Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Bottenplacering för revisorslöner

Revisionslönerna är låga jämfört med de flesta branscher. Det visar statistik från Saco lönesök/Civilekonomerna.

Lönen för nyutexaminerade civilekonomer (2008) som är an­ställda i revisionsbranschen ligger runt 23 500 kronor, vilket är något lägre än ingångslönen för nyblivna civilekonomeri samtliga branscher. De som tog examen 1994–1998 har i dag en lön på lite mer än 37000 kronor i revisionsbranschen. Att jämföra med nästan 43000 kronor för civilekonomer i samtliga branscher.
Efter bemanning är revision den bransch som betalar sämst (se tabell 2). Att revision skulle vara en låglönebransch håller dock Dan Brännström, generalsekreterare på branschorganisationen FAR SRS inte med om.
– Att lönerna är lägre kan bero på att många unga arbetar på revisionsföretagen. Många revisorer är också delägare och får utdelning som komplement till lönen. Duktiga revisorer kan tjäna riktigt bra. Det menar jag är både rätt och viktigt, eftersom en revisor på olika sätt måste kunna matcha sina kunder. Ytterst handlar det om att revisorn ska vara oberoende, säger han.
Tabell 1 visar att lönen inom revision också kan variera kraftigt beroende på befattning och kvalifikation. Löneuppgifterna bygger på statistik från Saco lönesök som använder sig av Civilekonomernas löneenkät.
Statistikunderlaget kan i vissa fall vara tunt. Lönerna kan också skilja sig kraftigt beroende på exempelvis revisionsföretagets storlek. Siffrorna bör därför tolkas med viss försiktighet och mer användas som ett riktvärde.
Alla uppgifter gäl­ler privat sektor och avser medianlön.

Fakta

Tabell 1:
Revisionslöner i en branschjämförelse

Medianlön för civilekonomer, i kronor 
Telecom = 44 600
IT-företag = 43 900
Försäkring = 42 200
Industri = 41 200
Handeln = 41 000
Tjänsteföretag = 40 000
Bank = 37 100
Ideella org. = 34 400
Revision = 29 500
Bemanning = 25 000
Samtliga = 39 800

Källa: Sacolönesök/Civilekonomerna. Urval: Privat sektor/Examensår 5-årsklasser/Branscher

 

Tabell 2:
Så mycket tjänar civilekonomer i revisionsföretag

Medianlön för olika befattningar, i kronor
Assistent = 24 400
Handläggare = 27 000
Konsult = 29 500
Gruppchef =  43 300
Projektledare = 38 900
Specialist = 44 400
Högre chef/mellanchef = 53 200
Aukt. Revisor* = 45 000
Godk. Revisor* = 34 300

Källa: Saco Lönesök/ Civilekonomerna. Urval: Privat sektor/ Examensår 5-årsklasser /Bransch: Anställda på revisionsföretag/ Org. nivå/. * Urval på titel

Mer på civilekonomen.se