Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Guide: Så klarar du chefsklivet

I går var du en i gänget. I dag arbetsgivarens representant. Chefsrollen kräver nya kunskaper och bäddar samtidigt för konflikter – i synnerhet om du ska basa för dina tidigare kollegor. Här är råden som gör att du klarar övergången utan obehagliga överraskningar.

Att bli erbjuden ett chefsjobb är smickrande, inte minst för lönens skull. Statistik från Civilekonomerna visar att personalansvaret syns rejält i lönekuvertet (se faktaruta).
– Den vanligaste frågan från medlemmar som erbjuds ett chefsjobb är just hur mycket mer personalansvaret bör ge i lön, säger Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna.
Samtidigt förutsätter chefskapet kunskaper om bland annat arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Själva rollen kan också vara lite skrämmande. Inte minst om det gäller att bli ledare över sina gamla arbetskamrater.

Eva Norrman-Brandt är psykoterapeut och organisationskonsult med inriktning på ledarutveckling och chefsutbildningar. Hon har lång erfarenhet av att stötta blivande chefer i övergången från att vara en i gruppen till att bli arbetsgivarrepresentant.
– Många blir överraskade över kraften i det här steget. Därför är det så viktigt att både den blivande chefen och arbetsgivaren tänker igenom situationen ordentligt innan.

Vad är det som gör det rollbytet så laddat? Eva Norrman-Brandt lyfter fram tre faktorer. För det första handlar det om ett skifte i maktbalansen. Den tidigare kollegan ska nu bedöma sina medarbetare.
– Det blir extremt tydligt vid det första lönesamtalet. Chefen har makt att bestämma lönen och meddelar sin bedömning. Som medarbetare är det lätt att tänka: ”Jaha, är det så här du har tyckt om mig under de här åren …”

Dessutom får chefen tillgång till ny information från arbetsgivaren, och agerar därmed annorlunda. Kollegorna kan tycka att det är konstigt att en person är så förändrad. Slutligen riskerar medarbetarna att projicera orimliga förväntningar på den tidigare kollegan som blir chef. 
– Chefen blir lite av en idol, en Messias som förväntas fixa saker. Det är smickrande men ställer väldigt höga krav. Vid effektiviseringar får du som mellanchef ta de ilskna känslorna även om det inte är du själv som fattat besluten.
För att klara att hantera medarbetare måste du kunna navigera och skapa förståelse för varför beslut fattas. Impopulära beslut blir ännu svårare när de levereras av en tidigare kollega. Chefen får ta emot mycket av ilskan när någon blir uppsagd.
– Man tänker ”Att du av alla människor gör så här! Vi som dessutom är vänner!” På en mindre ort är det här extra laddat, den som blir av med jobbet kanske har sina barn i samma fotbollslag eller man bor på samma gata. Som tur är lägger det sig efter ett tag. Det gäller att klara övergången.

För att klara chefsrollen gäller det att bygga nya nätverk och skaffa bollplank. Chefen är inte längre en del av gruppen och behöver därför en ny kollegiegrupp att ta upp frågor med. Det är också bra att skaffa sig en coach, en duktig neutral person utanför företaget, råder Eva Norrman-Brandt.
Även om företaget går bra är det lätt att bli ifrågasatt av sina tidigare kollegor. ”Varför blev han chef och inte jag?”  Enligt Eva Norrman-Brandt är den risken också extra stor på kvinnodominerade arbetsplatser.
– Kvinnor kan ha svårare att kliva fram och säga: jag vill bli chef. I stället kan de gå omkring med en dold avund mot den som vågar.
Som chef gäller det att tidigt göra klart att man inte accepterar att bli motarbetad.
– Ta ett snack med din medarbetare i enrum. Räcker det inte kanske ni till sist måste gå skilda vägar.

Att vara chef på mellannivå är extra utsatt eftersom man riskerar att bli klämd både nerifrån och uppifrån. Det gäller att säkerställa att kontroversiella beslut är förankrade på högre nivå.
– Det är förödande om en medarbetare som är missnöjd med ditt beslut springer till din chef och denne tar ställning för medarbetaren och mot dig. Det förstår tyvärr inte en del högre chefer.

