Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så får du koll på din omvärld

Vilka utmaningar och möjligheter står ditt företag inför i framtiden? Med en strukturerad och väl genomförd omvärldsbevakning slipper du gissa.

De flesta håller någorlunda koll på vad som händer inom det egna yrkesområdet. Omvärldsbevakning innebär ett sätt att strukturera sina spaningar så att den kommer till maximal nytta. Börja med att välja område. Är det metallindustrins framtid eller chefrollens utveckling du vill hålla koll på? Linda Genf, som driver konsultbyrån Widenarrow, har jobbat med ämnet i 13 år och betonar vikten av att precisera sin fråga.
– Det är ett sätt att avgränsa sig. Prioritera den information som påverkar din verksamhet mest.
Välj sedan källor, helst sådana som täcker olika aspekter av ditt spaningsområde. Lär dig deras stil och sätt att uttrycka sig.
– Svenska tidningar skriver gärna ut siffror, medan amerikanska hellre skriver om personer. Det kan vara olika sätt att beskriva
samma tendens, säger Kjell Lindström, konsult på Noden och som ger ut omvärldsbevakningsbrevet Veckans Trender & Tecken.
Nästa steg är att identifiera trender inom området. Spana efter ökningar och minskningar, de kan vara tecken på en trend.
Dela in dina spaningsfynd i kategorier. Linda Genf och Kjell Lindström rekommenderar PESTE-metoden. PESTE står för Politik, Ekonomi, Sociala förändringar, Teknik och miljö/klimat (Environment). Sorteringen ger överblick över vilka områden som påverkar din verksamhet.För att nå långsiktiga mål måste du bevaka regelbundet, ofta och lite. Spana och bolla gärna med en kollega. Notera dina upptäckter och använd dem som underlag för diskussioner om vilka konsekvenser de får.
Enligt Kjell Lindström handlar omvärldsbevakning inte bara om att hålla koll på konkurrenterna.
– Om du vill ligga i framkant ska du försöka se vad som kommer i framtiden. Datorföretaget Apple har exempelvis alltid varit bra på att se kommande behov.
Linda Genf har under sin karriär sett omvärldsinformation bli en viktigare del i beslutsunderlag.
– Genom en strukturerad omvärldsbevakning minskar man risken för felaktiga och dyra beslut.

Fakta

Så omvärldsbevakar du

Definiera ditt område och vilka aktörer som påverkar dig.
❱ Välj källor. Tidningar, medier på internet, nyhetsbrev och rapporter är vanliga exempel.
❱ Titta efter trender och långsiktiga förändringar.
❱ Strukturera materialet efter hur stor påverkan det har för din verksamhet.
❱ Bevaka regelbundet.
❱ Notera och analysera dina upptäckter.

Här är verktygen:
❱ Läs tidningar och branschny-
heter på papper och på internet.
❱ RSS-läsare bevakar specifika sajter och medier.
❱ Det finns avancerade program som samlar information till en sökbar databas.
❱ Prata med folk, gör korta intervjuer om vad som händer på deras område.
❱ Spara bara sådan information som är relevant.

Läs mer: Omvärldsanalys i praktiken, L. Genf och J. Laurent.

Veckans trender och tecken, nyhetsbrev från Noden.

Mer från: