt att du har personer i din omgivning som kan ge ärlig feedback kring vad som är ditt viktigaste bidrag till organisationen?
5 Utifrån ovanstående frågor: Hur kan du medvetet bygga ditt eget varumärke som ledare?

Fakta

Peter Rovér, managementkonsult om nyckeln till framgångsrikt ledarskap:
– Ledarskap handlar bland annat om att verka genom andra för att uppnå uppsatta mål och syften. Min filosofi fastnade jag för då jag för många år sedan läste boken Hälsans Mysterium av Aaron Antonovsky, som bland annat talar om Sense of Coherence – Känsla av sammanhang (KASAM). Det är egentligen okomplicerat. Om människor har en känsla av sammanhang, det vill säga känner att situationen eller uppgiften är begriplig, hanterbar och meningsfull, har jag upplevt att man faktiskt alltid kommer framåt med bra flyt. Testar man dessa tre delar i ett lackmustest och någon del saknas, inträder ofta oengagemang, motstånd och likgiltighet inför uppgiften. Testa det!

Fakta

Vilken sorts ledare är du? (källa: Effect Management)

Den entreprenöriella
❱ Inspirerar och får människor med sig.
❱ Får medarbetarna att se visionen och anstränga sig extra för att nå den.
❱ Är särskilt skicklig på att genomdriva större framåtlutade förändringar.

Den förädlande
❱ Är uppmuntrande och delegerande. Spelar i lag.
❱ Är bra på att lösa konflikter och knutar.
❱ Ser till att företaget jobbar med ständiga förbättringar.

Den omställande
❱ Är bra på att fatta svåra beslut och genomdriva större, ibland jobbiga, förändringar.
❱ Minskar medarbetarnas oro genom tydliga direktiv.
❱ Följer och detaljstyr verksamheten vid stora förändringar.