Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Peter Ambroson började som internrevisor på Karolinska Institutet i augusti 2015. Efter bara några månader drogs han in i hanteringen av Macchiarini-skandalen. Foto: Jann Lipka

Internrevisorns egna ord om Macchiarini-skandalen

Efter att kirurgen Paolo Macchiarini sparkats är inget sig likt på Karolinska Institutet och för organisationens internrevision. ”Vi har fått släppa allt för att hjälpa till med granskningarna”, säger Peter Ambroson, chef för internrevisionen på KI, som till följd av skandalen nu ska fördubblas.

Rädsla, gråt och förtvivlan. Internrevisionens intervjuer med Paolo Macchiarinis forskargrupp efter att deras chef tvingats avgå framkallade starka känslor.
– De förstod inte vad de gjort för fel, men de började förstå att deras karriärer kunde gå i stöpet, berättar Peter Ambroson.

Forskargruppen hade hamnat i fokus efter att fallet med den italienska kirurgen avslöjats i SVT:s Dokument Inifrån. I programserien, som sändes i januari, beskrivs en rad tvivelaktiga operationer av strupar som lett fram till att sex av åtta patienter dött. Stjärnkirurgen fick sparken och stora delar av KI:s ledning tvingades avgå under förödmjukande former.

Under de fem år som Macchiarini var knuten till KI hade flera varningar och anmälningar inkommit, men kirurgen hade friats varje gång av ledningen. Efter dokumentären sattes nya efterforskningar i gång. Styrelsen utsåg en extern granskare, Sten Heckscher,  tidigare bland annat ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, rikspolischef och S-märkt näringsminister.

Läs även: Efter skandalerna – antalet internrevisorer ökar kraftigt

Parallellt startade internrevisionen en så kallad institutionsgranskning av Clintec (klinisk vetenskap, intervention och teknik), arbetsplatsen där Macchiarini arbetat.

När Peter Ambroson och hans kollega en måndag i mars tog bilen från KI i Solna till Karolinska Institutet i Flemingsberg för att träffa forskargruppen möttes de av en samling olyckliga forskare. I intervjuerna framgår att gruppen inte kände till sin forskningsledares alla förehavanden, trots att medlen som finansierade gruppen i huvudsak kom via Macchiarini.
– Det kan tyckas naivt och godtroget, men forskare sysslar med sin nisch utan tankar på annat. Macchiarini var på plats bara några dagar i månaden, säger Peter Ambroson.

Även en arbetsmiljökonflikt hade påverkat gruppen. Motsättningen rörde två forskargrupper som placerats i samma korridor för att de skulle samarbeta. Den ena gruppen var Macchiarinis, den andra var visselblåsarnas, det vill säga de fyra läkare som utan framgång anmälde den italienska kirurgen till ledningen.
– Vi ville bena ut anmälningar och mot-anmälningar om oegentligheter och vilket stöd forskargruppen fått från KI. Vi ställde förstås frågor om arbetsmiljön utifrån den långvariga konflikten, berättar Ambroson.

För ekonomutbildade Peter Ambroson har det varit en annorlunda tid. När han förra året ersatte den tidigare chefen för internrevisionen kunde han aldrig drömma om de problem som KI skulle dras in i under 2016.
– Vi har fått en mycket speciell roll efter avslöjandena. Vi fick lägga allt annat åt sidan och rycka in för att stödja Heckschers utredning och även överlämna material till polisen, säger han.

Professor: Ingen ökning av avslöjanden från visselblåsare

Sten Heckscher:
– Vi hade stor hjälp av internrevisionen, särskilt i inledningen, genom att de snabbt plockade fram information. De kunde organisationen medan vi kom utifrån. Internrevisionen kan också användas som ”taskforce” när något behöver klarläggas.

Bilden är komplicerad, men i grunden handlar fallet Macchiarini om jakten på forskningsframgångar i internationell konkurrens. Det har fått den gamla ledningen att bryta mot både formella och informella regler.

Det började redan vid rekryteringen av Paolo Macchiarini som gästprofessor. Rekryteringen drevs på från ledningen och de varningssignaler som fanns togs inte på allvar. Internrevisionen är ledningens verktyg för att bedöma risk. Anställningar är en typisk risk som ska analyseras, men i det här fallet intygade rekryteringsutskottet och ledningen att meriterna var trovärdiga. Därmed upptäcktes inte felaktigheterna eller så togs de inte på allvar.

Rann ut i sanden

På KI görs regelbundna granskningar av institutionerna. Redan 2013 undersökte Peter Ambrosons företrädare den institution där Macchiarini var verksam. Internrevisionen konstaterade redan då problem med institutionens långtgående delegering och det uppmärksammades att Macchiarini hade angivit att han inte hade några bisysslor. Inte heller vid den tidpunkten var Macchiarini tillgänglig och frågan rann ut i sanden.
– Det visar att på den lilla nivån har institutionen försökt att hålla koll, det vill säga när det gäller resor och representation. KI har i stället tappat kontrollen i det större sammanhanget, i rekryteringen och i den medicinska biten, säger Peter Ambroson.

