Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Styrelsearbete – ingen lekstuga

Ett styrelseuppdrag kan vara en väg till utveckling vid sidan av jobbet. Se bara till att din arbetsgivare säger okej först och kom ihåg att med uppdraget följer personligt ansvar.

Styrelsen är ägarnas representanter, tillsätts på bolagsstämman och har det yttersta ansvaret för verksamhetens kontroll och styrning.

– Det är inte för något ”glitter på axeln” som du ska tacka ja till att sitta i en styrelse, understryker Lena Henningsson, som är huvudredaktör för Handbok i styrelsearbete och medförfattare till boken Professionellt styrelsearbete.

Innan du tar dig an uppgiften bör du ta reda på om din arbetsgivare anser att du kan ha styrelseuppdrag som extraknäck. Det ser olika ut i olika bolag, en del ser positivt på detta men maximerar antalet uppdrag till ett eller två, andra tillåter det inte alls.

En civilekonomexamen är en bra grund att stå på, men det är en god idé att komplettera med en styrelseutbildning för att få grepp om vad en styrelse egentligen gör och vilket ansvar du tar på dig. Arrangörerna har ofta nätverk och kandidatbanker, som är ett sätt att exponera sig mot marknaden. Det finns även företag som specialiserat sig på styrelserekrytering.

Styrs av lagar och regler

Som styrelseledamot måste du vara beredd att lägga ner tid på inläsning och kunna delta i möten, vanligtvis 5–6 möten per år. Ofta är det några halvdagsmöten och en heldag som ägnas strategiska diskussioner. Inläsningen tar ungefär lika lång tid som mötena.

Det finns lagar och regler som formellt styr arbetet och den så kallade Koden, Svensk kod för bolagsstyrning, är du skyldig att känna till och följa om du sitter i styrelsen för ett noterat bolag.

Ditt ansvar bör du alltid ta på allvar. Det är personligt och du kan bli ersättningsskyldig.

– Fråga vad de vill att du ska bidra med och ta reda på så mycket du kan om företaget. Ställ dig alltid frågan om du är beredd att stå för företagets verksamhet, uppmanar Lena Henningsson.

Det finns försäkringar, har inte bolaget en sådan bör du skaffa dig en själv. De flesta försäkringsbolag erbjuder så kallade VDS-försäkringar, vd- och styrelseansvarsförsäkring.

Fem till sju ledamöter är optimalt för att ha tillräckligt med kompetens i en styrelse och kunna arbeta effektivt. Lena Henningsson påpekar att många styrelser har fler ledamöter än så.

– Du väljs för ett år i taget, men många blir sittande i flera år. En viss kontinuitet är bra, men förutsättningarna ändras, nya kompetenser krävs. Upp till sju år kan vara lagom, du ska hinna lära känna bolaget för att kunna addera värde, även om du förväntas göra det från första mötet.

Ordföranden är viktig för arbetet i styrelsen, det är han eller hon som förbereder mötet tillsammans med vd. Det bör finnas ägardirektiv för styrelsen från ägarna, vad de förväntar sig för utveckling och resultat. Styrelsen tar fram en arbetsinstruktion, samt en rapport- och vd-instruktion.

– Ordföranden ska se till att mötet håller sig till dagordningen, att alla punkter hinns med, att alla kommer till tals och att deras kompetens tillvaratas. Styrelsen ska både kontrollera skötseln och lyfta blicken mot framtiden, säger Lena Henningsson.

Det kan vara en ledamot som skriver protokoll eller en sekreterare. I börsbolagen är det i regel någon med juridisk kompetens. Protokollen nagelfars om något händer som kräver utredning, som bedrägeri, ekonomiskt obestånd eller annat.

Styrelseledamöter bör få arvode. I ett mindre bolag rör det sig om allt från ett par tusen kronor upp till ett basbelopp. I ett börsbolag har ordföranden kanske 10 till 20 procent av vd:s lön och ledamöterna en tredjedel av ordförandes arvode.

Fakta

Styrelseutbildningar – ett axplock:

•  Professionellt styrelsearbete, ordförandeutbildning www.michaelberglundboardvalue.se

•  Bli professionell styrelseledamot, för kvinnor www.womeninprogress.se

•  Styrelseprogram med diplomering www.efl.se

•  Styrelseutbildningar i flera steg med certifiering www.styrelseakademien.se

•  Styrelseutbildning i tre nivåer www.styrelsekunskap.se

Fakta

 
Checklista innan du tar uppdraget:
  1. Varför frågar de mig? Vad kan jag tillföra?
  2. Stämmer bolagets verksamhet med min etik och värdegrund?
  3. Hur ser bolagets ekonomiska situation ut? Har bolaget fullgjort sina åtaganden och tidigare styrelser beviljats ansvarsfrihet?
  4. Vilka utmaningar står bolaget inför? Förstår jag verksamheten?
  5. Har någon i styrelsen branscherfarenhet? Har jag det?
  6. Har jag tillräckliga formella kunskaper?
  7. Vilket arvode kommer jag att få?
  8. Vem är ordförande? Ledarstil? Övriga ledamöter?
  9. Finns styrelseförsäkring?
  10. Är jag införstådd med vilket ansvar uppdraget kräver? Vill jag ta på mig det?
Mer från: