Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Foto: Istock

När jobbet flyttar utomlands

Kritikerna säger att det är en flykt till låglöneländer, företagen hävdar att de måste sänka kostnaderna. Att tjänster försvinner från ett land till ett annat har tidigare varit mest vanligt på it-sidan, men nu börjar saker hända även för ekonomrelaterade tjänster i finansbranschen. Civilekonomen berättar om ett ämne som ofta vållar stark debatt – offshoring och outsourcing.

När ett företag flyttar tjänster utomlands kan det i huvudsak gå till på två sätt. Å ena sidan kan man outsourca delar av verksamheten, det vill säga låta ett externt bolag sköta vissa affärsprocesser. Å andra sidan kan man genomföra en offshoring, det vill säga att tjänsterna flyttas utomlands, men stannar inom moderbolaget. Då upprättas ett lokalt dotterbolag på plats. Oavsett vilken av metoderna som ett företag använder blir konsekvensen densamma – tjänster överförs från ett land till ett annat. 

– Inom banksektorn är min uppfattning att outsourcing inte är en särskilt stor fråga för vår medlemskategori. Outsourcing förefaller främst tillämpas beträffande tjänster som rör till exempel intern administration, arkivhantering osv. Det vi däremot noterat är att det förekommer offshoring bland annat till Baltikum avseende mer kvalificerade arbetsuppgifter, där våra medlemmar blivit berörda, säger Johnny Cvetkovski, ombudsman på Civilekonomerna.

70 får gå
Sedan tidigare är det flera svenska banker som har verksamhet i Baltikum, däribland Swedbank, SEB och Nordea. I början på mars i år kom beskedet att ännu ett svenskt bolag etablerar sig i området. Skandia har inom sin försäkringsverksamhet beslutat att säga upp cirka 70 anställda i Sundsvall, Malmö och Göteborg. Från och med första kvartalet 2016 kommer dessa tjänster i stället att finnas i den litauiska huvudstaden Vilnius. Planen är att förflyttningen ska vara slutgiltigt genomförd till 2018. Enligt Anna-Carin Söderblom Agius, COO på Skandia, är kostnadsbesparingar det primära motivet till flytten.

– Marknaden är inne i en förändring. Nya moderna aktörer kommer fram, vi ser prispress och digitalisering samt krav på ökad transparens. Då måste vi anpassa oss som bolag för att kunna göra de förändringar som krävs och inte sitta fast i gamla system. Annars kan vi tappa i konkurrenskraft, vilket kan gå fort i den snabba utvecklingen. Det tar tid att digitalisera våra kärnsystem och processer och vi behöver frigöra resurser för att genomföra detta. Därför väljer vi att påbörja digitalisering och automatisering, och parallellt flytta ut delar av vår verksamhet dit där vi får motsvarande höga kvalitet, men till en betydligt lägre kostnad. Därför har vi beslutat om att flytta administrativa backoffice-tjänster offshore, säger hon.

Kan du precisera vilka arbetsuppgifter och funktioner det handlar om?
– Nej, i dagsläget kan jag inte gå in på några detaljer.

Sedan mitten av förra året är det internationella bolaget Burnt Oak Partners verksamt i Sverige. De erbjuder rådgivning till offentliga och privata företag som är i full färd att outsourca delar av verksamheten. Burnt Oak Partners gjorde ett försök att etablera sig i Norden redan 2009, men drog sig ur med anledning av att marknaden inte var mogen. Anders Svensson är vd för bolaget i Sverige och han berättar att outsourcing har varit ett naturligt inslag på it-marknaden de senaste 20 åren. Inom bank och försäkring har outsourcingvindarna varit desto lugnare, ett slags jungfrulig mark, men de senaste åren har det blivit allt vanligare att banker och försäkringsbolag flyttar affärsrelaterade tjänster utomlands, så kallade Business Process Outsourcing, BPO. Det kan handla om bokföring, fakturahantering, reskontrahantering, löneadministration och human resources. Ofta är det generella affärsprocesser, men det kan också handla om mer branschorienterade och specifika tjänster. 

