Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Sofia Nilsson. Foto: Annika Af Klercker

När moralen krockar med vardagen

Hur ska jag agera om jag tvingas täcka upp för en fuskande chef, när jag själv är beroende av denne för min egen karriär? Frågor om moral är inte alltid svart-vita. Ledarskapsexperten Sofia Nilsson har grävt djupt i frågor kring ledarskap och moraliska dilemman.

Den som känner sig tvingad att agera på ett sätt som känns orätt riskerar att drabbas av moralisk stress. Vid ett val krävs ofta en snabb reaktion vilket kan göra det svårt att hinna reflektera och veta vilket val som är det bästa.
– Du måste veta hur du agerar – och hur du skulle vilja agera – i olika situationer. Annars är det lätt att bara ”hänga med”, eftersom de här situationerna ofta kräver snabba beslut, säger Sofia Nilsson, som är expert vid Försvarshögskolan på ledarskap och stress under påfrestande förhållanden.

Läs också: I psykopatens spår – konkurs och utbrändhet

Självkännedom viktig
För egen del kan man minska risken att drabbas av moralisk stress genom att till att börja med ”bottna i vad man står för.” Men att få en sådan självkännedom kan vara lättare sagt än gjort. Därför anser Sofia Nilsson att det grundläggande är att ansvaret inte enbart ska ligga på de enskilda individerna.
– Som ledare måste man kunna arbeta med lagutveckling för att få trygga grupper. Skapa en företagskultur där det är okej att prata om alla slags moraliska dilemman på arbetsplatsen, säger hon.
Grunden för att förebygga moralisk stress är att ha en tydlig policy som bygger på sunda värderingar. Det gäller att hålla policyn levande så att den inte blir ett dokument som hamnar i en pärm och blir sittande där tills det är dags att revidera.
– Då ökar risken för moralisk stress, eftersom medarbetarna har svårt att veta vad som gäller.
Policyn måste vara väl förankrad i organisationen och ständigt kommuniceras av cheferna i deras handlingar; det ska vara något de lever efter.
– I en del företag fungerar det jättebra, men det beror ofta på att det finns några eldsjälar som driver på. Det måste finnas en medvetenhet och ett brett stöd uppifrån för att det ska vara stabilt i längden.

Läs också: Så undviker du konflikter på jobbet

Känslomässig bedövning 
Den som lever med långvarig moralisk stress riskerar att bli ”känslomässigt bedövad”. Det kan leda till en minskad känsla för vad som är korrekt.
– Det är ganska ovanligt men  kan uppstå om man hela tiden vistas i exempelvis en stark företagskultur som tydligt markerar vad som rätt och fel inom organisationen. I den bästa av världar överensstämmer företagets värderingar med ens egna, men det är inte alltid fallet, säger hon.
– Det behöver inte handla om att du tvingas agera på ett sätt som känns fel, stressen kan även utlösas av att du ställs inför ett dilemma. Många chefer känner av en moralisk stress vid neddragningar där man inte är säker på vad som är rätt och fel, säger Sofia Nilsson.
Ett exempel där det är tydligt att man gör fel är när man känner sig mer eller mindre tvingad att täcka upp för en fuskande chef eller kollega:
– Det kan ju vara en chef som man är beroende av för sin egen karriär, och då kan det ligga nära tillhands att åsidosätta den egna moralen, vilket kan leda till en moralisk stress.

Fakta

Sofia Nilsson, 40
Bor:
Karlstad.
Familj: Sambo, en dotter och ett barn på väg.
Utbildning: Fil.dr. i pedagogik, Master examen i statsvetenskap.
Jobbar som: Universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan.
Aktuell: Som medförfattare till boken Moralisk stress och ledarskap.

Fakta

Sofia Nilsson tipsar!
Förebygg moralisk stress i en arbetsgrupp
1
Ledarskapet har stor betydelse. Tycker chefen att en medarbetare har rätt, krävs mod att rakryggat stå för detta, stötta och ta på sig ansvaret. Om chefen däremot anser att en medarbetare har fel krävs handlingskraft att stoppa medarbetaren.
2 Tillitsfulla relationer i en arbetsgrupp gör medarbetare mer benägna att söka mandat och stöd från chefer för att få egna beslut sanktionerade, även när de i formell mening inte är helt korrekta.
3 Goda relationer gynnar även kamratstöd. Genom att dela ansvaret kan den moraliska bördan lyftas från enskilda gruppmedlemmars axlar.
4 Diskutera moraliskt svåra frågor som kan uppstå inom ramen för eget arbete, i syfte att nå7 etisk samsyn i arbetsgruppen. Det är viktigt att övas i att ta hänsyn till etiska konsekvenser som följer med egna beslut.
5 Uppmärksamma tidiga signaler på en stressreaktion. Genom några djupa andetag, avslappning, positivt tänkande och koncentration på uppgiften kan man ofta ”mota Olle i grind.”

Fakta

Rådgivning. Civilekonomerna har ett journummer dit du kan vända dig om du har frågor kring etiska eller moraliska värderingar inom arbetslivet. Numret är: 08-556 912 80.

Mer från: ,