Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Vilka bisysslor är okej och vilka inte?

Sugen på att arbeta extra? Kolla vad som gäller först. Bryter du mot reglerna kan du räkna med allt ifrån en irriterad chef och dålig stämning till omedelbart avsked.

Sugen på att arbeta extra? Kolla vad som gäller först. Bryter du mot reglerna kan du räkna med allt ifrån en irriterad chef och dålig stämning till omedelbart avsked.
Det är ingen bra idé att jobba på Skatteverket och samtidigt driva firma bredvid med skatterådgivning. Eller att göra samma sak via sin fru eller make. Lagen om offentlig anställning (LOA) är nämligen hård när det gäller extrajobb. En anställd inom stat och kommun får inte ha några bisysslor där det kan uppstå någon jävsituation eller intresse­konflikt.
– Det kan exempelvis handla om att du inte får sitta i styrelsen på ett företag som säljer kontorsmaterial, samtidigt som du ansvarar för inköp av dessa på myndigheten du jobbar på, säger Georg Frick, arbetsrättsspecialist och författare till boken Arbetsrätt – handbok för chefer.

Men den svenska lagstiftningen reglerar egentligen bara den offentliga sektorn. Den privata sfären följer kollektivavtalen. I fackens avtal med exempelvis arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen som företräder företag som Volvo, Scania och Electrolux har man kommit överens om allmänna förhållningsregler. Enligt dessa är konkurrerande verksamhet förbjuden. En bisyssla kan också vara förbjuden om den inverkar ofördelaktigt på tjänstemannens prestation, exempelvis på grund av trötthet. Samtidigt har en privatanställd tjänsteman rätt att ta ett statligt, kommunalt eller fackligt förtroendeuppdrag. Förutsatt att tjänstemannen hinner med att sköta sin tjänst.

– Men om man på sin fritid är aktiv i till exempel en extrem organisation kan det påverka relationen till arbetsgivaren, som kan anse att det skadar företagets renommé. Engagemanget kan väcka anstöt hos kunder och kan då leda till problem i anställningen. Juridiskt är det på gränsen mellan rätt och fel, men ändå, säger Jan Lidström.
Om ditt företag saknar kollektivavtal kan det vara en fallgrop. Se då över anställningsavtalet och få inskrivet vad som är okej eller inte när det gäller bisysslor.
– Man kan alltid pröva ären­den i efterhand, men det är bättre om parterna är överens, och att man har vd:s underskrift på vad som gäller från början, säger Georg Frick.

Fakta

EXEMPEL PÅ NÄR DU ÄR FARLIGT UTE 
Ditt sidouppdrag gör att du
inte orkar med ditt vanliga jobb.
❱ Extraknäcket konkurrerar
med företaget där du är
anställd.
❱ Du jobbar på din makes
företag – som i sin tur konkur-
rerar med det företag där du är
anställd.
❱ Du har inte samrått med
arbetsgivaren vid en större
bisyssla.
❱ Du använder företagshem-
ligheter eller din skicklighet
och erfarenhet  i konkurre-
rande verksamhet.
❱ Din bisyssla kan innebära en
förtroendeskada för företaget
som du är anställd hos.
KÄLLA: TEKNIKAVTALET, TEKNIKFÖRETAGEN