Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Lotta Fogel Foto: Jann Lipka

Så hittar du ditt ledarskap!

Att vara ny i rollen som chef och samtidigt vara ledare kan vara en svår ekvation. För att lyckas behöver du både en inre kompass och ett tydligt uppdrag. Det menar Lotta Fogel, utbildare och coach i chef- och ledarskap.

De som får en chefsroll med ansvar över andra har ofta fått jobbet därför att han eller hon är en duktig yrkesmänniska. Ledarskapet förväntas personen i fråga fixa ”by the way”. Det konstaterar Lotta Fogel med många års erfarenhet som utbildare och coach för chefer.

– Man förväntas lägga 100 procent av sin tid på operativa uppgifter och så ska man vara ledare också, säger hon.

Att inte få tid för ledarskapet straffar sig dock förr eller senare. Den dagen då svåra personalfrågor och beslut knackar på märker den nya ledaren att hen reagerar i stället för att agera, parerar i stället för att styra. Resultat blir egen frustration och besvikna anställda. Men så behöver det inte bli.

För att chefen ska känna att hen sitter vid rodret behöver denne hitta sitt eget ledarskap, menar Lotta Fogel. Vägen dit börjar med att hitta sin inre kompass där självreflektion och självmedvetenhet är viktiga nycklar.

– Det handlar om att hitta ditt personliga sätt att leda. För det krävs att du har koll på vad du har för egna värderingar och hur dessa påverkar dig. Vad är det som driver dig och vad får dig att tappa motivation? Vilka är dina rädslor och vad behöver du för stöd? Vad kan du bidra med?

Grundtanken är att bara den som vet att ”det här är jag” också har förutsättningar att känna och utstråla trygghet och tydlighet till medarbetarna. Det gäller särskilt när det stormar.

Vardagen är enligt Lotta Fogel bästa utbildningen för den nyblivna ledaren.

– Reflektera över vad som hände i dag. Hur hanterade du olika situationer och vilka är lärdomarna? Dokumentera för att ha något att gå tillbaka till.

Ledarskap tar tid
Att få tid över för att hitta sitt ledarskap är förstås en utmaning i sig. Här menar hon att chefen redan från start ska ta upp frågor med ledningen som rör vilken tid som finns avsatt för ledarskap och vad som förväntas mer precist av just mig som ledare.

– Är det otydligt var fokus ska ligga blir resultatet att ledaren tar på sig för mycket ansvar och jobbar för mycket.

Att utforma sin ledarstil utifrån något slags ledarideal är inget som Fogel rekommenderar. Att leva upp till något som du egentligen inte är kan bli väldigt kraftkrävande.

Ensam chef
Ensamhet i sin nya roll är något som många nya chefer känner av. Särskild om hen plötsligt blivit chef över tidigare kollegor.

– Vissa samtal tystnar när du kommer in i fikarummet. Man får inte samma förtroende som när man var en i gänget. Det är därför du ska se till att du har stöd och ett bollplank. Det kan vara en mentor, coach eller chefer. Ventilerna är viktiga.

Apropå medarbetarna så finns det ofta stora förväntningar på den nya chefen. Förväntningar som kan vara svåra att leva upp till.

– Det första du som ledare ska göra är att sätta dig ned med medarbetarna och prata om förväntningar. Hur ser ni på varandras roller? Hur vill de att du ska leda? Vilka förväntningar har du på dina anställda? Tydlighet är a och o i början.

Och då är vi framme vi den kanske viktigaste nyckeln för att bli framgångsrik som ny ledare: kommunikation.

– Det är viktigt att man har en kontinuerlig dialog i vardagen och att man har uppföljningsmöten med var och en. Ibland förstår chefer inte hur viktigt det är att man är synlig –  inte bara vid månadsmötena.

Fakta

Lotta Fogel tipsar!

Så axlar du ledarrollen

1 Ta reda på vilken tid som finns avsatt för ledarskap och vad ledningen förväntar sig mer precist innan du tackar ja till chefsjobbet. Inledningsvis är tydligheten gentemot medarbetarna väldigt viktig: våra respektive förväntningar, tydliggörandet av roller, samarbete och ansvar. Ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna att lyckas.

2 Finn ditt eget ledarskap. Att leva upp till ledarideal slösar bara med din energi.

3 Hitta din inre kompass genom självreflektion i vardagen: bli medveten om dina värderingar, vad du behöver för att må bra i ditt jobb, svaga och starka sidor och när du behöver stöd. Dra lärdomar av vad som hänt under dagen och anteckna för att kunna följa upp och hitta svaren.

4 Ledarrollen blir mindre ensam med en mentor, coach eller chef som bollplank.

5 Ledarskap handlar om relationer och kommunikation. Var tillgänglig och synlig. Kontinuitet i dialogen med medarbetarna är viktigt. Att bara synas på månadsmöten fungerar inte!

Mer från: