Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så får du finansiering via crowdfunding

Crowdfunding och sociala medier har spelat stor roll i Unitis resa från projekt på Lunds universitet till att landa som företag i forskningsbyn Ideon i Lund. – Equity crowdfunding ger möjlighet för allmänheten att investera mindre belopp. För oss var det den perfekta finansieringsmodellen, säger Albin Wilson, en av talesmännen för Uniti.

Uniti hoppas utmana bilindustrin genom att skapa en elbil för stadskörning till ett rimligt pris. Design- och utvecklingsprocessen försöker de ansvariga hålla så patentfri och öppen som möjligt för att locka fler aktörer som kan påskynda processen.

– Mångfalden i vårt team har vuxit delvis genom kontaktnätet på Lunds universitet, men också genom sociala medier där många kontaktat oss och erbjudit hjälp och feedback, säger Albin Wilson.

Läs även: Uniti gör egen crowdfundingkampanj

Bolaget sysselsätter i dag ett 30-tal personer och man har lyckats samla in pengar både via statliga Almi och genom så kallad crowdfunding, gräsrotsfinansiering.
– När vi först vände oss till Almi hade vi tagit fram en konkret vision för bilen med de viktigaste delsystemen och designvalen. Då hade vi forskat i vilka typer av transportmedel som behövs för att förbättra miljön i våra städer och kommit fram till ett unikt och tilltalande fordonsformat.
Därefter vände sig Uniti till Funded By Me.
– För att fortsätta hålla förtaget så öppet som möjligt var crowdfunding en bra strategi, eftersom alla som investerar då kan involveras i det fortsatta arbetet. Det betyder att vi vinner en massa kompetens från olika åldrar och nationaliteter, säger Albin Wilson.

Hur gick det då?
– Vi avslutade kampanjen med 570 investerare från 45 olika länder i åldrarna 18–85, vilket betyder att vi blivit en av Skandinaviens största och en av världens mest globala equity crowdfunding-kampanjer.

Läs även: Jätteviktigt för ekonomer att kunna lite tech

Men hur vanligt är det då att studenter använder sig av finansieringstjänster? Daniel Daboczy, CEO och grundare av Funded By Me, menar att det är förvånansvärt få.
– Det är vanligare att studenter ser sig som affärsänglar och går in och investerar i bolag än att de lanserar egna finansieringsrundor. För att registrera sig för en finansieringsrunda behöver man ha en någorlunda färdig idé, passerat prototypfasen och ha ett registrerat bolag, säger Daniel Daboczy.
Funded By Me har 73 000 globala investerarmedlemmar.
– Du behöver ha en vettig  värdering och ett bra erbjudande. Passionerade och aktiva entreprenörer med tydliga idéer och en bra, intressant story brukar det gå bra för, säger Daniel Daboczy.

Fakta

Daniel Daboczys tips för att  lyckas med crowdfunding:

  •  Se till att skapa prat, ”buzz”, om kampanjen innan den går live.
  •  Skaffa införlöfte, så att du har några färdiga investerare från början.
  •   Lansera produkten i förväg med ett intressant produktsläpp.
  •   Hitta ambassadörer som pratar positivt om produkten.
  •   Se till att kampanja ordentligt, så att folk ser att det händer massor av roliga saker under de dagar insamlingen pågår.

Fakta

Gräsrotsfinansiering/crowdfunding
Finansierar projekt och idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer via Internetbaserade system. Exempel: CrowdCulture.se, Indiegogo, FundedByMe, Kickstarter, Polstjärna, Crowdcube, Framtidslyftet.

Fakta

Snabbt växande trend globalt
I mitten av år 2011 började crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, att bli ett begrepp. Den utgör fortfarande en liten del av finansmarknaden globalt sett, men växer snabbt och uppgick 2014 till drygt 16 miljarder dollar – en ökning med 167 procent jämfört med 2013. Den globala omsättningen beräknades år 2015 uppgå till 34 miljarder dollar.
Källa: Finansinspektionen

Fakta

Skatteregler för gräsrotsfinansiering:
Om den som finansierar ett projekt får en villkorad motprestation i form av en vara eller en tjänst från det företag som sökt finansieringen så kan det vara en omsättning för företaget som får pengarna. Om finansiärerna enbart får en symbolisk motprestation i samband med donationen så anser Skatteverket att det inte är någon omsättning av vara eller tjänst mellan parterna. Det gäller under förutsättning att värdet av motprestationen är försumbart eller inte alls står i relation till det betalade beloppet. Under vissa förutsättningar kan dock uttagsbeskattning bli aktuell.
Källa: Skatteverket

Fakta

Egenanställningsföretag
Vill du starta en verksamhet, utan att ha ett företag? Det finns olika slags faktureringstjänster inom tjänsten egenanställningsföretag. Det innebär att du jagar in dina uppdrag, står för leveransen av dem och förhandlar ersättning, men det är egenanställningsföretaget som sköter faktureringen och som ser till att du får betalt. Plus är att du slipper starta företag. Minus är att det blir väldigt osäkert. Det är otydligt vilka krav du som uppdragstagare kan ställa på en uppdragsgivare och vilka regler som som kommer att gälla. Om du betraktas som egenföretagare eller anställd beror på avtalets konstruktion. Vänd dig gärna till förbundet Civilekonomerna för att diskutera ditt avtal.

Fakta

Bidrag eller lån
Vinnova är den statliga innovationsmyndigheten. Där kan man ansöka om pengar för ett projekt, men ska då ha en färdig idé. Almi är ett statligt bolag för främjande av företagande. Där kan man söka bidrag för att starta företag eller få hjälp med förmånliga mikrolån på upp till 200 000 kronor. Flera av bankerna har också entreprenörslån för ungdomar.

Mer från: , ,