Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Revision: Så blir du partner

Att bli partner på någon av de stora revisionsbyråerna kan bli en egoboost och ekonomisk jackpot. Civilekonomen har tittat närmare på vad som skiljer delägarna från de som aldrig når ända fram.

Många är kallade men få blir utvalda. Av de hundratals färska civilekonomer som varje år börjar hos någon av ”the big four” är det bara omkring var tionde som en dag får ta klivet in i revisionsvärldens finrum: att bli delägare, så kallad partner.
Få branscher har en sådan tydlig karriärstruktur som just revisionsbranschen. Från assistent stegvis upp till manager – samtidigt som förberedelserna för att klara provet för godkännande eller auktorisation pågår.
Den som upphöjs till senior manager kan i allmänhet se ett partnerskap hägra inom några år.
– Då är man på ”partner-spåret”. Det är inget löfte, men du vet att du har möjligheterna, vilket självklart är en extra sporre, konstaterar Maria Ekelund, partner på Deloittes Malmö-kontor.
Den som av olika anledningar inte får chansen väljer inte sällan att lämna byrån.
– Om jag inte hade blivit partner 2008 hade jag varit någon annanstans nu, konstaterar Maria Ekelund.
Men vad krävs det då, förutom de formella kraven i karriärstegen? Magnus Fagerstedt, chef för affärsområdet Revision på Ernst & Young och partner sedan 1996, är tydlig:
– En partner måste ha förmågan att förstå och driva affären, att ta ansvar för den. Du ska vara en eftertraktad revisor eller konsult och kunna stärka byråns varumärke, säger han.
Hos ”the big four” tar det ungefär tio år innan en lovande ekonom får chansen till delägarskap.
– Vi fångar upp medarbetarna mycket tidigare än så och följer deras utveckling. Vad behöver förstärkas och hur?, säger Magnus Fagerstedt.
Hos Sverigefemman Grant Thornton kan det gå betydligt snabbare.
– Vi har partner som är strax över 30 år. Det avgörande är byrånyttan, det behöver inte bara handla om att dra in egna intäkter, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

I slutänden handlar det alltid om subjektiva bedömningar. Du blir invald av de andra delägarna.
– Det är därför viktigt att bygga relationer även internt, så att delägarna har en möjlighet att bedöma vad en eventuell partnerkandidat kan tillföra. Ta reda på vad som krävs och inom vilka områden du har luckor. Ha en bra dialog med ledarna på kontoret och sök stöd i din utveckling, råder Maria Ekelund.
Att visa upp sig är viktigt, i yrkessammanhang, men även i sociala sammanhang.
– Det är bra att engagera sig i olika nätverk, men det viktigaste är ändå klientkontakten, säger Maria Ekelund.
Ett annat råd för att öka chanserna att bli partner är att söka sig till tillväxtområden inom byrån, både geografiskt och när det gäller kompetens.
Och man ska inte låta sig luras av att ett område är litet i dag, menar Magnus Fagerstedt.
– Hos oss växer våra tjänsteområden inklusive rådgivning mot publika och  tillväxtföretag, säger han.
Som alla andra former av delägar-skap innebär partnerskapet ett ansvar och en ekonomisk risk.
– Ersättningen är kopplad till hur bra bolaget går, det är en tydlig och bra struktur, säger Maria Ekelund.
Det är också en struktur som bidragit mycket till den starka lockelse som partnerskapet har på medelåders ekonomer. Frågan är dock hur yngre generationer, som ofta inte tänker lika långsiktigt kring sin arbetsgivare, ser på saken.
– Det är något vi funderar mycket på. Lockas unga ekonomer av en relativt lång karriärväg? Det är mycket möjligt att vi får ompröva modellerna, säger Magnus Fagerstedt.

Fakta

Fem vägar till finrummet:

1.Befintliga partner/delägare avgör vem som blir invald som ny partner. För att hamna på ”prospect-listan” behöver du bygga relationer internt.
2. Försök reda ut vilken kompetens som krävs och vad du saknar. Försök fylla eventuella luckor.
3. Öka dina chanser genom att söka till tillväxtområden inom byrån. 
4. Visa att du vill och kan ta ansvar för affären. Visa till exempel att du kan bygga kundrelationer.
5.Var synlig både inom nätverk och sociala sammanhang.

Fakta

Detta innebär partnerskap: Att bli partner betyder att man blir delägare i revisionsbyrån. Med partnerskap följer ett ekonomiskt risktagande. I goda tider betyder det att man får möjlighet att dela vinst, i dåliga förlust. Som ny partner får man köpa ett visst antal aktier. När man slutar som partner ska aktierna säljas för samma summa som inköpspriset. Formellt innebär ett partnerskap att sitta med i stämman och att utse styrelsen. Informellt innebär partnerskap en ökad status samma dag som man blir delägare. Det interna inflytandet är stort. Vanligtvis finns det en partner per 10-15 medarbetare.

Fakta

The Big Four:
Benämning för de fyra största revisionsbyråerna i världen: KPMG, Deloitte, Ernst & Young och PWC. Andra exempel på globala aktörer är Grant Thornton och BDO.