Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Hilmar Thór Hilmarsson är psykolog och psykoterapeut. Foto: Sandra Pettersson

Så undviker du konflikter på jobbet

Konflikter på jobbet kan bli stora energitjuvar och orsaka stressåkommor. Psykologen Hilmar Thór Hilmarsson berättar vad du kan göra för att minska och förebygga konflikter.

Det har skett en gradvis ökning av antalet sjukskrivningar som är relaterade till stress, vilket delvis kan kopplas till att det är allt fler som inte trivs i sina arbetsgrupper. Det konstaterar psykologen Hilmar Thór Hilmarsson, som menar att en hel del av dagens ledare ännu inte lyckats ”ställa om” till de nya krav som har uppkommit.

– Ledarskap handlar som regel numera om att få grupper att prestera,  istället för att som tidigare fokusera på varje individ. Det är för stora grupper för att det individ-inriktade ledarskapet ska fungera, och då måste  istället gruppen vara trygg och väl fungerande. Annars ökar risken för konflikter, säger han.

Läs mer: Psykologen: Lek mer på jobbet!

Konflikter gör oss stressade, vilket i sin tur leder till en känsla av hot och skapar en försvarsattityd. Försvaret kan sedan vara aggressivt och konfrontativt eller passivt och undvikande, förklarar Hilmar Thór Hilmarsson.

Chefens eventuella brister i ledarskapet kan man ju förstås ändå inte påverk. Om det uppstår konflikter är det bara det egna beteendet man kan råda över. Och den stora utmaningen i en konflikt är att undvika att agera utifrån den känslomässiga reaktionen:

– Det är fullt sunt och naturligt att reagera – en konflikt är ett tecken på att något är fel, något måste lösas. Men vi måste se förbi reaktionen och fokusera på sakfrågan i konflikten för att det ska kunna bli en förändring.

Läs mer: Peppa dig själv till framgång

Att känna sig orättvist behandlad är ett exempel på en reaktion, och då gäller det att se vad det var som orsakade reaktionen; kanske en uppfattning om att ha för hög eller för låg arbetsbelastning.

– Att brusa upp mot chefen och kräva en förändring kommer bara leda till att han eller hon blir irriterad tillbaka. Vårt empatisystem är rätt enkelt: det är först när du är vänlig som du kan påverka andra människor. Det gäller därför att börja med att göra en analys av konflikten, för att därefter lugnt och vänligt inleda en dialog om vad du uppfattar som fel – och förklara vad det leder till.

Det bästa sättet att långsiktigt förebygga konflikter är att få deltagarna i gruppen att ”se varandra som människor”, menar Hilmar Thór Hilmarsson.

– Det finns en primitiv instinkt att exkludera ”främmande” ur en grupp, och därför måste alla – i första hand chefen förstås – se till att ”bjuda in” för att etablera en mänsklig gemenskap i en arbetsgrupp. Så fort man har fått en närmre kontakt med en annan människa så vänder den där instinkten, och det blir istället svårt att exkludera honom eller henne.

Fakta

Sex steg för att lösa konflikter

1. Ta ett steg tillbaka i konflikten för att kunna ringa in din uppfattning om vad konflikten handlar om.

2. Analysera: Vad förlorar du på konflikten? Vad skulle du vinna på att den blir löst?

3. Ha en positiv inställning till att konflikten kommer att lösas innan du inleder en dialog med den andra parten.

4. Tänk på att vi i hög grad styrs av automatiska känsloprogram: i harmoni drar vårt samarbetsprogram i gång, medan konfliktprogrammet triggas av att vi är stressade/hotade/rädda.

5. Hitta en metod för att du ska genomsyras av värme och harmoni – det påverkar omgivningen att vilja samarbete.

6. Agera aktivt lyssnande: ta som din uppgift att förstå problemet; ringa in kärnan i problemet genom dina frågor och speglingar; avsluta genom att sammanfatta problemet. Försök sedan att hitta lösningar.

Fakta

Namn: Hilmar Thór Hilmarsson, 54

Bor: Frösön.

Familj: Sambo.

Gör: Författare, utbildare, föreläsare och rådgivare inom områden som effektiva samtal och konflikthantering.

Utbildning: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut.

Böcker i urval: ”Konfliktens magi – hantera konflikter och svåra samtal i privata och professionella relationer”, ”Det coachade samtalets hemlighet – att hantera svåra samtal på din arbetsplats”.

Mer från: ,