Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Träna upp din mentala styrka

Mental träning kan vara nyckeln till framgång. Med hjälp av enkla tekniker får du tillgång till dina inre resurser. Målet är att må och prestera bättre.

Det bästa man kan göra för att nå yttre framgång är att koncentrera sig på inre balans. Det menar Lars-Eric Uneståhl, professor i idrottspsykologi vid Skandinaviska Ledarhögskolan i Örebro.
Under 1970-talet introducerade han mental träning som en metod att öka sina prestationer, främst inom idrotten. I dag används den av allt fler chefer med stort ansvar inom näringslivet, för att frigöra blockeringar och för att hantera den stora pressen och stressen.
– Bäst resultat får man genom att göra saker för att de känns bra. Då flyter saker lättare. Det fungerar precis på samma sätt inom idrotten, om man anstränger sig för hårt blockerar man prestationen, säger Lars-Eric Uneståhl.

Han menar att det är viktigt att först definiera vad som är framgång och orsaken till att man vill göra karriär.
Handlar det om yttre framgång, pengar och prylar? Eller om inre framgång, att må bra inombords?
I Sverige är Lars-Eric Uneståhl ledande inom forskningen om mental träning. I en studie, där han intervjuat 1 500 framgångsrika företagsledare världen över, har han undersökt vad det är som gör människor framgångsrika. Han fann tre gemensamma nämnare:
1. Den egna självbilden – hur man ser på sig själv.
2. Målbilden – hur man ser på framtiden.
3. Vilken inställning man har till livet, hur man tolkar livet.
Studien visade att de hade ljusa bilder av sig själva och sin framtid och en positiv attityd till livet.
– Däremot saknades den fjärde faktorn, den inre känslan, vilket visar att de inte mår bättre än andra, säger Lars-Eric Uneståhl.

Att utveckla sin mentala styrka för att må bra är minst lika viktigt som att vara i fysisk god form. Mental styrka hjälper oss att fokusera på det som är viktigt och behålla lugnet när vi ställs inför problem.
– Mental träning kan vara början till en genomgripande förändring i ditt liv, säger Olof Röhlander, mental tränare och författare till »Det blir alltid som man tänkt sig, handbok i mental styrketräning«.
Med sin bakgrund som pingisspelare på elitnivå upplevde han en rad förluster kopplade till mentala faktorer. Det födde tankar om att kunna påverka resultatet. 
– Den roliga poängen är att mental träning kan vara extremt lätt att ta till sig och lätt att anpassa i vardagen. Det handlar om att kunna kontrollera sina sinnestillstånd i alla tänkbara situationer och hitta konstruktiva lösningar i vardagen och på jobbet, säger Olof Röhlander.
Genom att träna mentalt går det att styra sina mål, sin attityd till livet, sin självkänsla och sina förväntningar. Det går till och med att träna upp sin förmåga att välja hur man ska reagera känslomässigt i olika situationer.
– Med enkla tekniker lär man sig att slappna av och visualisera. Börja med att skapa ett mål, till exempel »hur skulle du vilja vara i ett lönesamtal«. Bara den formen av tanke är processkapande, säger Olof Röhlander.
– Hitta en förebild, säg att du vill uppträda lugnt och iskallt utan att jaga upp dig, det ger hjärnan något att styra mot.

Lyckoforskningen pekar på att yttre framgång, pengar och prylar, inte leder till lycka. Istället är det andra faktorer som påverkar vår lycka.
Att vara tacksam och odla optimism kan ge inre frid.
Men optimism kan inte tvingas fram. Det räcker inte med information och kunskap för att lyckas.
– Ofta får det motsatt effekt när vi anstränger oss för mycket. Bäst resultat når du genom att följa glädjen och lusten, säger Lars-Eric Uneståhl.
För att lyckas krävs långsiktig och systematisk träning. Den som vill uppnå radikala förändringar behöver träna regelbundet, minst en kvart om dagen, fem dagar i veckan under tre till sex månader.
– Det fungerar precis som med fysisk träning. Man tränar för att bli bättre, inte för att man har problem.
Med mental träning minskar stressbenägenheten, vilket ger lägre halter av stresshormonet cortisol. I en nyligen gjord studie kunde Lars-Eric Uneståhl slå fast att det redan efter ett par veckor märks en kraftig minskning.

Dessutom ökar ett annat ovanligt hormon, DHEAS-s, som används för att bestämma biologisk ålder hos en person. Hormonet är högst vid 20 års ålder för att sedan sjunka med åren. Den grupp som ägnade sig åt mental träning blev hormonellt sett sju år yngre.
– Det är onekligen intressant, men än viktigare är att du med mental träning kan skaffa dig färdigheter som gör att du fun­gerar bättre i livet, säger Lars-Eric Uneståhl.
Att träna mentalt har många positiva effekter. En av de viktigaste komponenterna i mental styrka är snabbare återhämtning efter motgångar. Även djupsömnen får bättre kvalitet.
En studie om stress, gjord av sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt, visar att det snarare är förmågan till återhämtning som är svaret på stressproblem än arbetstidsförkortning.  

– Man kan jobba hårt utan att få men så länge man får tillräckligt med återhämtning. Det är när djupsömnen störs som man börjar lida av stress. Den enda metod som fungerar för att få djupsömnen tillbaka är mental träning, säger Lars-Eric Uneståhl.
Stress är en reaktion på det som händer. Mental träning handlar om att lära sig ta kontroll över sina känslor. Att inte låta känslor som irritation och frustration ta över. Bra idrottare behåller en »bra känsla« och låter inte omgivningen bestämma vad de ska känna, man bestämmer själv över sin känsla.
Olof Röhlander tar ett exempel om mental blockering som han använder när han föreläser, en studie där deltagarna får utstå oljud. Den grupp som inte får möjlighet att stänga av oljudet visar redan i ett test därpå att de accepterar det, trots att de kan stänga av.
– Det visar hur snabbt vi accepterar inlärd hjälplöshet och förblir passiva. Ofta anammar vi en hjälplös inställning, att vi inte kan påverka vårt liv och vår framtid. Tänk efter, är det inte en rätt hemsk insikt. Vill jag leva mitt liv med hjärnspöken eller ta bort hinder som inte finns?

Fakta

Olof Röhlander – så ökar du din
mentala styrka:
1 Ge dig själv nya utmaningar. Se hinder som utmaningar som får dig att växa.
2 Tänk på allt du lyckats med. Utmaningar och segrar som gjort att du vuxit. Koppla dem till nuet.
3 Uppvärdera dig själv. Genom att tala om din kompetens i stället för brister växer du med uppgiften.
4 Var i balans. En viktig faktor i mental styrka är att snabbt komma igen efter motgång. Ge dig själv mental och fysisk återhämtning varje dag.
5 Träna. Mental styrka och fysisk god form hör ihop. Du står lättare pall för utmaningar och orkar mer.