Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Katarina Lidén Foto: Jezzica Sunmo

”Mindre vilda västern i dag”

Antalet licensierade anställda på den svenska finansmarknaden har ökat från 9  800 till 23 000 på ett år. Bakom uppgången står Swedsec med vd Katarina Lidén som inte bara testar kunskaper utan även sätter p för körkorts­innehavare som inte sköter sig.

Licensierings­före­taget Swedsec grundades av Svenska Fondhandlareföreningen 2001. Då handlade det om att säkra förtroendet för branschen och att förekomma eventuell lagstiftning. Aktiemäklarna var först ut med det så kallade körkortet. Med åren har andra grupper tillkommit. Exempel är rådgivare, analytiker och förvaltare som genomgår licensieringstest och årliga kunskapsprov. 

Förutsättning för få en licens är att arbetsgivaren är ansluten till Swedsec, vilket i sin tur kräver att företaget står under Finansinspektionens tillsyn. 

– Från starten var målet att komma upp i 5 000 licenstagare. Men det har vi vida överskridit, säger Katarina Lidén, som är vd för Swedsec sedan 2009. 

Då var siffran 7 500 och antalet licenshavare steg med ca 10 procent per år. Men så hände något i fjol. 9 800 licensierade blev plötsligt 23 000. En ökning med över 130 procent. Förklaring till den explosionsartade tillväxten var att licenskravet bland anslutna företag utökats till att även omfatta anställda som sysslar med enkel rådgivning. Tidigare inkluderades enbart så kallad kvalificerad rådgivning. Vips behövde 13 000 fler licensieras. 

Och fler kan det bli. Efter introduktionen av ett särskilt licensieringstest för rådgivare 2013 lanserades i januari i år ett nytt licensieringstest för specialister. Från juni i år erbjuds ett test för ledning och kontrollfunktioner. Allt för att kunna erbjuda mer yrkesanpassade licensieringstester. 

–  En del företag upplevde att testerna hade för lite relevans i de anställdas vardag. Med de nya yrkesanpassade licensieringstesterna blir testerna mer djupgående och relevanta, säger Katarina Lidén.

Fler licensierade väntas även sätta fart på antalet anmälningar till Swedsecs disciplinnämnd. Anslutna företag förbinder sig nämligen att rapportera regel­överträdelser som  anställda med licens begår. Exempel är brott mot lag, branschrekommendationer eller företagets interna regler. 

– Många gånger handlar det inte om uppsåt utan om stress. Ibland vill man hjälpa: Kunden skrev på nio dokument men glömde att sätta sitt namn på det tionde. Så skriver man på åt kunden. Något som bara inte får hända. Sedan kan det även finnas ärenden där licenshavaren tagit kundens pengar. 

Anmälda fall gallras först av ett utskott. När inblandade parter har sagt sitt avgörs om fallet ska skickas vidare till disciplinnämnden. 

Nämnden bestående av domare ur Högsta domstolen och personer med tung erfarenhet från börs och näringsliv fattar sedan beslut om eventuella påföljder. På menyn står friande, erinran, varning eller återkallelse av licens. Det senare betyder i praktiken ett yrkesförbud hos de cirka 190 företag som i dag är anslutna till Swedsec. 

Otillåtna affärer

Normalt är återkallelsen på tre år, men kan tidsbegränsas till kortare tid. Samtliga beslut publiceras i anonymiserad form och är tillgängliga för allmänheten. Otillåtna korttidsaffärer, jäv, bristande dokumentation, affärer utan kunduppdrag och otillbörlig disponering av kundens medel är exempel på ärenden som avgjorts.  

Men en titt på statistiken visar att det bara är ett tiotal fall som årligen hamnar i nämnden. Återkallelser har bara förekommit någon enstaka gång de senaste åren. 

– De första åren i Swedsecs historia förekom ganska många återkallelser. Jag tror att det kan ha haft att göra med it-krisen. Det är när det går snett som saker uppdagas. Sedan tror jag att branschen har gjort en uppryckning genom att kontroller görs i en annan omfattning i dag. Nämndens beslut om återkallelser av licenser har säkert också haft en preventiv verkan. Det är mindre vilda västern i dag. 

Den som vill bli licensierad måste klara ett tre timmar långt test. Kunskapskraven varierar beroende på inriktning och även om det saknas statistik är det långt ifrån alla som klarar provet första gången.

– När vi införde ett särskilt rådgivartest 2013 var resultaten alldeles för dåliga i början. Jag tror att många underskattade kraven och pluggade för lite. Nu är nivån okej, säger Katarina Lidén, som tagit licensieringstest i både USA och Sverige. 

Kan bli fler licenser 

Tillväxtmöjligheter verkar det finns gott om för Swedsec. Fortfarande finns det företag som valt att stå utanför licensieringssystemet men som skulle kunna vara med, enligt Lidén. Det gäller särskilt försäkringsförmedlare, men också en del fondbolag. Flera licensieringstester inom andra områden kan också bli aktuella i framtiden. 

–Det här är lite som att jobba för världsfreden. Vi verkar för förtroendet för värdepappersmarknaden. Det är bra för konsumenten och bra för företagen, säger Katarina Lidén. 

 

Fakta

Katarina Lidén, 46
Vd för Swedsec Licensiering sedan 2009. Tidigare arbetsgivare Nasdaq OMX, ­Finansdepartementet. Började sin ­karriär inom private banking på bank i München, sedan analytiker i New York. Ekonomexamen från universitet i München. Oväntat: i New York var hon även börsreporter åt tysk radio. 

Fakta

Swedsec
Swedsec är ett licensieringssystem för anställda på finansmarknaden. Syst­emet omfattar cirka 190 anslutna företag. I dessa är närmare 23 000 anställda licensierade.    

Tips!
Har din placeringsrådgivare licens? På Swedsecs hemsida kan du kolla. Även privatpersoner kan vända sig med klagomål till Swedsec. ”Vi kan inte döma till skadestånd men vi kan se till att det blir en disciplinär påföljd”, säger Katarina Lidén. 

 
Mer från: ,