Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Peter Öhman Foto: Per Helander

Satsningen som ger jobb direkt

På Mittuniversitetet är karriärservice en naturlig del av ekonomutbildningen. Många kontakter med det regionala näringslivet under utbildningen gör att fler studenter får jobb direkt efter examen. Samtidigt får företagen lättare att rekrytera. Bakom framgången står forsk­ningscentret CER. "Vi har nära kontakter med företagen i många frågor, och det ger resultat", säger Peter Öhman, förståndare för CER.

En fungerande karriär­vägledning, och bra relationer mellan högskola och näringsliv, underlättar steget från studier till arbete. Det är också något som ekonomstudenter önskar sig av sin högskola, enligt en undersökning som SERO (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation) gjort. Men trots det är det få studenter som använder sig av sin skolas karriärservice, visar samma undersökning. Ett av undantagen är Mittuniversitetet i Sundsvall. Där har man startat CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, som koncentrerar sig på att knyta det regionala näringslivet till sig, med fokus på företag inom bank, fastighet, försäkring, pension och revision. 

– Vi har byggt upp en nära och kontinuerlig relation. Tanken är att alla ska tjäna på det: företagen, studenterna och vi.  Därför kan vi erbjuda ekonomstudenterna en stor mångfald av näringslivsaktiviteter. Och ju fler kontakter de får med företag, desto bättre, berättar Peter Öhman, föreståndare för CER och docent i företagsekonomi.

På alla kurser på ekonomprogrammet finns det något inslag där studenter möter företagen. Det kan vara ett arbetsplatsbesök, en gästföreläsning, eller att ett företag bjuder in studenter att göra ett case.

– Varje tillfälle är en chans att visa framfötterna, säger Peter Öhman.

Praktik ger inblick

Studenterna får även chansen att göra praktik under sitt tredje och fjärde år. I åk 3 är det frivilligt, men 90–95 procent väljer ändå att genomföra praktiken. I åk 4 är det obligatoriskt.  

– Det är den bästa möjligheten de har att se hur det är på företagen. Upplägget är olika från företag till företag.  En del låter studenterna göra småjobb, andra går igenom verksamheten. Men ett kriterium är att de måste få göra något medan de är där, berättar Peter Öhman.

Amanda Palm var på Ernst & Young i en vecka under sin första praktik. Den andra omgången var hon på PWC i två veckor. 

– Då hann jag lite mer. Jag fick gå runt på de olika avdelningarna och sitta med under några timmar eller en dag. Jag fick också hjälpa till att göra delar av en revision. Det var ett bra sätt att visa vem jag är, berättar hon.

Amanda fick jobb

Praktiken gav mersmak. Under sista terminen sökte hon ett utannonserat jobb på PWC, och fick det.

– De relationer som jag fick under praktiken var jätteviktiga. Arbetsgivaren lärde känna mig. Jag var inte bara ett namn på ett papper, säger hon.

Amanda är bara en i raden som fått jobb tack vare CER:s samarbete med näringslivet.

– Vi hade en lärare under en termin som var kontorschef på KPMG, minns Amanda Palm.

– Flera av mina klasskompisar fick jobb där sedan, tydligen hade hon spanat lite under lektionerna …

Ett annat talande exempel är de studenter som läste redovisningsinriktning i Sundsvall förra året. Alla tio hade jobb innan de tog examen.

– Vi anpassade utbildningen den sista tiden, och så var de ute och jobbade samtidigt som de kunde läsa sista kursen i redovisning, säger Peter Öhman. 

Nära kontakt

Har fler studenter fått jobb i och med det här samarbetet, jämfört med hur det var innan?

– Ja. Vi har nära kontakter med företagen i många frågor, och det ger resultat, säger Peter Öhman.

Samarbetet har även fört andra positiva saker med  sig. Studentföreningen och de företag som ingår i CER åkte ut till gymnasieskolor i regionen för att presentera sig. Resultatet: ökade ansökningar till ekonomprogrammet med 50 procent.

– Det finns ett större behov av civilekonomer än vi utbildar i regionen. Den starka kopplingen till näringslivet får många studenter att stanna kvar här under sitt sista år, i stället för att avsluta utbildningen i Uppsala eller Stockholm, vilket varit vanligt tidigare, säger Peter Öhman.

Fotnot: Vid pressläggning har Mittuniversitetet inlett pilotprojekt med mentorer för studenter. Projektet utförs i samarbete med Civilekonomerna.

Fakta

Karriärservice som ger jobb
Ekonomstudenter vill att deras högskola ska erbjuda karriärservice under studietiden, men en undersökning av SERO visar att få utnyttjar tjänsten. På Mittuniversitetet upplevde man samma problematik, och valde att:

  • Formalisera arbetet i en arbetsgrupp.
  • Engagera näringslivet (företag och organisationer) inom bank, försäkring, fastighet, pension och revision.
  • Engagera studentföreningen Sundekon i arbetsgruppen. 
  • Aktivt integrera näringslivsaktiviteter i varje företagsekonomisk kurs på ekonomprogrammet.

Fakta

Fakta CER
CER står för Centrum för forskning om ekonomiska relationer, och sysselsättar cirka 20 forskare inom ekonomiområdet på deltid. I CER medverkar även personer från ett 20-tal företag och offentliga organisationer inom bank, försäkring, fastighet, pension och revision. 

 
Mer från: , ,