Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så blir du synad i sömmarna

Hur blir du bedömd under anställningsintervjun? Och vad betyder rekryterarnas frågor – egentligen? Vi listar några av de viktigaste frågorna – och vad de säger om dig.

Proffsrekryterare har sina knep för att så noggrant som möjligt kartlägga vilken av de sökande som är mest lämpad. Efter ett par intervjuer ska de, med hjälp av cv:t också, förstås, avgöra vem av de sökande som är bäst lämpad för ett jobb. Det finns en hel lista med frågor som med största sanno­likhet dyker upp på de flesta anställningsintervjuer. Men det är inte enbart svaren på frågorna som är det viktigaste för rekryteraren.
– Snarare är det helhetsbilden av en person, och hur han eller hon fungerar i praktiken, säger Per Ottahal, rekryteringskonsult på Proffice.
Människor är nämligen smarta varelser och personer som varit på ett par arbetsintervjuer lär sig snart vilka frågor som är vanliga – och vilka svar som förväntas. Att kunna beskriva sina svagheter och styrkor behöver alltså inte betyda att han eller hon har god självkännedom. Det kan också betyda att personeni fråga redan fått frågan i fem, ­sex tidigare intervjuer.

Rekryteraren och författaren Patrick Littorin har stor erfarenhet av rekryteringsprocesser och har skrivit böcker om ämnet. För honom handlar ­rekrytering mycket om intuition. Han lyssnar mer på hur kandidaten säger en sak, än vad vederbörande säger.
– Jag tror inte på att man får fram absoluta sanningar. När jag ber dem beskriva sig själva bryr jag mig inte om hur många adjektiv de tar med. Jag lyssnar på i vilken ordning de säger saker. Det första man säger är det som ligger närmast en själv, säger han.
Men adjektiv kan ge viktiga signaler om hur personen är. Patrick Littorin noterar dem för att jämföra om de stämmer med de adjektiv som kommer fram vid referenstagningar och i arbetsbetyg.
– De adjektiv som kommer igen i dessa tre sammanhang säger något om den sökande.

Fakta

Rekryterarnas frågor – och vad de avslöjar om dig

1 Varför söker du det här jobbet?
Syftar till att ta reda på om du ­söker dig till – eller ifrån – någonting. En person som enbart flyr ifrån någonting kommer snart att byta jobb igen.

2 Hur ser din ideal­arbetsplats ut?
Avslöjar vad du är missnöjd med på din nuvarande arbetsplats och om den utlysta arbetsplatsen verkligen passar dig.

3 Berätta om dina styrkor och svag­heter!

Kan visa på självinsikt, och ­resul­tera i en diskussion om egenskaper man själv vill förbättra, såsom att bli bättre på detaljarbete, eller dylikt.

4 Finns det exempel där du lyckats mindre bra i arbets­livet?
Svaret ger besked om hur du hanterar motgångar.

5 Vilken roll tar du i en grupp? Hur agerar du om du har en annan uppfattning än andra?

Här testas din lyhördhet.

6 Hur du sinne för detaljer eller ser du saker i stort?

Här ger du fingervisning om din kvalitetsmedvetenhet.

7 Hur reagerar du om du får otydliga direktiv, eller om du har mycket att göra?
Svaret ger besked om huruvida du är ordningsam.

8 Hade du några aktiviteter under studietiden!

Eventuella kåraktiviteter innebär ofta att man har lärt sig att umgås med olika människor i olika situationer.

9 Berätta din livs­historia!
När du berättar din livshistoria får rekryteraren insikt i val du gjort i livet, och hur du tänkt. Hjälper till att avgöra om din ­personlighet passar för jobbet.

10 Vad har du för familje­situation?
Du ska helst inte vara i någon skilsmässosituation. Då är det inte lämpligt att också byta jobb.

11 Vad gör du om tre år?
Visar dina ambitioner. Säg att du om tre år vill bli chef, men att före­-
taget inte kan erbjuda det. Då är du kanske inte rätt person.

12 Vad gör du på din fritid?
Den som söker måste ha en social samvaro. Ibland spelar det inte någon roll hur bra du är för jobbet vad gäller kompetens, om du är en socialt obegåvad människa kan rekryteraren välja en mindre kvalificerad, men socialt mer rätt kandidat.

13 Berätta om en situation då du ­arbetade mycket och intensivt under en längre period!

Svaret visar på arbetskapacitet och motivation, som ofta hänger ihop. Genom att tolka nyanserna i svaret och ställa detaljerade följdfrågor, får rekryteraren en bild av din arbetskapacitet i
krävande situationer.

14 Vad kan du tillföra oss? Vad vill du göra på det nya jobbet?

Avslöjar hur taggad du är, hur hungrig du är.

Källa: Bl.a. Patrick Littorin, Quality Research, Hans von Schreeb, Kjellberg & Partner, Per Ottahal, Proffice, Lena Magnell, Life & Career, Roberto Capotondi.

Mer från: ,