Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Stress och eget företag – en möjlig ekvation

När tar arbetsdagen slut och när börjar privatlivet? Den frågan måste arbetsgivare och medarbetare i allt större utsträckning ta ställning till för att minska stressen i arbetslivet. Men egenföretagare är både arbetsgivare och medarbetare. När tar arbetsdagen slut då och när har man egentligen semester?

En ny undersökning från Företagarna visar att många småföretagare har tagit ut mycket lite semester i sommar. Anställda har enligt semesterlagen rätt att ta ut fyra veckors sammanhängande ledighet under sommaren. Däremot är det inte lika självklart för egenföretagare. Undersökningen från Företagarna visar att bara 25 procent av de tillfrågade företagarna har möjlighet att ta ut fyra veckors sammanhängande semester.

– Det är besvärande eftersom alla människor behöver vila och rekreation för att fungera. För att må bra både psykiskt och fysiskt måste vi tillåta återhämtning. Det är något som företagare får i allt för liten utsträckning i dag, säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Samtidigt har de som tar ut semester svårt att vara helt lediga från arbete. 42 procent av de tillfrågade företagarna anger att de aldrig kan vara helt lediga när de väl tar semester och i genomsnitt spenderar 9,5 timmar per vecka på arbete.

Läs också: Egenföretagarens bästa tips

Arnela Kadic och Malin Hannani vid Linnéuniversitetet i Växjö har i studien Alltid tillgänglig tittat på kraven småföretagare utsätts för i och med att de alltid måste vara nåbara.

– De flesta som deltog i vår studie upplevde att deras arbetsdag ofta saknade ett specifikt slut, att arbetsliv och privatliv flöt ihop. Det förstärkte stressupplevelsen, säger Arnela Kadic.

”Egenföretagare har ständigt sitt arbete i tankarna. Att vara ”helt ledig” är rätt svårt.”

Arnela Kadic

Arnela Kadic och Malin Hannani.

Enligt studien är egenföretagares största stressfaktorer ökade krav på tillgänglighet och flexibilitet, brist på återhämtning, hög arbetsbelastning och ekonomisk oro.

– Egenföretagare saknar tillgång till de hälsofrämjande insatser, råd och stöd som anställda har, vilket kan skapa en högre stressupplevelse, säger Malin Hannani.

Däremot upplever företagarna i studien att de i större utsträckning än anställda kan påverka sin egen arbetssituation, något som väger upp den negativa stressen.

Läs också: Egenföretagarens fem vanligaste misstag

I studien Småföretagare och stress tar Linda Eliasson och Maria Westman från Högskolan i Halmstad upp frågan om stress hos kvinnliga egenföretagare och hur de kompenserar för den. Deltagarna upplevde inte att arbetsrelaterad stress ledde till ohälsa, trots att vissa av dem gått till arbetet med revbensbrott eller hjärnskakning, valt bort föräldraledighet, lämnat över vård av sjuka barn på partnern och valt bort fritidsaktiviteter med stor risk för skador.

Linda Eliasson och Maria Westman.

– De positiva effekterna av att vara egenföretagare verkar utifrån studien kompensera dessa ”uppoffringar”. Dock tror vi att det finns en risk att stressfaktorerna fortsätter generera stress, samtidigt som de kompenserande faktorerna kan dölja stressymptomen. Det kan innebära att dagens stress döljer sig just nu och kanske innebär konsekvenser på längre sikt, säger Linda Eliasson.

Läs också: Egenföretagare vs egenanställd

Småföretagarnas friskfaktorer i form av egenbestämmande och förverkligande av egna drivkrafter verkar väga upp för ekonomisk oro och flytande arbetstider.

– Flera av intervjupersonerna som tidigare varit anställda hade upplevt ohälsa då på grund av arbetet. De menade att de mådde betydligt bättre som egenföretagare, säger Maria Westman.

Framför allt egenföretagare med psykisk och ekonomisk uppbackning från familj, återhämtning i form av fritidsaktiviteter och bollplank för verksamheten kände sig mindre stressade.

– Ingen av våra intervjupersoner upplevde ohälsa på grund av arbetet, trots stressfaktorer. Känslan av hög grad av kontroll över arbetet, få vara sin egen chef, få vara kreativ, känna glädje över det man skapat och att få förverkliga sina idéer var så pass stark att detta inte bara kompenserade stressfaktorerna, utan vägde över. Det ledde till arbetsglädje, hälsa i arbetet och till en drivkraft att fortsätta arbeta på detta sätt, säger Linda Eliasson.

Läs också: Därför ökar antalet egenanställda snabbt

Mindre stress med tiden

Faktorer som kan orsaka stress hos småföretagare enligt studien Småföretagare och stress:

  • Krav från olika intressenter.
  • Krav på tillgänglighet.
  • Ekonomiska krav.
  • Kontrollbehov.
  • Brist på kontroll.

Faktorer som kompenserar stress enligt studien Småföretagare och stress:

  • Kontroll och drivkrafter.
  • Stöd.
  • Återhämtning.
Mer från: , , ,