Macchiarinis informella arbetssätt skapade problem i KI:s decentraliserade organisation. Peter Ambroson menar att Macchiarini åkte slalom mellan gråzoner och olika beslutsnivåer.
– Det har varit svårt för prefekten (institutionschefen) att hålla koll när så mycket ansvar är delegerat långt ut i organisationen utan tillräcklig återkoppling. Dåvarande rektorn rundade dessutom det som kallas delegationsordning, det vill säga vem som har beslutsrätt. Det är problem som självklart ska åtgärdas och finns bland våra rekommendationer, säger internrevisionens chef med anledning av den åtgärdsplan som KI:s ledning tagit ställning till efter Heckschers granskning.

Friade trots felaktigeter

Ledningen fick allt fler indikationer på att allt inte stod rätt till med stjärnkirurgens kliniska forskning, det vill säga de operationer som genomförs i forskningssyfte. I ett brev till KI beskrivs Macchiarini som ”den största lögnen i medicinens historia”, men inget hindrade honom från att fortsätta med sina kontroversiella operationer, men nu vid ett sjukhus i Krasnodar i Ryssland.

Under den här tiden hann Macchiarini även med att sitta i husarrest i Italien på grund av anklagelser om att ha utpressat patienter. Han inledde också ett förhållande och friade till en högprofilerad amerikansk tv-producent som skulle göra en dokumentär om honom. Enligt amerikanska magasinet Vanity Fair ska Macchiarini ha berättat att påven skulle vara bröllopsförrättare och att Putin och Obama skulle gästa bröllopet. Inget av detta var sant.

Flera anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning inkom. Utredningar tillsattes i samråd med styrelsen. Felaktigheter upptäcktes, men den då nye rektorn, Anders Hamsten, valde gång på gång att fria. I stället riktade rektorn in sig på konflikten mellan forskargrupperna.

– Min uppfattning är att ledningen ända fram till dokumentären sändes trodde att problemen hade sin grund i en ren arbetsmiljökonflikt snarare än ett allvarligt forskningsfusk. Därför kom dokumentären som en chock, säger Peter Ambroson.

Fokus på ordning och reda

I Sten Heckschers utredning framkommer brister i den ”interna kulturen” när det gäller ledningens moral och etik. Varför har inte det uppfattats som en risk av internrevisionen?

– Det har uppmärksammats i KI:s risk-analyser som presenteras för ledningen varje år, men ledningen valde 2015 att prioritera ned de riskerna. Jag påpekade det och även att internrevisionen kommer att bevaka oegentligheter ännu hårdare framöver, säger Ambroson.

I efterhand konstaterar han krasst att tyvärr är inget så bra för en internrevision som en riktig kris. Från att ha varit två internrevisorer ska nu ytterligare två anställas och ett stort fokus kommer att ligga på ordning och reda.
– Vi gör nu riskanalyser för att hitta områden som påverkats av skandalen. Allvarligast för oss är risken att förlora förtroende i forskarvärlden, vilket gör att vi kan tappa externa finansiärer, avslutar Peter Ambroson.

Fakta

Fallet Macchiarini 2009–2016

Karolinska Institutets dåvarande rektor, Harriet Wallberg, lyssnade i Göteborg 2009 på ett föredrag av kirurgen Paolo Macchiarini om regenerativ medicin. Forskningsområdet är hett i forskarkretsar och syftar till att återskapa fungerande organ med hjälp av stamceller. Därför knyter KI upp Macchiarini som gästforskare, först på 10 procent, sedan på 30 procent, medan Karolinska Universitetssjukhuset anställer honom som kirurg på 30 procent.

2011 utför Paolo Macchiarini den första operationen i Sverige med en syntetisk plaststrupe beklädd med stamceller. Tanken är att den ska växa ihop med patientens luftrör. Under kommande år utför han åtta operationer, tre på Karolinska och övriga i Ryssland. Flera av operationerna är polisanmälda.

Bosse Lindquists SVT-dokumentär ”Experimenten: Stjärnkirurgen”, som sänds i januari 2016, visar på flera problem och oegentligheter i Macchiarinis verksamhet. Det leder till att han sparkas.

Fakta

Skandaler där internrevision spelat roll

Ericssonchef kastades ut
I början av sommaren leddes en hög Ericssonchef ut från kontoret i Hongkong och fråntogs nycklar, passerkort och dator. En intern granskning har visat att det under flera år förekommit misstänkt oetiskt och olämpligt beteende. En visselblåsare hävdade att chefen haft affärsintressen i minst en underleverantör till Ericsson.

Larmrapporter på universitet
Internrevisionen på Göteborgs universitet har på kort tid kommit med rapporter om miss-tänkta fall av brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, och mot anställningsförordningen. Enligt universitetets rektor har internrevisionen visat att det har utvecklats en kultur där det har funnits oklara signaler, och att det borde vara självklart att regelverket måste följas.

”Curlade 80-talister”
Internrevisionen på Migrations-verket skrev i en rapport att myndighetens ineffektivitet beror på ”curlade 80-talister” som har svårt att ta obekväma asylbeslut. HR-chefen och den operativa chefen på verket menade dock att beskrivningen inte stämmer.

Etiska övertramp vid bygge
Byggföretaget Skanskas internrevision upptäckte ett mutupplägg i Tjeckien 2011 beträffande ett avsnitt av ett motor-vägsbygge. Enligt media har internrevisionen hittat allvarliga etiska övertramp. Skanskas vd bekräftar utredningen men hävdar att inga fel begåtts.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se