Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Henrik vill förhindra och bygga bort brottslighet

Ursprungligen jobbade Henrik Lundin som revisor och utredningsekonom på Ekobrottsmyndigheten. Viljan att lyfta blicken ledde honom till en ny tjänst som brotts­förebyggare på myndigheten. Hög moral är avgörande för ett samhälle, menar han.

Det var efter utredningar åt några åklagare och poliser under de första åren på Ekobrottsmyndigheten som Henrik Lundin ville höja blicken och få helhetsperspektiv. Förstå mekanismerna bakom ekobrott, och riskerna för att råka illa ut.
– Många som hamnar hos oss är människor som inte skulle behöva göra det. Ofta handlar det om oaktsamma fel, att bolaget till exempel hamnat i likvida problem och försökt hitta en kortsiktig lösning, berättar Henrik Lundin.
Däremot har tillfällena att begå ekobrott ökat väsentligt under en 20-årsperiod, förklarar han, främst på grund av avregleringar, ökad globalisering och större tillgänglighet att påverka betalningstransfereringarna på internet.
– Internet har visserligen ökat möjligheterna, men också riskerna. Den organiserade brottsligheten har tagit ett steg in i ekobrotten, säger han.
Är det sant att tillfället gör tjuven?
– Kanske, säger Henrik Lundin. Samtidigt är det viktigare än någonsin att hålla moralens fana högt; själva grundförutsättningen för sund konkurrens och hög tillväxt.
– I osunt beteende finns inga välfärdsvinster för samhället. Den enda effekten av en stor svart sektor är att den snedvrider konkurrensen och hindrar tillväxten. Och som politiker och ledare har du ett oerhört stort ansvar. Om inte ledningen sköter sig så sprids beteendet nedåt i alla led.
Hur ökar man lojaliteten med andra? Känslan att det jag gör påverkar omvärlden?
Henrik Lundin förklarar att det alltid handlar om att redo­visa vad man gör på ett öppet och schysst sätt. Motsatsen är alltid förödande, när rykten om förmåner, orättvisor och en ledning som mörkar börjar florera.
– Alla känner att det är helt ok att ha en bra lön, men förmåner som inte är legitimerade leder till oerhörda konsekvenser.
Har du märkt av större godhet ute i samhället på Ekobrottsmyndigheten?
– Egentligen inte, förklarar Henrik Lundin. Tvärtom har antalet anmälningar till myndigheten ökat, fast det kanske beror på att den vill vända på fler stenar.
 – För mig känns det bra att jobba med något jag tror på och det viktiga är inte att fälla någon. Kan jag förhindra brott och sprida upplysningar till i första hand revisorer så att de kan rätta till oegentligheter innan de behöver bli ett ärende för oss så är det gott nog. De som använder oschyssta metoder är trots allt bara förlorare. Förr eller senare hinner verkligheten i kapp dem.

Fakta

❱ Namn: Henrik Lundin.
❱ Ålder: 47 år.
❱ Bor: I Stockholm.
❱ Familj: Två barn.
❱ Gör: Ekorevisor/brottsförebyggare på Ekobrottsmyndigheten.
❱ Utbildning: Civilekonom, redovisning och revision, Uppsala universitet.
❱ Drivkraft: Att lyckas för­hindra och bygga bort brottslighet.
❱ Vill se mer av i samhället: Ärlighet.

Mer på civilekonomen.se