Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Den anställda kan inte uppföra sig hur som helst”

Varning, omplacering eller uppsägning? När medarbetarna missköter sig på jobbet finns tydliga regler för hur du som chef ska agera. Så här gör du när anställda inte kommer i tid eller är otrevliga mot kunder.

Anställd personal är skyldig att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna. Trots det är det inte ovanligt att chefer tvingas konfrontera medarbetare som är otrevliga mot kunder, inte kommer i tid eller använder företagshemligheter i sin privata verksamhet. Något som kan vara svårt att hantera, särskilt för den som är osäker på regelverket.
Men enligt Robert ­Nylinder, advokat på ­Hamilton Advokatbyrå och expert på arbetsrätt, är det viktigt att stämma i bäcken för att hitta en lösning.
– Prata tidigt med den an­stäl­l­da om vad du upplever är problemet, och skriv ut ett protokoll från samtalet. Om du exempelvis bestämmer dig för att säga upp personen i fråga kan du inte åberopa händelser som ligger längre än två ­månader tillbaka. Låt den anställda skriva under protokollet för att intyga att denne har förstått vad sam­talet handlade om, säger han.

Läs också: Så undviker du konflikter på jobbet

Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, måste en anställd som misskött sig dock ges chan­sen att bättra sig, och möjligheten att omplacera den anställda ska prövas. Något som även mindre avvikelser från ordningsregler kan vara skäl för.
– Att vara otrevlig mot kunder, bryta mot klädkoder eller inte plocka undan efter sig är i sammanhanget små företeelser. Men om en tillsagd person inte ändrar beteende kan det utgöra saklig grund för uppsägning. Den som är anställd har inte rätt att uppföra sig hur som helst, säger Robert Nylinder.

Läs också: Lär dig förstå din jobbiga kollega

När ett samtal inte räcker är det viktigt att ärendet sköts rätt. Nästa steg för att lösa konflikten är en skriftlig varning till medarbetaren. Orsaken till varning ska framgå av brevet. Sedan följer en skriftlig underrättelse om att han eller hon kommer att sägas upp. Där ska orsaken återigen beskrivas, och det ska framgå att arbetsgivaren överväger uppsägning eller avsked om beteendet upprepas. Detta dokument ska skickas i en kopia till facket.

Läs också: Förbered det svåra samtalet

Om orsaken till att den anställda missköter sig beror på exempelvis alkoholproblem är arbetsgivaren skyldig att erbjuda åtgärder, till exempel rehabilitering. Och blir det ändå inte bättre kan arbetsgivaren säga upp den anställda av personliga skäl. En skriftlig uppsägning ska lämnas till den anställda personligen. Ett avsked går fortare. Det kräver dock att den anställda har varit allvarligt misskötsam och till exempel bedrivit konkurrerande verksamhet.
– Arbetsgivarna har ett starkt skydd i de här frågorna. Problemet är att de ofta väntar för länge innan de tar tag i den besvärliga situationen, säger Robert Nylinder.

Läs också: Chefen agerar snabbt ot avvikande medarbetare

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se