Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Varning för inställsamhet

Inställsamma medarbetare kan skapa oro och avundsjuka på arbetsplatsen. Som chef bör du hålla huvudet kallt och vara objektiv för att undvika fallgropar.

Vi har väl alla stött på dem på jobbet: kollegorna som på olika sätt försöker hålla sig väl med dig som chef. Deras beteende gränsar emellanåt till att vara lismande och inställsamt. Bästa sättet att hantera dessa är att hålla isär sitt personliga jag och sin funktionella roll som chef och makthavare. Det tipsar Birgitta Ahltorp, fil dr leg psykolog och ledarutvecklare. Var med­veten om att det på alla arbetsplatser finns upptrampade stigar och minfält att undvika.
– När anställda skyndar till och smörjer dig med informa­tion och positiva tillrop är det lätt att trampa snett. All positivitet handlar kanske inte om att du är en sådan fantastisk person, utan om att du sitter med makten att påverka.

Birgitta Ahltorp säger att du formar ditt ledarskap i samspel med dem du är satt att leda. Därför måste du vara extra lyhörd och inte gå i de fällor som förhastade slutsatser kan föra med sig. Birgitta Ahltorp drar exemplet med chefen som har sitt första möte med sin före­trädares assistent:
– Det finns ingen hejd på vad hon vill hjälpa dig med för att du så snabbt som möjligt ska komma in i jobbet. Vad du kanske inte vet är att denna medarbetare har fått stora ­privilegier av din företrädare, som har väckt agg och irritation hos övriga medarbetare.
I stället för att acceptera ­assi­stentens inviter rakt av bör du hålla igen och undersöka vilka andra resurser som finns.

Andra fallgropar kan vara att någon av dina medarbetare har sökt din tjänst. Du kan alltså ha en underställd som gärna ser att du misslyckas med ditt jobb som chef och ledare.
Som chef måste du ha insikten om att du är en måltavla och maktfaktor som har stort inflytande över de anställdas lön, förmåner, semestrar och utvecklingsmöjligheter.
Du bör träffa dina med­arbetare regelbundet, och så fort som möjligt om du är ny på en arbetsplats. Var objektiv och neutral och lyssna in läget. Det är viktigt att ­undvika ­favorisering av några få ­individer. Försök i stället att skapa dig en så stor kontaktyta som möjligt: från vaktmästaren till karriärklättraren. Risken är annars att man får en vinklad bild av företaget som kanske inte stämmer överens med verkligheten.
– Ett värsta scenario är att chefen hamnar i fallgropen och bildar en klick med lismande påhejare och där övriga med­arbetare känner sig åsidosatta, säger Birgitta Ahltorp.

Fakta

Så hanterar du lismarna

1 Håll dig objektiv och neutral. Se till att träffa och lyssna in läget hos samtliga medarbetare, så fort som möjligt om du är ny på en arbetsplats.
2 Forma din egen lednings­filosofi och tydliggör den för medarbetarna.
3 Var på din vakt mot
entu­siastiska ja-sägare.
4 Förstå din roll som aukto­ritet, håll isär ditt personliga jag och rollen som chef. Positiva tillrop beror inte alltid på att du är en fantastisk person utan att du sitter med makten att påverka.