Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Umeå universitet var en av fem myndigheter helt utan internrevision i början av året. Foto: Michael Nordvall

Stärkt roll för internrevision på myndigheter

I början av året saknade fem myndigheter internrevision. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets årliga rapport som trots det visar en positiv bild.

– Internrevisionschefens roll har stärkts och fokus på oberoende har ökat, säger Catrin Lind Ebert, utredare på ESV.

Det är regeringen som ålägger myndigheterna att ha en internrevision och därmed följa internrevisionsförordningen. Det innebär även att följa god sed i enlighet med riktlinjerna för yrkesmässig internrevision. ESV:s rapport för året 2015 omfattar 68 myndigheter och affärsverk som tillsammans hanterar 95 procent av utgifterna i statsbudgeten.

Läs även: Internrevisorns egna ord om Macchiarini-skandalen

ESV har ett samordningsansvar för den statliga internrevisionen. Under den tioårsperiod som ESV har haft det ansvaret syns en tydlig förbättring inom flera områden.

– En indikation på det är att internrevisionen numera i stort sett alltid är organisatoriskt inplacerad direkt under sin uppdragsgivare, som kan vara myndighetschefen eller styrelsen, säger hon.

Läs även: Efter skandalerna – antalet internrevisorer ökar kraftigt

Trots det saknade fortfarande fem myndigheter internrevision förra året: Läkemedelsverket, Länsstyrelsen i Jämtland, Affärsverket Svenska kraftnät, Fortifikationsverket och Umeå universitet.

– Orsaken kan bland annat ha varit rekryteringsproblem. Samtliga har i dag anställt en internrevisionschef på minst 50 procent, förklarar Catrin Lind Ebert.

Läs även: Professor: Ingen ökning av avslöjanden från visselblåsare

Rapporten visar också att 7 av 68 granskade myndigheter inte genomfört en extern kvalitetssäkring av internrevisionen.

– Det är naturligtvis inte bra. Det är viktigt att få en extern bedömning för att få bekräftat att internrevisionen arbetar i enlighet med internrevisionsförordningen och god sed.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se