Som nybliven chef över sina gamla kollegor är det ofta svårt att hålla distansen. Det gäller att acceptera att du inte kan vara lika nära dina kollegor som ­tidigare. Du kan inte vara kompis och förstående på samma sätt, utan måste sätta upp gränser.
Risken är att annars att man faller i det som Eva Norrman-Brandt kallar popularitetsfällan.
– Du vill göra så bra ifrån dig att du sitter kvar på kvällarna och sliter. Det går ett tag men efter ett par år orkar man inte. Man kan inte vara populär i alla läger. Till slut blir man invaderad.
Vad ska man då kräva av sin arbetsgivare innan man tackar jag till en chefstjänst med ­personalansvar?
Eva Norrman-Brandt ­rekommenderar att man gör en formaliserad chefsöverlämning. Att låta gruppen och den gamla chefen göra ett ”bokslut” över verksamheten som lämnas över till efterträdaren. Det ­underlättar för alla.

Hon betonar att chefskap är en särskild profession som också behöver stöd. För att bli en bra chef ­behöver man rätt verktyg.  Någon form av chefsutbildning, helst innan man tillträder, är därför en klar fördel.
– Det spelar ingen större roll vad du går för kurs, det viktiga är att du gör det.  Går du i en grupp får du tillgång till ett nytt nätverk. Du får ett hum om verktygslådan. Och om du inte hinner gå en utbildning innan du börjar, se åtminstone till att läsa på i ämnet på egen hand. Vad innebär chef­skapet? Har jag en idé om hur jag vill leda verksamheten?

Som nybliven chef gäller det också att ha koll på juridiska ansvarfrågor, berättar arbetsrättsexperten och författaren Georg Frick  
– I straffrättslig mening kan en mellanchef bli dömd för arbetsmiljöbrott. In­träffar
en olycka ska domstolen utreda vem som är arbets­givarens representant. Visar det sig att ­mellanchefen har fått ­delegation på befogenheter, ­arbetsuppgifter samt har arbetsmiljökompetens avseende de aktuella arbetsupp­gifterna kan han eller hon anses ­ansvarig för arbetsmiljöbrottet och därmed straffas.
Samtidigt säger arbetsmiljölagen att om det råder oklarheter om vem på företaget som ska hållas ansvarig, så skickas ansvaret uppåt. När det gäller arbetsrättsliga frågor är det själva företaget som kan dömas till skadestånd om en anställd exempelvis blivit felaktigt uppsagd, inte den enskilda chefen. Samma sak gäller vid diskriminering på grund av exempelvis kön.
– Men det betyder förstås inte att du som mellanchef inte behöver kunna lagstiftningen. Gör du fel vid exempelvis en uppsägning blir du inte skyldig i lagens mening. Däremot kan det ju få konsekvenser för din egen karriär om du inte sköter ditt jobb, säger Georg Frick.
Men naturligtvis passar det inte alla att ha personalansvar. Enligt Eva Norrman-Brandt måste man vara medveten om att det innebär att välja en generalistkarriär.

– Den som gått en lång specialistutbildning kan komma att tappa den djupa operativa kunskapen. Jag känner till många duktiga specialister som valt bort en tjänst med personalansvar. I dag är det inte heller lika lätt att locka medarbetare att ta personalansvar som för tio år sedan, då var det mer prestige, det var så man gjorde karriär. Numera finns så många andra alternativ.

Fakta

Så hanterar du din nya roll

1 Förbered dig noga. Vad betyder det att vara chef? Missa inte den känslomässiga delen, du blir en symbol.
2 Se till att ha en grupp personer som du kan bolla frågor och problem med. Både på företaget och utanför, exempelvis i form av en coach.
3 Deklarera tidigt vad du vill som chef och bjud in medarbetarna att formulera sina förväntningar. Alternativt tala om att du återkommer med en ”programförklaring” när du blivit varmare i kläderna.
4 Ta reda på dina befogenheter och ditt ansvar. Kräv att du får tillräckliga kunskaper och resurser som matchar detta.

5 Sätt dig in i lagstiftningen kring arbetsrätt och arbetsmiljö, inte främst för risken att själv ställas till svars, utan för att du ska kunna hantera frågor på rätt sätt. 

Källa: Eva Norrman-Brandt och Georg Frick

Så mycket mer ger personalansvar
i lönekuvertet:
Medianlön för alla civil­ekonomer 10–15 års ­erfarenhet:
❱ Utan personalansvar:
38 100 kr
❱ Med personalansvar:
51 544 kr
Medianlön för ekonomichefer 10–15 års erfarenhet:
❱ Utan personalansvar:
40 251 kr
❱ Med personalansvar:
46 046 kr
Källa: Civilekonomerna

 Mer på civilekonomen.se