Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Miguel Vergara. Foto: Annika Af Klercker

Nyckeltal med nytänk

Allt större del av ett bolags värde saknas i balansräkningen. Immateriella tillgångar som kundlojalitet, medarbetarnöjdhet och analysförmåga utgör en övervägande del av värdet. Nu är det hög tid att hitta sätt att mäta dessa ”dolda” tillgångar, menar Miguel Vergara som har ägnat sitt yrkesliv åt att analysera nyckeltal.

Sakta men säkert har näringslivet ändrat karaktär de gångna decennierna. Fram till för några år sedan, för nu går det inte så sakta längre. Den digitala transformationen är i full gång, vilket får konsekvenser inom en rad områden.
Bland annat inom bolagsvärdering, konstaterar Miguel Vergara, sales development manager på Oracle.
– Sneglar vi bakåt mot låt säga 70-talet var den större delen av ett bolags börsvärde tydligt mätbar. De materiella tillgångarna stod för en klart dominerande del av värdet. Så är det inte längre – nu är det i stället de immateriella tillgångarna som tar överhanden när ett bolag värderas, säger han.
Miguel Vergara är långt ifrån ensam om uppfattningen om det nya sättet att se på bolagsvärdering. Han hänvisar själv till en ny global studie (se faktaruta) där de tillfrågade ekonomicheferna slår fast att tillgångar som bland annat varumärkeskännedom, kundlojalitet, licenser och arbetsmetoder står för över fyra femtedelar av ett bolags värde.
– Man får också räkna med sådant som hur nöjda medarbetarna är och – inte minst – hur bra bolaget är på att hantera information, säger han.

Läs också: Det krävs av framtidens controller

Hur samlas informationen in?
Han syftar då inte på hur bra de hanterar investor relations eller pr, utan på vad de har för rutiner och algoritmer för att samla in, analysera och dra nytta av den data som deras kunder genererar.
– Dagens it-företag har massor med information om sina kunder, som de med rätt verktyg och kompetens kan skapa värde av. Det gäller inte enbart it-företag för den delen – allt fler företag har den möjligheten i takt med att digitaliseringen får effekter på verksamheten.
Det nya synsättet på bolagsvärdering kräver nya nyckeltal. Nya nyckeltal kan dessutom bidra till att hela företaget får en injektion av det agila arbetssätt som dyker upp som ett krav när digitaliseringen börjar ge effekt.
– Det gäller att kunna reagera snabbt på att en konkurrent börjar etablera sig eller att en nytänkande lösning lanseras. Marknaden svänger snabbare än någonsin, och då gäller det att processerna kan hänga med i samma takt.
Något universellt svar på vilka nyckeltal som ska adderas till dagens finns inte, enligt Miguel Vergara.
– Det måste utgå från varje företags strategi. Att ta fram nya nyckeltal är ett arbete som måste göras internt, där finansavdelningen ska vara inblandad för att kunna kvalitetssäkra.

Läs också: Så skapas nya affärer med big data

Flytt – symbol för nytänk
Som exempel på vad han menar tar han flytten som Oracle genomförde nyligen från stora kontorslokaler i Kista.
– Vi hade inte längre nytta av så stora lokaler, förklarar han. Vilket, visar det sig, inte är detsamma som att verksamheten har minskat – medarbetarna arbetar däremot alltmer från andra ställen, något som blir en symbol för att allt mindre av värdet syns och går att ta på.
Han beskriver sig själv som en ”genuin controller”, efter att ha haft den rollen i bolag som Ica-gruppen, Comhem och Tieto.
– Där har det blivit mycket fokus på traditionella nyckeltal genom åren för min del, även om flera av bolagen hade bra initiativ för att förnya sig.
I mars 2015 bytte han inriktning när han började arbeta på Oracle.
– Här är min roll att hitta lösningar för finansavdelningar och försöka inspirera dem att tänka nytt. Många är mer konservativa än de tror, så det kan vara en viss utmaning, säger Miguel Vergara.

Läs också: Fyra trender för framtiden

Effektiva molntjänster
En del av nytänkandet handlar om att ta in molnfunktioner i verksamheten.
– Det börjar bli allt fler som förstår hur effektivt det kan vara, både ekonomiskt och genom att man lättare kan säkerställa att verktyg är uppdaterade. Och att jobbet blir effektivt är något jag alltid strävar efter. Mycket tid kan frigöras till kreativt utvecklingsarbete på det sättet.

Läs också: Få oroliga för digitaliseringen

Fakta

Miguel Vergara, 38
Utbildning:
Masterexamen, inriktning finansiering från Södertörns högskola.
Gör: Sales development manager på Oracle.
Bor: Fagersjö, Farsta.
På fritiden: ”Ägnar mycket tid åt familjen, lagar mat som tvingar mig att prova nya tekniker som sous vide.”
Kuriosa: ”Älskar att scratcha på mina turntables (med vinylskivor).”
Motto: ”Hur kan morgondagen bli bättre än i dag?”
Brinner för: Att hitta förbättringar.

Fakta

En av fyra har fullgoda mätverktyg
Studien ”Digital Finance Imperative” av det globala certifieringsinitiativet CGMA (Charter Global Management Accountant), med sponsring från Oracle visar bland annat att 84 procent av ett bolags värde består av immateriella tillgångar. Samtidigt anser endast 25 procent av de tillfrågade ekonomicheferna att de har fullgoda verktyg eller tillgång till data för att mäta dessa tillgångar. De viktigaste värdedrivarna, enligt respondenterna, är kundnöjdhet (76%), kvaliteten i affärsprocesserna (64%) respektive kundrelationer (63%). Enligt studien måste bolagen skapa innovativa nyckeltal i takt med att deras affärsmodeller digitaliseras och anpassas till den digitala ekonomin. Rapporten hittar du här: http://bit.ly/oraclecima

Fakta

Miguel Vergara tipsar!
Värdera dolda tillgångar
1 Identifiera vad som driver värdet i bolaget, t ex kundnöjdhet, kundlojalitet, medarbetarproduktivitet etc.
2 Visualisera ovannämnda värdedrivare (t ex genom ett strategiträd enligt Kaplan) och därefter bryta ned dem till konkreta nyckeltal.
3 Samarbeta över avdelningarna; stöt och blöt nyckeltalen med HR, sälj/marknad, logistik m. fl. för att talen ska bli så korrekta som möjligt.
4 Frigör tid för detta projekt – t ex genom att införa molntjänster, standardisering av finansiella processer och högre grad av automatisering.

Mer från: