Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Lev i nuet och bli en bättre chef

Telefoner som ringer, personal som vill ha svar och dubbel­bokade möten. När stressen tränger sig på gäller det att behålla överblicken. Med hjälp av mindfulness skapar du inre lugn och lär dig fatta de rätta besluten.

Mindfulness går ut på att leva i nuet och rikta sin fulla koncentration mot en arbetsuppgift i taget. Tekniken har på senare tid anpassats till affärsvärlden. Framför allt chefer med personalansvar har mycket att vinna på att vara närvarande i nuet. Det säger Cecilia Åkesdotter, civilekonom och certifierad instruktör i mindfulness.

– De största fördelarna är att du blir mindre stressad, fattar bättre beslut och får personalen att känna sig sedd. Vägen dit handlar om att lära sig fokusera, säger hon, som 1995 bytte siffrorna mot att arbeta med människors utveckling.
Till en början jobbade Cecilia Åkesdotter som personlig coach. Mindfulness har hon ägnat sig åt sedan 2002. Begreppet myntades i slutet av 70-talet av en amerikansk läkare. Tekniken, som bygger på yoga och meditation, går ut på att koncentrera sig på kroppens sinnen och sen föra över uppmärksamheten till ett samtal eller ett möte.
Genom att lyssna på sin andning eller sätta sig ner och fokusera på kontakten mellan kroppen och stolen går det att bli mer närvarande i nuet. Något som skapar en ökad känsla av kontroll och överblick i arbetet. Och tio minuters träning morgon och kväll kan ge stora resultat på tre veckor. Sen gäller det att använda tekniken löpande.

– När telefonen ringer, vänta tre signaler och rikta uppmärksamheten till din andning innan du svarar. För sen över fokus på samtalet och du kommer att kunna se det ni diskuterar ur flera infallsvinklar och fatta bättre beslut, säger Cecilia Åkesdotter.
Utöver att skärpa sin koncentration kan den som använder mindfulness även känna sig mer avslappnad. Dessutom handlar träningen om att bli bättre på att möta och se andra människor.
– Den som tänker på att inte värdera andra människor och ställer frågor i stället för att dra förhastade slutsatser undviker missförstånd. Och när kunder och personal får ökad uppmärksamhet förbättras relationerna, säger Cecilia Åkesdotter.

Fakta

En väg till medveten närvaro

Mindfulness brukar översät-
tas med närvaro i nuet. Du
tränar uppmärksamheten att
vara i nuet. När du är i nuet får
du en hel del bra effekter,
bland annat varvar kroppen
ner.
❱ Sätt dig ned. Slut ögonen.
Koncentrera dig på de ljud du
kan registrera, men värdera
dem inte. Håll detta fokus i
två minuter. 

Mer på civilekonomen.se