Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Svenska MBA-skolor lockar med nya grepp

Så här ser det ut – MBA-utbudet i Sverige år 2009. Trenden går mot profilering, flexiblare utbildningsformer och undervisning på engelska. Men konkurrensen är stenhård.

I Sverige kan du frossa bland ett 20-tal MBA-utbildningar. De som läser till en MBA, Master of Business Administration, gör det för att få en kvalificerad ledarskapsutbildning och framför allt för att knyta värdefulla kontakter. Men för de svenska skolorna råder mördande konkurrens på en tuff marknad. Och lågkonjunkturen gör att många har svårt att fylla platserna.
För att överleva profilerar sig skolorna allt hårdare. Genom att exempelvis sjösätta MBA-undervisning på engelska nås en bredare marknad. U21 Global vid Lunds universitet har nischat sig genom att vara nätbaserad.

– Konkurrensen är hård och många heltids-MBA har lagts ner i Sverige. Nu i lågkonjunkturen är det läge för arbetsgivarna att satsa på kompetensutveckling. Kanske går det lättare att förhandla med utbildningsanordnarna om priset eftersom efterfrågan sjunker, säger Nina Forssblad, projektledare på Civilekonomerna.

Men helt nattsvart är det inte, framhåller hon. Många Execu­tive MBA på deltid rullar på. I och med att MBA inte är en skyddad titel har varje lärosäte frihetsgrader att fylla utbildningarna med specialinriktningar för att profilera sig (se även faktarutorna: Bra att veta och Steg för steg – gör så här).

I kampen om studenterna har ackreditering och rankning fått en allt viktigare roll. Ackrediteringen visar att en skola uppfyller grundläggande kvalitetskrav. Rankinglistorna inte är officiella utan publiceras av exempelvis tidningen Financial Times. Men få svenska lärosäten som erbjuder MBA finns med på listorna.
– Det innebär inte att svenska MBA-lärosäten alltid är sämre än statusskolor som Harvard, Stanford och Wharton. Ta listorna med en nypa salt. Ta reda på hur, av vem och i vilket syfte en rankning är gjord, säger Nina Forssblad som inte själv vill göra en jämförelse mellan svenska MBA-skolor och utländska prestigeskolor som har väldiga resurser för sina program.
Omkring 100 000 personer tar årligen en MBA-examen runtom i världen. Det finns ingen officiell siffra hur många som tar en MBA i Sverige. En fingervisning är att GMAT speciellt konstruerat för MBA-antagningar, visar att 150-tal svenskar gör testet årligen.

I Sverige var Handelshögskolan i Göteborg, först ut att erbjuda Executive MBA redan 1977. Utbildningen riktar sig till personer på lite högre poster och med gedigen erfarenhet och erbjuds i dag av ett 30-tal lärosäten runtom i Norden. Redan för två år sedan bestämde sig dock Handels i Göteborg för att göra om sitt Executive MBA-program.
– Vi ville nå en bredare mark­­nad, anpassa oss till nya utmaningar och sticka ut. Därför började vi bland annat utöva utbildningen på engelska. Därtill började vi bjuda in gästföreläsare från hela världen så att vi skulle få ett bredare synsätt. En annan förändring var fokus på individuell utveckling genom reflektion, säger programansvarige Roger Schweizer.
Programmet rullar på halvfart under två år och kostar 290 000 kronor plus moms.  Vart tredje vecka träffas de 25 kursdeltagarna 2,5 dagar. För en deltagare handlar det totalt om 500 timmar i klassrummet och 700 timmars självstudier.

Den första terminen läser deltagarna kurser som ledarskap och strategi. Andra terminen läser man program som finans, marknadsföring, logistik, HRM och IT Governance. Moduler som CSR och internationellt företagande ingår i tredje terminen, medan den fjärde terminen avslutas med en uppsats.
– I programmet ingår även en veckas studieresa. I år var vi i Bangalores it-kluster i Indien och besökte olika företag och deltog i föreläsningar, säger Roger Schweizer.
– Vi satsar mycket på personlig utveckling. Vi använder oss mycket av erfarenhet och kunskap som finns i klassrummet. Alla uppmanas att reflektera aktivt varför de till exempel fattar vissa beslut, och varför man som chef beter sig på ett visst sätt. Genom att förstå varför man gör som man gör – kopplat med ny kunskap – utvecklas man.

Roger Schweizer exemplifierar om en kursdeltagare som sade att det som chef var enkelt att fatta beslut innan han började utbildningen. Efter en termins utbildning hade hans liv som chef ”blivit ett helvete”, efter­som han började tänka på ett helt nytt sätt inför beslut. Plötsligt kunde han se saker och ting utifrån ett helhetsperspektiv – bitarna hade fallit på plats och det nya sättet att fatta beslut gynnade hela företaget.
Hur har lågkonjunkturen påverkat er?
– Det finns fortfarande många intresserade kandidater, men potentiella deltagares arbetsgivare är försiktigare. Jag tror inte att pengar är problemet, det är kanske snarare så att företag inte kan satsa på några få anställda, samtidigt som man drar ner på andra håll.

Kursdeltagarna vid Stockholms universitets tvååriga Executive MBA läser fristående kurser, en termin i taget. MBA-utbildningens starka profil är dess flexibilitet:
– Deltagarna kan själva vara med och påverka upplägget av sin MBA-utbildning så det passar deras olika karriärer. Man kan även göra ett uppehåll i en eller ett par terminer under programmets gång, säger Thomas Hartman, professor vid MBA-utbildningen och prefekt vid Företagsekonomiska institutionen.
För några år sedan fanns en heltidsutbildning men den avvecklades på grund av brist på studentunderlag.
Hur är efterfrågan på den här utbildningen?
– Den kunde vara bättre. Vi har i alla fall tillräckligt många kvalificerade sökande så vi kan hålla igång utbildningen, drygt 20 kursdeltagare, säger han.

För dig som länge funderat på att ta en MBA men inte kommit till skott kan det därmed vara dags att göra slag i sak. Platser verkar det i alla fall finnas gott om. Som en första orientering listar Civilekonomen ett urval av MBA-kurser.

Fakta

Bra att veta:

❱ MBA är ingen skyddad titel och innehållet i utbildningen kan därför variera.  

❱ Kostnaderna för MBA-utbildningar varierar kraftigt, men priset i sig är inte ett mått på kvalitet.

❱ Vissa arbetsgivare betalar för hela eller delar av MBA- utbildningarna vilket som regel innebär krav på att man arbetar kvar.

❱ Det är viktigt att kontrollera vilken ackreditering skolan har. Genom att bli ackrediterade kan skolorna frivilligt visa att de uppfyller olika grundläggande krav som ackrediteringsorganisationer ställer.

❱ Några allmänna behörighetskrav för MBA-program brukar vara: En minst treårig akademisk grundexamen med goda resultat. Minst två, ofta fler, års arbetslivserfa­renhet, relevant för den utbildningen och att man har testesultat från GMAT och TOEFL/IELTS.

Källa: Civilekonmerna

Fördjupning på nätet:

Allmänt: www.civilekonomerna.se/mba:  

Ackrediteringsorganisationer:

www.mbaworld.com (UK)

www.efmd.org (Europa)

www.aacsb.edu (USA)

Fakta

Steg för steg – gör så här:
1 Bestäm dig för vilken MBA du vill läsa, och kontrollera att utbildningen passar dina karriärmål.

2 Sålla fram några skolor som skulle passa. Besök skolorna, gå på informationsträffar, och prata med kursdeltagare. Kontrollera att du har grundläggande behörigheter att kunna söka. Var noga med att kolla hur pass mycket den tänkta MBA-utbildningen värderas ute hos arbets­givare, både i Sverige och utomlands.

3 Kolla att tidsplanen håller, att det är rimligt att jobba och studera samtidigt om du ska läsa en MBA.

4 Om din arbetsgivare ska bekosta utbildningen gäller det att vara väl förberedd. Motivera varför du ska ta en MBA och vad företaget kan tänkas tjäna på investeringen.

5 Sök utbildningen. Var ute i god tid, eftersom det är en lång ansökningsprocess. I regel ska du skriva uppsatser, ta fram rekommendationsbrev och göra testet GMAT, speciellt konstruerat för MBA-antagningar. Många lärosäten gör också personliga intervjuer med sökande.

6 Diskutera med arbetsgivaren om vad som händer när du är klar. Vad kommer du tillbaka till? Se till att det finns en personlig mål- och utvecklingsplan med din arbetsgivare.
I och med att du ska studera på deltid/halvtid måste det framgå vem som tar över delar av dina dagliga arbetsuppgifter.

Fakta

Svårt att välja MBA-program? Civilekonomen guidar till 13 utbildningar (urval):

Blekinge Tekniska Högskola
www.bth.se/mam/internetmba

❱ Inriktning: Internetbaserad vanlig MBA (undervisning på engelska). Ingen inriktning. Fast bestämda kurser.
❱ Utbildningstid: 1 år heltid alternativt 2 år halvtid.
❱ Pris: Ingen avgift.
❱ Ackreditering: Via VHS.
❱ Kursstart: Augusti/början av september 2010.
❱  Ansökningstid: Utländska studenter kan söka det från 1 december. För svenska studenter är samma ansökningstid som vanligt enligt www.studera.nu.
❱ Intagningskrav: Kraven för antagning ska motsvara en svensk kandidatexamen, minst två års yrkeserfarenhet efter exa­men, dokumenterade kunskaper i engel­ska (studenter med utländsk examen ska kunna validera sina engelska kompetenskontroller med TOEFL eller IELTS).
❱ Arbetslivserfarenhet: 2 år efter examen.
❱ Gruppstorlek: 70 studenter heltid, 70 studenter halvtid.
 

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
www.executivemba.se

❱  Inriktning: Executive MBA. Internationellt ledarskaps- och managementprogram med inriktning på general management.
❱ Utbildningstid: 18 månader på deltid.
❱ Pris: 285 000 kr (exkl internatkostnader och moms).
❱ Ackreditering: EQUIS.
❱ Kursstart: Slutet av augusti 2010.
❱ Ansökningstid: Mitten av maj 2010.
❱ Intagningskrav: Akademisk examen el motsv, kvalificerad arbetslivserfarenhet, nominering från deltagarens företag.
❱ Arbetslivserfarenhet: Minst 5 år, medeltal i programmet: 14,0 år.
❱ Gruppstorlek: 24.

Executive Management
Institute (distanskurs), Edinburgh Business School (Heriot-Watt University)
www.exmi.se

❱  Inriktning: Executive MBA Distans , MBA med fokus på Marketing, Finance, Strategic Planning or HRM. DBA, MSc in Marketing, Finance, Strategic Planning & HRM.
❱ Utbildningstid: Nio kurser. Du avgör studietakt själv. Utbildningen kan läsas heltid, deltid.
❱ Pris: 99 000 exkl moms. Tentamens­avgifter 1 500 exkl moms tillkommer.
❱ Ackreditering: Royal Charter.
❱ Kursstart: Löpande.
❱ Ansökningstid: Löpande.
❱ Intagningskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.
❱  Arbetslivserfarenhet: Minst 5 år.
❱ Gruppstorlek: Obegränsat.
❱ Övrigt: Den årliga rankingen från Financial Times visar att Edinburgh Business School återigen är näst störst i världen (efter USA) i kategorin distans/online MBA.

Executive Management Institute (med seminarier)
www.exmi.se

❱ Inriktning: Executive MBA, MBA med fokus på Marketing, Finance, Strategic Planning or HRM. DBA, MSc in Marketing, Finance, Strategic Planning & HRM.
❱ Utbildningstid: Nio kurser. En kurs per kvartal, ca 2,5 år (deltid).
❱ Pris: 189 000 exkl moms. Tentamens­-
avgifter 1 500 exkl moms tillkommer.
❱ Ackreditering: Royal Charter.
❱ Kursstart: Löpande starter i oktober, januari och april varje år.
❱ Ansökningstid: Löpande.
❱ Intagningskrav: Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.
❱ Arbetslivserfarenhet: Minst 5 år.
❱ Gruppstorlek: Mindre grupper på max 15 personer.
❱ Övrigt: Utbildning i Stockholm med program från Edinburgh Business School (Heriot-Watt University).

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
www.handels.gu.se/emba

❱ Inriktning: Executive MBA, General Management, internationellt fokus. Engelska som undervisningsspråk.
❱ Utbildningstid: Deltid över 2 år, helgprogram.
❱ Pris: 291 000 kronor exkl moms.
❱ Ackreditering: EQUIS.
❱ Kursstart: 1 okt (platser kvar).
❱ Ansökningstid: Löpande antagning. Kandidatexamen motsvarar 180 ECTS med minst 90 ECTS i ett enskilt ämne, varav minst 15 ECTS skall vara en uppsats.
❱ Intagningskrav: Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet.
❱ Arbetslivserfarenhet: Se ovan.
❱ Gruppstorlek: 25.
❱ Övrigt: För personer med kvalificerat verksamhetsansvar i privat eller offentlig sektor som söker nästa steg i sin karriär.

Handelshögskolan i Stockholm
www.hhs.se

❱ Inriktning: Executive MBA. Fokus på General Management plus en av de fyra inriktningarna; Financial Management, Leading Innovation, Global eller Health & Life Sciences.
❱ Utbildningstid: Utbildningen ges på deltid under två år, en vecka var femte vecka – totalt 16 veckor och 80 dagar i klass.
❱ Pris: 360 000 kronor exkl moms.
❱ Ackreditering: EQUIS.
❱ Kursstart: Årligen i mitten av mars och mitten av oktober.
❱ Ansökningstid: Rullande antagning.
❱  Intagningskrav: Minst 3-årig akademisk examen eller motsvarande samt minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet. Flytande engelska. Nominering av arbets­givare. Antagningsintervju.
❱ Arbetslivserfarenhet: Minst 5 års relevant yrkeserfarenhet.
❱ Gruppstorlek: 30–40 deltagare.

❱ Övrigt: Lång tradition och gott rykte i svenskt näringsliv. Executive MBA även i Riga och Ryssland.

Henley (STOCKHOLM)
www.henley.se

❱ Inriktning: Executive MBA.
❱ Utbildningstid: 2,5 år deltid.
❱ Pris: 35 650 Euro.
❱ Ackreditering: EQUIS, AACSB, AMBA.
❱ Kursstart: Feb/Sept.
❱ Ansökningstid: Okt/Jan.
❱ Intagningskrav: Flera kriterier, bland annat: Tre års ledarskaps/chefs-erfarenhet. Mycket goda kunskaper i engelska.
❱ Arbetslivserfarenhet: Se ovan.
❱ Gruppstorlek: –
❱ Övrigt: Förutom Stockholm, 2 dagar i London om året.

Linköpings universitet
www.iei.liu.se/pmex

❱  Inriktning: Liknar en  MBA. Executive Master in Project Management. PMEX är en utbildning för chefer och ledare i projektintensiva organisationer. PMEX bidrar med kunskapsutveckling kring organi­sa­tionens dyna­miska för­mågor där det finns viktiga kopp­lingar mellan företagets strategiska projektledning och förmågor som innovation, strategi, kunskapsöverföring och strategisk förändring.
❱ Utbildningstid: 18 månader (internatveckor – omkring 50 schemalagda dagar).
❱ Pris: 265 000 SEK exkl moms.
❱ Ackreditering: –
❱ Kursstart: Se hemsida för uppdaterad information.
❱ Ansökningstid: Se hemsida för uppdaterad information.
❱ Intagningskrav: Grundexamen från universitet (B.Sc.), 180 hög­-
skolepoäng eller motsvarande.
❱ Arbetslivserfarenhet: Omkring 5–10 års erfarenhet i ledande position, t ex som projektledare.
❱ Gruppstorlek: Max 20.

Mgruppen – Svenska Managementgruppen, Stockholm
www.mgruppen.se

❱ Inriktning: Executive MBA. Tre delprogram: Exec Master of Leadership & Management, Exec Master of Strategy, Exec Master of Finance.
❱ Utbildningstid: Deltid under 2 år eller längre. Möjlighet till uppehåll mellan programmen.
❱ Pris: 258 000 kr exkl moms.
❱ Ackreditering: –
❱ Kursstart: 3–5 starter per år.
❱ Ansökningstid: Löpande till respektive programstart.
❱ Intagningskrav: Gedigen erfarenhet av chefsskap och/eller ledningsarbete.
❱ Arbetslivserfarenhet: Minst 5 år och dokumenterad erfarenhet av arbete i specialist- eller ledar­funktion.
❱ Gruppstorlek: 25–30 deltagare.
❱ Övrigt: Erfarna deltagare, praktiskt användbar, internationell akademisk fakultet, stort alumninätverk.
❱ Ansökningstid: Juni/Dec.
❱ Intagningskrav: Kandidatexamen från universitet/högskola samt minst 3 års relevant yrkeserfarenhet.
❱ Arbetslivserfarenhet: Se ovan.

Stockholms universitet
www.su.se

❱ Inriktning: Executive MBA.
Generell med individuell möjlighet till specialisering.
❱ Utbildningstid: 2 år halvfart med möjlighet till uppehåll.
❱ Pris: 311 600 kr inkl moms.
❱ Ackreditering: Nej.
❱ Kursstart: Aug/Jan.
❱ Ansökningstid: Juni/Dec.
❱ Intagningskrav: Kandidatexamen från universitet/högskola samt minst 3 års relevant yrkeserfarenhet.
❱ Arbetslivserfarenhet: Se ovan.

Uppsala universitet
www.fek.uu.se

❱ Inriktning: Executive MBA. Ledarutbildning i internationellt företagande.
❱ Utbildningstid: 2 år deltid.
❱ Pris: 270 000 kr exkl moms.
❱ Ackreditering: –
❱ Kursstart: 10 jan.
❱ Ansökningstid: Löpande antagning.
❱ Intagningskrav: Akademisk examen om minst 120 p/180 hp.
❱ Arbetslivserfarenhet: Minst 5 års praktisk erfarenhet.
❱ Gruppstorlek: Max 30.

U21 Global
www.lu.se

❱  Inriktning: Executive MBA. Helt nätbaserad utbildning: ”Study anytime, anywhere”. MBA, Master of Management in Information Techno-
logy, Postgraduate Diploma och Certificate program. Lärmiljön kretsar kring deltagaren och förbereder deltagaren för ledarroller i den globala ekonomin. Bas vid Lunds universitet och 16 andra välkända universitet runtom i världen.
❱ Utbildningstid: Minimum 1,5 år, Medel 2,5 år (max 5 år). En modul utav totalt 18 st tar 13 v.
❱ Pris: 22 000 USD exkl moms.
❱  Ackreditering: CEL (EFMD). CEL ackrediteringens syfte är att sätta standarden för teknologiförbättrande management utbildningsprogram snarare än för ”face-to-face” program som tillhandahålls av EFMD:s Equis.
❱ Kursstart: Varje månad.
❱ Ansökningstid: Varje månad.
❱  Intagningskrav: Individuella meriter, kandidatexamen, 2 års relevant yrkeserfarenhet för sökande med GMAT poäng på minst 600, 3 års relevant yrkeserfarenhet för sökande utan GMAT poäng. Intyg på färdig­heter i det engelska språket. Ett utlåtande om motivationen för att lyckas – skriva en uppsats på 500 ord. Två referenser.
❱ Arbetslivserfarenhet: Se ovan.
❱ Gruppstorlek: Medel: 25 st deltagare.
❱  Övrigt: MBA:n är helt nätbaserad, allt sker on-line. Består av 18 st moduler. Man kan också välja en modul t ex Marketing Management, Human Resources Management, E-business. Finns också Certificate degree examen (4 moduler) och Diploma degree (8 moduler). Antal studenter är 5000 st runtom hela världen. Ligger på topplistan för Top Distance Learning and Online MBA Providers (Financial Times).