– Till exempel är det vanligt förekommande att försäkringsbolag, framför allt globalt sett, outsourcar claims-handling, det vill säga tjänster som registrerar ärenden för en försäkringstagare – en tung administrativ process, säger Anders Svensson och fortsätter:

– BPO-marknaden har växt de senaste åren och kommer otvetydigt att fortsätta växa. Just nu är den däremot inte jättestor, om man till exempel jämför med it-sidan.  

Allt fler outsourcar
Det är i dagsläget inte helt okomplicerat att få en bild av outsourcingens omfattning. Men en färsk rapport från revisions- och konsultföretaget Deloitte ger en fingervisning. I studien ”Insights and trends in the Nordic Market – Finance and accounting business process outsourcing” framgår att allt fler företag i Norden outsourcar sina ekonomiprocesser. De senaste fem åren har antalet outsourcingavtal nästan fyrdubblats och funktioner som har berörts är fakturahantering, redovisning och kundfakturering. Studien baseras på intervjuer med 45 ekonomichefer på företag i Danmark, Sverige, Norge och Finland samt på analyser av nästan trettio outsourcingavtal. Bilden som ekonomicheferna kommunicerar är enhetlig: outsourcing ökar och kommer med säkerhet att fortsätta att öka längre fram. Samtidigt visar studien att de företag som outsourcar ofta reviderar avtalen efter en tid för att hitta balansen mellan det som företaget hanterar och det som hanteras av outsourcingleverantören.

– Outsourcingen är här för att stanna och har en stark tillväxtkraft, säger Susan Merkell, director på Deloitte, och fortsätter:

– Den första drivkraften till outsourcingen är att företagen vill hitta nya sätt att effektivisera sina verksamheter på och kostnadsbespara. Företagen ingår också outsourcingavtal för att få tillgång till en BPO-partners expertis och för att få stöd i att utveckla och transformera sina ekonomiprocesser.

Fler jobb kan försvinna
Anna-Carin Söderblom Agius kan inte utesluta att fler tjänster inom Skandia kommer att lämna Sverige med destination Litauen – också mer ekonomrelaterade jobb kan komma att beröras.

– Vi utesluter inte någonting i dagsläget och jag kan inte säga hur många vi kommer att bli totalt i Litauen. I takt med att vi löser automatiseringarna behöver vi inte vara lika många, varken i Sverige eller i Litauen, säger Anna-Carin Söderblom Agius och fortsätter:

– Genom de här kostnadsbesparingarna kan vi sänka avgifterna på sikt för våra kunder. Vi kan också ägna mer tid åt vår core business på hemmaplan och förändra vårt sätt att arbeta.

När Skandia offentliggjorde beskedet möttes bolaget av kritiska röster. Bland annat sa facket FTF på Skandia, att det kom som en överraskning att bolaget ska göra en satsning i ett låglöneland och att beslutet rimmar illa med Skandias profil. Anna-Carin Söderblom Agius berättar där-emot att beskedet i huvudsak har tagits emot med förståelse.

– Ibland måste vi fatta beslut som är annorlunda och gör ont. Då måste vi förklara att vi behöver göra detta för att stå starka, vi måste tänka längre. En del i personalen har tyckt att det har varit jobbigt, men många förstår att vi måste göra sådana här saker, säger hon.

Hur ser du på risken att ert anseende kan ta skada för att ni flyttar tjänsterna till något som kan uppfattas som ett låglöneland?
– Många av våra storbanker i Sverige och även vissa försäkringsbolag har flyttat delar av sin verksamhet dit utan att deras varumärke har tagit skada. Vi är absolut inte först ut på något sätt. Om vi inte gjorde detta, om vi struntade i prispressen, skulle vi skada varumärket genom att inte kunna möta våra kunders behov och bli mindre konkurrenskraftiga.

Att företag vill effektivisera och slimma sina affärsprocesser för att på så sätt nå högre konkurrenskraft är förstås ingenting nytt. Anledningen till att bolag flyttar tjänster utomlands kan variera, men oftast är huvudskälet att kapa kostnader. Man vill, av konkurrensskäl, få motsvarande tjänst i ett annat land till ett lägre pris. Ytterligare anledningar kan vara att bolaget önskar att bara ha sin kärnverksamhet i Sverige eller att man outsourcar för att nå en kompetens som är svår att hitta på hemmaplan. 

– Min bild är att outsourcing och offshoring ofta är kostnadsdrivet. Företagen har en administrativ kostnad, oftast en overheadkostnad, som behöver komma ner och därför ser man till att implementera nya affärsprocesser och alternativa leveransmodeller. Detta är dock ännu vanligare på andra ställen i världen. Sverige har varit ganska avancerade i införandet av ny digital teknologi i olika affärsprocesser, säger Anders Svensson.  

Hur ser du på att tjänster försvinner från Sverige till ett annat land?
– Eftersom jag är i branschen som rådgivare tillhör jag de som är mer positiva. Man hör ibland att outsourcing är ett hot mot arbetstillfällen i Sverige, men jag ser det inte riktigt så. Företagen i Sverige behöver förstås duktiga välutbildade medarbetade här hemma som kan styra leveranserna från utlandet. Man måste alltså ha kvalificerade människor på den kvarvarande sidan. Just nu är det mer okvalificerade tjänster som flyttas utomlands, vilket inte nödvändigtvis drabbar civilekonomer. Dock kanske det är jobbigare om man tittar på outsourcingfrågan utifrån ett rent arbetsmarknadsperspektiv, säger Anders Svensson. 

Varför väljer ett företag offshoring i stället för outsourcing?
– Det kan vara så att företag är försiktiga och vill ha mer kontroll och på så sätt väljer att behålla verksamheten inom bolaget, om än i annat land. Ett annat skäl är att man bedömer att man inte är mogen att lägga ut verksamheten på en extern leverantör eftersom arbetsprocesser och samverkansfunktioner måste vara väl utvecklade för att fungera smärtfritt.

En annan bank som relativt nyligen har flyttat en del av sin verksamhet, genom offshoring-konceptet, till Litauen är Danske Bank. De har centraliserat administrativa uppgifter i ett servicekontor som ska sköta affärsprocesser för bankens övriga kontor i femton länder. Till följd av detta har tjänster i flera av deras verksamhetsländer försvunnit och flyttats, däribland Sverige. Anne Søgaard Melchiorsen, senior vice president på Danske Bank, säger att de har valt Litauen därför att de redan har bankverksamhet i landet och för att de kan anställa välutbildad personal till en lägre lönenivå än i Skandinavien. 

– Genom att ha en process i stället för femton olika processer har vi möjlighet att optimera vår service gentemot kunderna. En annan fördel är att vi kan dela på arbetsbördan, eftersom graden av arbetsbelastning varierar mellan olika länder, säger hon.

Anne Søgaard Melchiorsen ser ingen risk med att Danske Banks varumärke kan skadas genom att de flyttar verksamheten till något som kan uppfattas som ett låglöneland.

– Jag tror inte det. Inte så länge vi genomför förändringarna på ett öppet och transparant sätt och i dialog med fackförbund och anställda, säger hon och fortsätter:

– Det finns en förståelse för att vi som bolag måste anpassa oss efter förändringarna i samhället. Våra kunders förväntningar har ökat och konkurrensen har intensifierats, samtidigt som den tekniska utvecklingen förändrar bankernas arbete. Det är alltså mycket som händer, inte bara med outsourcing och offshoring utan även med digitaliseringen av bankprocesserna. Därför kommer vissa jobb att försvinna, samtidigt som andra tjänster kommer att växa fram. 

Fakta

Outsourcing betyder att ett företag låter ett annat, externt bolag – inte sällan i ett annat land – sköta en eller flera bolagsprocesser, allt från it till financial accounting. Ett närbesläktat begrepp är offshoring där företaget väljer att flytta delar av sin verksamhet till ett annat land.

Mer på civilekonomen.se