Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ljusning vid horisonten?

Efter ett tufft 2009 syns åter ljuspunkter på arbetsmarknaden. Men hur är utsikterna för ny­bakade civilekonomer? Vi har tagit temperaturen på arbetsmarknaden.

2010 började bra. Inte nog med att februariuppgifter från Arbetsförmedlingen visade att ökningen av antalet varsel i Sverige stannat av och att arbetslösheten inte ökar längre. Nu spås även arbetslösheten sjunka i snabbare takt än vad som tidigare var väntat.
Positiva tongångar märks även på Civilekonomerna. Jan Lidström är ombudsman på förbundet och ansvarig för jourverksamheten som årligen tar emot mer än 11 000 frågor från medlemmar.
– Vår statistik över medlemsfrågor till jouren visar att december månad i fjol blev den första månaden sedan hösten 2008 då antalet frågor som handlade om in-i-nya-jobb-frågor var fler än frågor som handlade om ut-ur-jobbet, det vill säga uppsägningar. I januari var siffrorna lika – det vill säga lite sämre – men tendensen över tid är ändå tydlig, säger Jan Lidström.
Även om jourstatistiken inte gör något anspråk på att vara vetenskaplig menar han att siffrorna visat sig vara en bra indikator för vad som händer på arbetsmarknaden 5-6 månader framåt. 
– Effekterna av finanskrisen såg vi långt innan tidningarna började skriva om dem, säger Jan Lidström.
Vad säger då arbetslöshetsstatistiken för just civilekonomer?  En blick på siffror från Akademikernas erkända arbetslöshetskassa (AEA) pekar på fortsatt låga siffror kring 2 procent. Visserligen skedde det en uppgång under 2009, men någon större dramatik tycks ha uteblivit. Men skenet bedrar. AEA-siffrorna innehåller som bekant bara civilekonomer som är medlemmar i just AEA.
De som står utanför a-kassan hamnar utanför statistiken. Det gäller inte minst nyutexaminerade ekonomer som ännu inte hunnit kvalificera sig för någon a-kassa. 
Den som vill ha ett hum om hur det gått för gruppen nyutexaminerade får i stället söka sig till ­Arbetsförmedlingens statistik över antalet ­anmälda arbetssökande med minst två års eftergymnasial utbildning med inriktning på ­företagsekonomi, administration och handel. Väljer man åldersgruppen 2529 år, där många nybakade ekonomer kan tänkas ingå, så hamnade antalet anmälda arbetssökande i gruppen på hela 4,5 procent i januari 2010. Det ska jämföras med januari 2009 och 2008 då siffran var 3 respektive 2,1 procent. 

Siffrorna ligger ändå långt ifrån de toppnivåer på 8 procent som uppnåddes i spåren av it-kraschen, ­påpekar Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco:s samhällspolitiska av­delning. Han är försiktigt opti­mistisk, när det gäller arbets­marknaden för civil­ekonomer, inklusive nyutexaminerade.
– Arbetslösheten har fortsatt att öka, men ökningstakten har blivit mindre och mindre för varje månad. Arbetsmarknaden kommer att förbättras successivt och jag tror att efter sommaren kommer vi få en minskad arbets­löshet. Minskningen kommer sedan att fortsätta under hela 2011, säger Thomas Ljunglöf.
Hur snabb och kraftig återhämtningen blir står ännu så länge skrivet i stjärnorna.
Arbetsförmedlingens utblick för typiska ­ekonomyrken för 2010 talar om ganska bra tider för redovisningsekonomer medan marknadsförare får det fortsatt tufft. Och bland dem som blir klara med sina studier i år lär många få tänka ut en ny jobbstrategi. En sådan är att söka jobb utanför de klassiska ekonombranscherna. I Civilekonomen nr. 2 kan du läsa om tre exempel. 

Mer på civilekonomen.se