Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Intraprenörerna: Oscar Ayala är fri att själv sätta agendan

För Oscar Ayala blev det nya jobbet på SCA en utmaning. Från en anställning på Kraft Foods med lättrörliga konsumentprodukter som Philadelphiaost har han tagit sig an en ny utmaning – att skapa acceptans för och bidra till att stärka varumärket Tena globalt.

– I många kulturer är inkontinens kopplat till skam och ålder trots att problemet drabbar betydligt fler. Det är en folksjukdom lika vanlig som astma, depression och högt kolesterol. För mig innebär det att hitta vägar att utbilda människor, informera och öka medvetenheten. Eftersom det skiljer sig åt mellan länder betyder det att vi hela tiden måste tänka i nya banor, säger han.
Ett av de projekt Oscar Ayala initierat var att identifiera kulturella likheter och skillnader mellan Europas länder och skapa en klustermodell, vilket resulterade i helt olika tillvägagångssätt för hur produkten Tena Pants skulle marknadsföras på olika marknader.
– Där handlar det inte bara om pris utan också om kundinsikt. Du måste sätta dig in i kundens situation och förstå hans eller hennes drivkrafter. Hur förutsättningarna ser ut i respektive land, med konkurrenter, attityder och acceptans. När vi väl har den kunskapen kan vi utveckla unika aktiviteter för varje land.
I sin roll har Oscar Ayala fria händer att sätta agendan och jobba proaktivt för konsumenternas skull, som han säger. Att i globala lag dra igång lokala innovationsprogram.
– För mig handlar det om att hitta och nå alla som är drabbade, vare sig det är du själv eller någon av dina anhöriga. Där är snabbheten internt i SCA avgörande, tillsammans med en flexibilitet som gör att vi kan anpassa oss till marknadssituationen.
Över huvud taget är företagets sätt att hantera idéer och projekt avgörande, menar Oscar Ayala. Att hitta balansen mellan tidigare branschkunskap och samtidigt ha modet att släppa fram medarbetarnas kreativitet som kan öppna nya vägar. Det kräver en uppmuntrande miljö, där ledningen måste tro på arbetssättet och präglas av acceptans och öppenhet.
– På SCA finns detta. Samtidigt måste du själv vara engagerad, drivande och ha förmågan att tänka »utanför boxen« som person. Kunna sätta dig in i kundens situation, tänka två vägar och jobba nära andra i globala lag, förklarar Oscar Ayala.
Vilket i SCA:s fall betyder en ordentligt multikulturell mix, påpekar han och skrattar till.
– Ta mig som kommer från Mexiko, bor i Sverige och jobbar med folk från Frankrike, Tyskland, Australien och USA. Jag är förmodligen ett ganska lysande exempel.

Fakta

❱ Namn: Oscar Ayala.
❱ Ålder: 33 år.
❱ Bor: Göteborg.
❱ Familj: Gift.
❱ Arbetar som: Global Marketing Manager, SCA Global Hygiene Category, Incontinence/Tena brand.
❱ Utbildning: Business Administration and Finance, Universidad Panamericana, 2000, Mexico City. MBA, 2002, Universidad Panamericana,  Mexico City.
❱ Motto: Var öppen och låt dig bli inspirerad. Döm inte andra, alla har bra saker att tillföra!

Mer på civilekonomen.se