Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Helen Stjerna Foto: Jann Lipka

Uppdrag: Få fart på idéerna!

När företaget tappar innovationsförmågan kan det vara början på slutet. Konsulten Helen Stjerna och hennes team har hittat en metod som får idéerna att sprudla igen.

Det var en gång ett företag som startades av ett gäng hungriga entreprenörer. Under uppstartsfasen samlades de nästan dagligen runt fikabordet för att prata innovationer som skulle kunna lösa kundernas problem. Idéerna sprudlade samtidigt som bolaget bara växte och växte och började expandera till nya marknader. Med det följde också en större organisation och en växande byråkrati. Idéer som tidigare skapades vid fikabordet var snart ett minne blott och så småningom även företaget. 

Ungefär så kan det gå till när företag tappar sin innovationsförmåga, berättar Helen Stjerna, vd för konsultföretaget Xpdition som specialiserat sig på att hjälpa företag och organisationer förebygga eller avhjälpa idétorka.

– I takt med att organisationen växer bygger man ofta på funktioner som blir till flaskhalsar och stoppar idéer från att flöda och bli verklighet, säger hon.

Empati är nyckeln
Att brist på innovationskraft kan få stora konsekvenser för företag finns det i historien många bevis på. Kodaks rekonstruktion 2012 och kontors­maskinstillverkaren Facits avveckling är två exempel.

– Det som inte utvecklas avvecklas. I grunden handlar det ofta om bristande empati för kunden. I stora organisationer blir det många gånger långt till kunden och därmed går insikterna om kundens behov och utmaningar förlorad, säger Helen Stjerna.

Just bristen på empati är något av kärnan i Helens och hennes teams arbete med att få bukt med brist på innovationstänk i företagen. Som exempel nämner hon en kund som tillverkade pvc-rör och som upptäckte att man var chanslös mot lågpriskonkurrenterna från Asien.

– I det här fallet hade man begränsat sig till återförsäljare och VVS-konsulter som köpte rören och där priset var allt. I stället fick vi ledningen att se slutkunderna i samtliga fastighetsägare som sin potentiella målgrupp.

– Med hjälp av en antropologisk studie där vi filmade familjer som drabbats av en vattenskada kunde vi skapa empati hos ledningen, som då insåg att man borde sälja trygghet i stället för pvc-rör. Resultatet den gången blev något av en blå ocean där företaget ökade sin omsättning med mer än 50 procent.

Som paradexempel på hur empati föder innovationskraft nämner Helen hjälpmedelsindustrin för funktionshind-rade. Här kommer en mycket stor andel av alla uppfinningar från anhöriga som dagligen lever med de funktionshind-rade och ser vad som skulle kunna underlätta deras tillvaro.

Förmågan till empati kan variera kraftigt mellan företag. Där empatin brister har ofta hierarkin och byråkratin tagit överhanden. Inte helt ovanligt är att enheter eller avdelningar blir självuppfyllande i stället för att löpande utvärderas utifrån ett gemensamt syfte med kunden i fokus. I ett sådant läge kan idéer till utveckling uppfattas som ett hot mot en fungerande verksamhet – ”if it aint broke, dont fix it!”

Att hänga upp förslagslådor som en uppsamlingsplats för idéer är inget Helen Stjerna tror på. Risken är stor att förslagen hamnar i ett svart hål med frustrerade och uppgivna medarbetare som följd. Dessutom går man då också miste om möjligheten att utveckla och bygga vidare på varandras idéer. Det är ju sällan en ensam idé som gör hela skillnaden.

Istället för dyra workshops
För att kunna jobba löpande med en kostnadseffektiv idéutveckling har Xpdition utvecklat ett koncept och en molnbaserad tjänst där företagen systematiskt kan samla in, utveckla och utvärdera medarbetarnas idéer i en transparent struktur.

– Traditionellt arbetar företag med idéutveckling genom att samla medarbetarna kring en utmaning och att engagera genom stora workshops. Men det är både dyrt och tidskrävande. I vår modell förespråkar vi i stället en lösning där man kontinuerligt arbetar med att utveckla och utvärdera idéer och inte bara en gång om året.

I tjänsten som Helen beskriver kan man välja att låta både anställda, kunder och leverantörer posta egna och se andras idéer och på vis gemensamt utveckla förslag till nya produkter och tjänster eller interna förbättringar. Den som postar en idé är dessutom anonym så att idén bedöms utifrån innehållet och inte på vem som har lämnat den. Först när idén är klar att införas synliggörs vem eller vilka som ligger bakom.

Men att bara satsa på en digital plattform för idéutveckling räcker inte:

– Viktigast är att ledningen ser värdet av att löpande engagera sina kunder och medarbetare i företagets utveckling och att man avsätter tid.  

Fakta

Helen Stjerna, 44
Bor: Med familj i villa i Stockholmsförort.
Karriär: Civilekonom från Uppsala universitet. Har arbetat som konsult inom it- och affärsutveckling och som marknadschef på olika företag. Sedan 2010 vd för Xpdition som är en kommunikationsbyrå med inriktning på innovation. ”Röda tråden i min karriär har alltid varit utveckling. På alla sätt.”
Oväntat: Bra på att teckna.

Fakta

Helen tipsar!

Konsten att bli innovativ:

1. För att lyckas med innovationsarbete behövs strukturerat arbete – precis som med allt annat i ett företag. Börja med att ta fram en innovationsstrategi – vad är målsättningen med innovationsarbetet, vilka ska delta och hur mycket tid ska avsättas?

2. Empati för kunden är a och o för att lyckas med innovationsarbetet. Antropologiska studier och djupintervjuer kan visa på behov som vi inte insåg fanns och som kan utgöra nya affärsmöjligheter.

3. Satsa på en webbaserad infrastruktur för att samla in, utveckla och utvärdera idéer. Där kan idéer leda till nya idéer och ni kan fånga idéer som annars hade blivit kvar i joggingspåret eller hängmattan.

4. Genom att frikoppla idéutvecklingen från organisationsstrukturen och även bjuda in kunder och leverantörer signalerar du som ledning att du vill engagera alla.

5. Se upp för sociala medier som ett sätt att samla in idéer. Ofta gillar vi inlägg på grund av vem som postat dem och inte på innehållet.

6. Incitamentsstrukturer i all ära, men vanligtvis är möjligheten att kunna påverka och bidra till utveckling belöning nog. Medarbetarna vill att företaget lyssnar på deras idéer.

7. Gör som Google: ge tid för de anställdas idéskapande.

Fakta

Helen tipsar!

Konsten att bli innovativ:

1. För att lyckas med innovationsarbete behövs strukturerat arbete – precis som med allt annat i ett företag. Börja med att ta fram en innovationsstrategi – vad är målsättningen med innovationsarbetet, vilka ska delta och hur mycket tid ska avsättas?

2. Empati för kunden är a och o för att lyckas med innovationsarbetet. Antropologiska studier och djupintervjuer kan visa på behov som vi inte insåg fanns och som kan utgöra nya affärsmöjligheter.

3. Satsa på en webbaserad infrastruktur för att samla in, utveckla och utvärdera idéer. Där kan idéer leda till nya idéer och ni kan fånga idéer som annars hade blivit kvar i joggingspåret eller hängmattan.

4. Genom att frikoppla idéutvecklingen från organisationsstrukturen och även bjuda in kunder och leverantörer signalerar du som ledning att du vill engagera alla.

5. Se upp för sociala medier som ett sätt att samla in idéer. Ofta gillar vi inlägg på grund av vem som postat dem och inte på innehållet.

6. Incitamentsstrukturer i all ära, men vanligtvis är möjligheten att kunna påverka och bidra till utveckling belöning nog. Medarbetarna vill att företaget lyssnar på deras idéer.

7. Gör som Google: ge tid för de anställdas idéskapande.

Mer på civilekonomen.se