Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Illustration: Sara Englund

Nätverk mot ensamhet

Vem bollar du dina frågor med om du känner dig ensam i din yrkesroll? Hur gör man som enda ekonom i ett biståndsprojekt i Afrika. Och hur är det att vara civilanställd vid polisen? Vi har pratat yrkesroll och nätverk med civilekonomer på helt olika arbetsplatser.

Ingen annan civilekonom på jobbet? Då är du inte ensam. Många civilekonomer känner sig isolerade fastän de arbetar tillsammans med andra.
– Det är viktigt att känna samhörighet i sin yrkesroll. Jag får hela tiden förfrågningar från medlemmar som söker nätverk där de kan träffa andra civilekonomer. De vill prata med någon
utanför den egna arbetsplatsen som förstår vad det handlar om, säger Nina Forssblad, projekt-ledare på Civilekonomerna.
Sedan 2006 har hon varit med och startat upp ett 60-tal nätverk för medlemmar över hela landet. Det handlar om nätverk för olika yrkeskategorier, branscher eller orter.
– Ungefär 600 medlemmar är aktiva i nätverken i dag. Vissa har egna grupper på till exempel facebook. Andra kommunicerar via vanlig mail, säger Nina Forssblad.
Nätverken fyller en social funktion, men ger också medlemmarna chansen att diskutera sådant som är svårt att ta upp med kollegorna – under tystnadsplikt förstås.
Marie Hult, brottsutredare på ekobrottsenheten vid Växjöpolisen, är medlem i nya nätverket för civilekonomer i Kristianstad som initierats av förbundet.
– För mig är ett sådant här nätverk perfekt. Det är ett bra forum för funderingar kring ekonomiska saker. Ibland känner jag mig isolerad och saknar någon att diskutera de yrkesspecifika frågorna med.
Marie Hult är en av få civila akademiker inom polisen vilket kan ställa till problem.
– Det har varit en del diskussioner om att vi inte skulle vara kompetenta. Men åklagarna är mycket nöjda med det jobb vi gör. Nätverket är bra för då kan jag bolla med andra civila när det är strul med poliserna.

Nätverket har ett tiotal medlemmar som hittills hunnit träffas två gånger.
– Det är en stor blandning på folk – marknadschefer, ekonomichefer, och vd:ar – vilket är roligt. Vi träffas på bibliotek och andra allmänna platser här i området, säger Marie Hult.
Hon är även med i ett nätverk för civilekonomer i Helsingborg. Här har man valt att träffas på varandras arbetsplatser i stället.
– Jag ska känna av hur det fungerar och sedan prioritera ett av nätverken. Ett sådant här nätverk blir vad man själv gör det till, säger Marie Hult.
Peter Stockhaus, som arbetar med utbildning på läkemedelsföretaget Wyeth AB i Solna, känner också behov av att träffa andra civilekonomer.
– Jag saknar ibland andra i samma situation att bolla yrkesfrågor med. Det är inte samma sak att tala med en leverantör om en utbildning, de vill ju sälja in något till mig.
Peter Stockhaus har därför gått med i ett nystartat nätverk för civilekonomer inom hälsa, sjukvård och läkemedelsindustri i Stockholm.
– Jag har väntat länge på ett ställe där vi kan utbyta erfarenheter och diskutera angelägna saker, säger Peter Stockhaus.
På agendan står allmänna frågor om hälsoekonomi och mer specifika funderingar kring ekonomers funktion i branschen.
– Jag är nyfiken på vad folk gör i andra företag och fiskar runt lite för att få stöd i praktiska frågor. Det är inte säkert att man känner samhörighet, sjukvården och läkemedelsbranschen är på många sätt varandras motpoler. Men alla har en gemensam referenspunkt.
Hittills har de mest diskuterat allmänna frågor, men Peter Stockhaus tror att ämnena fördjupas med tiden.
– Eftersom inget som vi diskuterar sprids vidare tror jag att det kan bli ett bra forum för exempelvis etiska problem i jobbet.

Till den första träffen kom ungefär 40 personer, till träff två ungefär hälften så många.
– Jag kommer att fortsätta gå på träffarna. Vi har en grupp på Linkedin på Internet som jag administrerar. Flera medlemmar har hittat oss den vägen, säger Peter Stockhaus.
För att nätverket ska bli bra och leva vidare är det
viktigt att alla medlemmar i gruppen engagerar
sig, påpekar Nina Forssblad på Civilekonomerna.
– Det praktiska brukar inte vara så svårt att ordna. Samtidigt behöver inte allting vara så ser-iöst. Det är viktigt att det är kul också, säger hon.
Maria Palmgren, ekonomichef på Logosol i Härnösand och enda civilekonomen på företaget, har lärt sig att nätverk inte behöver vara formella för att fungera.
– För några år sedan gick jag med i ett nätverk som Civilekonomerna drog igång i Sundsvall, fem mil härifrån, men tyvärr rann det ut i sanden. Därför har jag tagit initiativ till lunchträffar med ekonomichefer på ett par andra företag här i Härnösand. Det ger mig väldigt mycket att få träffa personer som jobbar med samma sak och prata yrkesfrågor, säger Maria Palmgren.

Logosol, som tillverkar mobila sågverk, är familjeägt och att vara ekonomichef i ett familjeföretag kan innebära obekväma situationer.
– Det är högt i tak här. Men ibland är det bara att ­
gilla läget, det är ju ägarna som bestämmer. I början var jag lite obekväm i min roll. Vd är väldigt kreativ och kastar fram nya idéer, medan jag är mer av en ordningsmänniska. I dag fungerar det bra, vi har lärt oss att kommunicera, säger Maria Palmgren.
Kim Eideland, ekonomichef på nybildade bolaget Skanska Stomsystem AB, har valt att gå med i ett nätverk för ekonomichefer i Stockholm.
– Tidigare var jag controller på ett annat Skanska-bolag och jag var rädd att jag skulle bli isolerad på den här nya posten. Men så blev det inte. Jag sitter 20 meter från Skanska Sveriges ekonomiavdelning.
Kim Eideland berättar att han hade höga förväntningar på nätverket, förväntningar som inte riktigt uppfyllts.
– Hittills har jag fått relativt lite avkastning på den tid jag satsat. Jag trodde att vi skulle kunna utbyta djupare yrkeskompetenser men så långt har vi inte kommit ännu, säger Kim Eideland.
Problemet är att de frågor man söker stöd kring ofta är väldigt förknippade med den egna arbetsplatsen.
– Därmed är det svårt för andra att sätta sig in i dem. Men en medlem tog upp en fråga som hon inte kunde diskutera med kollegorna på jobbet, om hur man behandlar en medarbetare. Sådant passar bra att ta upp i ett nätverk, säger Kim Eideland.

Nätverk är ett sätt att bryta den isolering man kan känna i yrkesrollen. Att anlita en coach är ett annat. Gert Wilkens på Öhrlings Pricewaterhouse-coopers i Lund är coach åt ekonomer som arbetar ensamma.
– Många behöver bekräftelse, både när det gäller ekonomiska frågor och i själva yrkesrollen. När jag träffar dem blir det ofta prat om arbetssituationen, jag får agera lite av kurator.
Det kan handla om kollegor som inte förstår ekonomiska frågor.
– Jag ger dem nya infallsvinklar. Det är viktigt att få bolla tankarna med en neutral part som inte för dem vidare. Bara att veta att det finns någon man kan ringa och fråga ger en trygghet, säger Gert Wilkens.
Att vara isolerad kan också handla om ren geografi. I september 2008 hoppade Birgitta Edberg, statistiker på Statistiska Centralbyrån, SCB, i Örebro, på ett tvåårigt Sida-uppdrag i ett av världens fattigaste länder: Burkina Faso i Västra Afrika. Tillsammans med sin sambo Peter Thorén, som är IT:are inom statistik, bor hon och de två barnen i en villa i huvudstaden Ouagadougou.
Trots kollegor på plats och tillgång till mail samt intranät saknar hon ibland någon som talar samma språk i yrkesfrågor.
– Mina närmaste kollegor här i projektet är IT:are, metodstatistiker och tolkar. Alltså pratar vi olika språk. Det ar svårt att jobba i ett gemensamt spår, det spretar, vi har inte riktigt samma synsätt, säger Birgitta Edberg som just nu får klara sig utan ett yrkesrelaterat nätverk.
Trots att hon är ensam civilekonom är hon ändå mycket nöjd med sitt jobbval.
– Jag är stolt över att vara biståndsarbetare, även om det inte är något så konkret som att gräva brunnar. Det vi gör ger underlag för att kunna ta bra beslut, säger Birgitta Edberg.

Fakta

Så får du ett lyckat nätverk

Nina Forssblad på Civilekonomerna hjälper till att starta upp nätverk för medlemmar över hela landet. Här är hennes bästa tips för att nätverket ska blomstra.

❱ Se till att ha en gemensam syn på varför ni träffas och vad ni vill diskutera.
❱ Betona att det som sägs på träffarna är konfidentiellt.
❱ Tillsätt ingen ledare, låt ansvaret för träffarna rotera.
❱ Var inte för otålig. Träffas så ofta att alla lär känna varandra.
❱ Alla i nätverket måste få egen tid för att ta upp frågor eller diskussioner.
❱ Alla medlemmar tar ansvar för att nätverket utvecklas.
❱ Bestäm formerna för hur nya medlemmar tas in.
❱ Allt behöver inte vara så allvarligt. Ha kul!

Fakta

Så hittar du ditt nätverk

❱ På Civilekonomernas nya hemsida, som blir klar efter sommaren, kommer det att finnas en lista på nätverk för civilekonomer över hela landet.
❱ Innan den är klar går det bra att skicka ett mail till Nina Forssblad. Det går också bra att höra av sig till henne om du är intresserad av att starta ett nätverk.

Fakta

Personrutor:

Marie Hult

Ålder: 47 år.
Familj: Man och tre barn.
Bor: Nävlinge, mellan Kristianstad och Hässleholm.
Gör: Brottsutredare på ekobrottsenheten vid Växjöpolisen.
Civilekonomutbildad: Högskolan i Kristianstad 2001, internationell ekonomi, juristexamen i Handelsrätt 2007.
Nätverk: Civilekonomer i Kristianstad och civilekonomer i Helsingborg.
Viktig fråga att bolla med andra: Yrkesspecifika frågor som utredningsmetodik, hur myndigheterna tar vara på vår kompetens, utbildning och erfarenhet, lönefrågor och arbetsuppgifter samt kompetensutveckling.

Maria Palmgren

Ålder: 48 år.
Familj: Två barn.
Bor: Härnösand.
Gör: Ekonomichef på familjeföretaget Logosol.
Civilekonomutbildad: Dåvarande Högskolan i Luleå 1982, redovisning.
Viktig fråga att bolla med andra: Vad kan vi lära av andra företag och vad är det som vi ännu inte gör?

Peter Stockhaus

Ålder: 42.
Familj: Fru och två barn.
Bor: Täby, norr om Stockholm.
Gör: Nordic Trainer på läkemedelsföretaget Wyeth AB i Solna.
Civilekonomutbildad: Uppsala universitet 1992, marknadsföring (+ gymnasielärarexamen, Lärarhögskolan i Stockholm 1997).
Nätverk: Civilekonomer inom hälsa, sjukvård och läkemedelsindustri i Stockholm.
Viktig fråga att bolla med andra: Vilken tyngd i organisationen min roll har och behöver ha. Hur marknadsför man sin kompetens och resurs internt? Pedagogisk/didaktiska frågor, hur ser till exempel ett bra upplägg kring förhandlingsträning ut?

Birgitta Edberg

Ålder: 50 år.
Familj: Sambo och två barn (+ ett ”utfluget” barn).
Bor: Ouagadougou, Burkina Faso.
Gör: Stödjer, förstärker och utvecklar statistikproduktionen på uppdrag av Sida.
Civilekonomutbildad: Handels i Göteborg 1982, marknadsföring.
Viktig fråga att bolla med andra: Är jag på rätt spår, gör jag rätt prioriteringar, är mitt arbetssätt bra och tar jag rätt kontakter? Hur kan jag tänka i andra banor för att uppnå ett bra resultat?

Kim Eideland

Ålder: 39.
Familj: Sambo och barn.
Bor: Sollentuna.
Gör: Ekonomichef i Skanska Stomsystem AB i Stockholm.
Civilekonomutbildad: Örebro universitet 1994, redovisning.
Nätverk: Ekonomichefer i Stockholm.
Viktig fråga att bolla med andra: Eftersom vi just bolagiserats är det saker som rör extern redovisning, koncernrapportering och moms/skatter.

Mer på civilekonomen.se