Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
100 miljarder kronor tvättas varje år bara i Sverige, enligt Finansinspektionens beräkningar.

Allt du behöver veta inför den nya penningtvättslagen

God kundkännedom är en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa penningtvätt. Bristande rutiner kan bli en dyr historia när den nya penningtvättslagen träder i kraft i sommar. 

Kriminella nätverk har alltid utnyttjat olika typer av transaktioner för att tvätta svarta pengar. Men kopplingen mellan penningtvätt och terrorism har fått EU och den svenska regeringen att stärka regelverket rejält.

– Det är en signal som måste tas på högsta allvar, säger Thomas Grahn, senior advisor på AML consulting som utbildar personal och chefer inom finanssektorn för åtgärder mot penningtvätt.

Thomas Grahn.

Den nya lagen innebär bland annat att regeringen inför mycket strängare sanktioner.

– Sanktionerna baseras på företagets årsomsättning och en viss procent av den vinst som företaget gjorde på att mörka. Vi pratar om belopp på upp till sex miljarder kronor i det värsta scenariot för storbankerna, säger Grahn.

Läs även: Disciplinärenden inom finans på rekordnivåer

Flera storbanker har på senare tid avslöjats med svaga rutiner. Framför allt har man brustit i kundkännedom och kunskap om vad pengarna ska användas till, enligt Thomas Grahn.

Revisorsnämndens chefsjurist Adam Diamant är inne på samma linje.

– Det första steget är att veta vem din kund är. Men också vem som står bakom företaget. Man pratar i lagstiftningen om att du ska känna till vem som äger kunden, du ska vara särskilt vaksam på personer i politisk utsatt ställning som politiker och höga militärer.

Läs även: Revisorsjobbet blir allt tråkigare

Adam Diamant.

Den andra delen, som är svårare att granska, berör controllrar, revisorer och framför allt redovisningskonsulter.

– Var vaksam på transaktioner som sticker ut. Transaktioner som inte har en rimlig innebörd, som avviker från det normala transaktionsmönstret hos klienten, säger Adam Diamant.

Man sitter alltså på första parkett om man har insyn i bokföringen?

– Förmodligen, givet att transaktionen avspeglas i bokföringen. Sedan beror det på hur stort företaget är, hur den finansiella informationen sipprar ned i organisationen och var det finns förutsättningar för att påverka innehållet i den finansiella rapporteringen.

Transaktioner som avviker ska rapporteras till Finanspolisen.

– Det är en ganska låg tröskel för att anmäla, men det får inte ske på måfå, det måste ändå finnas någon typ av substans. Man kanske bevakar en rad misstänkta transaktioner, fattar misstanke och först efter ett tag anmäler, säger Thomas Grahn.

Läs även: IT-koll allt viktigare för en controller

Rutiner för att rapportera penningtvätt

 • Granska en misstänkt transaktion.
 • Om misstanken finns kvar efter en närmare analys rapportera till Finanspolisen, första gången via e-post.
 • Informationen utgör en del av ett underrättelseuppdrag. Vid misstanke om terrorism skickas ett underrättelseuppdrag vidare till säkerhetspolisen.
 • Beskriv misstanken väl.
 • Bifoga kvitton, kontoutdrag och avtal – helst i Excel-format.
 • Identiteten på den som lämnar rapporten till Finanspolisen omfattas av sekretess.
 • Det är förbjudet att tala om för kunden att en rapportering till Finanspolisen har skett.

Källa: Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, januari 2017. 

Fyra steg för bättre kundkännedom

 1. Identifiera och verifiera kundens identitet, ta legitimation.
 2. Identifiera den verkliga huvudmannen, som kan gömma sig bakom en målvakt.
 3. Förstå syftet med affärsrelationen.
 4. Övervaka affärsrelationer löpande.

Källa: Riksdagen.se

Var misstänksam om kunden …

… utför en avvikande transaktion som kunden inte brukar göra.

… inte vill lämna underlag som styrker transaktionens syfte eller pengarnas ursprung. 

… vill genomföra en transaktion som är mer komplicerad än vad som krävs. Exempelvis om pengarna ska till Tyskland, men först via ett bankkonto i Dubai.

… vill styrka pengarnas ursprung med återanvända kontoutdrag eller andra gamla underlag.

… utför affären för annans räkning eller inte har kännedom om syftet.

… loggar in ifrån IP-adresser i ett annat land än vad kunden har uppgett.

… visar en omsättning som inte överensstämmer med de transaktioner som genomförs.

Nya lagen

 • Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är det straffrättsliga regelverket som bland annat medför att det är brottsligt att tvätta pengar.
 • Den nya lagen träder i kraft den 26 juni 2017. Lagrådsremissen finns att ta del av här.

 

Mer från: , , ,