Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ljusning för revisionsbranschen – men ekonomer får tuff konkurrens

Revisionsjättarna anställer igen efter finanskrisen. Stora pensionsavgångar spär på behovet av nyrekryteringar. Men när fokus flyttas från revision till konsulttjänster tvingas civilekonomerna konkurrera med andra akademiker.

Finanskrisen kastade en mörk skugga även över revisionsbranschen. De vanligtvis stora kullarna nyutexaminerade civilekonomer som anställs vår och höst krymptes.
Hur hårt man drog i nödbromsen är svårt att säga, frågan är känslig och inget av de största revisionsbolagen vill gå ut med exakta siffror.
– Vi brukar räkna med att vi anställer omkring 150 nyutexaminerade ekonomer varje år i högkonjunktur. Under den tuffaste perioden under finanskrisen var dessa siffror betydligt mer modesta, säger Emma-Lisa Runius, studentansvarig på Pricewaterhousecoopers, PWC.
Klart är dock att behovet av ny personal har ökat igen.
– Det mesta talar för att vi på väg ur den ekonomiska krisen, men det är lite svårt att spekulera i hur personalbehovet kommer att gestalta sig de närmaste åren, säger Melissa Söderberg, studentkoordinator på Deloitte.
Bolaget har anställt sammanlagt omkring 400 nyutexaminerade ekonomer de senaste fyra åren.
När ekonomin snurrar snabbare ökar också rörligheten i branschen, vilket ökar behovet av att anställa.
– Vi ser att vår personalomsättning börjar närma sig en »normal« nivå efter några år med låg omsättning. Dessa behöver vi ersättningsrekrytera, säger Melissa Söderberg.

Christer Jonsson, HR-ansvarig på KPMG, ger en delvis annan bild av hur lågkonjunkturen påverkar branschen.
– Vi har kontinuerligt nyanställt ett stort antal civilekonomer också de senaste åren. Även om konjunkturen svänger över tid så rekryterar vi med långsiktighet och med utgångspunkten att vi ska anställa de bästa studenterna, säger han.
Dan Brännström, generalsekreterare på branschorganisationen FAR lyfter fram de kommande årens stora pensionsavgångar.
– Den starkare konjunkturen driver upp efterfrågan på våra tjänster vilket leder till nyanställningar. Behovet att anställa förstärks genom att många kommer att gå i pension de kommande åren.

Efterfrågan på personal hos revisionsjättarna är alltså på väg uppåt. Frågan är dock hur väl civilekonomer står sig i den allt hårdare konkurrensen med andra akademiker. Det slopade revisionstvånget för mindre aktiebolag har ju lett till allt större fokus på rådgivning i stället för revision. Något som öppnar upp för andra specialistkunskaper.
– Över tiden minskar mängden revision medan mängden rådgivning ökar, konstaterar Dan Brännström på FAR.
Flera representanter för de större revisionsbolagen som Civilekonomen talat med ser en risk att civilekonomer riskerar att halka efter i konkurrensen. Detta är dock inget som de vill gå ut med offentligt.
Däremot är det ingen tvekan om att också andra akademiker blivit mer intressanta vid rekryteringar.
– Merparten av de juniora vi anställer är fortfarande civilekonomer. Men till vår skatteavdelning anställer vi skattejurister och till vår konsultavdelning söker vi både systemvetare och civilingenjörer. När det gäller kommunal revision är statsvetare efterfrågade, säger Emma-Lisa Runius på PWC.
Utvecklingen har pågått en längre tid, enligt Melissa Söderberg på konkurrenten Deloitte.
– Vi anställer skattejurister, civilingenjörer och systemvetare. Det är ingen trend utan något vi gjort under många år, säger hon.