Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Företagande är ingen lek

Att starta eget företag är som att förverkliga en dröm för många. Men det som var tänkt att ge frihet och pengar kan lätt förvandlas till en dikeskörning. Här är berättelsen om vad som bär och brister.

Under de senaste åren har kurser och självhjälpsböcker i entreprenörskap ökat stadigt. Få mer frihet, bli din egen chef, bestäm över din arbetstid – fördelarna med att driva eget företag, i jämförelse med vanlig anställning, verkar vara många. Men faktum är att långt ifrån alla nystartade företag överlever.
– I det allmänna opinionsbildandet finns en viss naivitet. Det är mycket positiv reklam vars mål i och för sig är att förändra folks inställning och attityder till företagande. Men myntet har en annan sida. Är du din egen chef har du en chefs ansvar. Det är ingen som kommer att göra saker åt dig, utan du måste själv ha koll på att allt går rätt till, säger Peter Vikström, avdelningschef för Entreprenörskap och tillväxt på myndigheten Tillväxtanalys.
Många underskattar den stora skillnaden mellan att vara anställd och att driva egen firma, menar han. För oavsett hur mycket regelverken förenklas, och oavsett om uppstartsfasen underlättas, så kommer det alltid att krävas en relativt stor kunskap för att driva eget företag.
Siffror från Tillväxtanalys visar att ungefär en tredjedel av alla nystartade företag – drygt 60 000 per år – dukar under efter tre år. Drygt hälften finns kvar efter fem år. Det relativt stora och snabba bortfallet bottnar i allt från okunskap och oerfarenhet till finansiering och personlighet.
– Alla kan inte klara sig. Det är en naturlig del av marknaden. Många faller bort de första åren för att de överskattar affärsidén och inte har tillräckligt stor kunskap om konkurrensen, säger Peter Vikström.
Det svåra avgörandet är att veta när det är dags att satsa – eller ge upp. Här finns inga generella riktlinjer, men om företaget går med minus är det viktigt att utvärdera och omvärdera.
– Det finns exempel på företag som håller på lite för länge. Efterverkningarna blir stora i form av skulder. Det är också väldigt lätt att vara efterklok. Ofta tror man ju så mycket på sin idé att man försöker så länge som möjligt. Men när man inte har intäkter bör man fundera. Det är viktigt att man gör något i det läget i stället för att dras med skulder i lång tid, säger Peter Vikström.
Statistik från intresseorganisationen Företagarna uppvisar samma överlevnadsgrad. De menar att orsaken till en nedläggning även kan bero på hur det är att driva eget.
– Många tycker nog att det är så pass jobbigt – mycket arbete och varierande lön – att de hellre väljer att gå tillbaka till eller leta efter en vanlig anställning, säger Lars Jagrén, chefsanalytiker på Företagarna.
På Tillväxtanalys genomförs uppföljningsundersökningar vart tredje år. I dessa berättas om ett par faktorer – som även har visat sig vara relevanta över tid – som avgör varför somliga företag lyckas nå lönsamhet medan andra går under. En viktig sådan är erfarenhet.
– Har du arbetat inom branschen du tänker starta eget i, och därmed kan verksamheten, marknaden och konkurrensen, visar våra undersökningar att du har mycket större sannolikhet att överleva än om du kommer utifrån, säger Peter Vikström
Lars Jagrén är inne på samma spår.
– Du måste känna din bransch och marknad eller åtminstone känna någon som är i den. Sedan handlar det om att lära sig skapa ett mervärde runt produkten. Före start ska du veta varför kunderna ska välja just dig, menar han.

Tufft att få banklån
En annan avgörande fråga är finansieringen. Företagaren kanske har en bra affärsidé, men inte nog med pengar att förverkliga den. Här finns olika vägar att gå.
– Du kan söka lån hos banken, men jag uppfattar det som ett tufft nålsöga att ta sig igenom. Du måste antingen visa fullgod säkerhet genom att pantsätta huset eller lägenheten, eller ha en affärsidé och en marknadsplan som verkligen håller, säger Peter Vikström.
– Till exempel är det bra om du tidigare har startat företag med goda resultat, förklarar han.
Men faktum är att relativt få startar med hjälp av banklån. I stället lånar de av familjen. Eller så använder de eget sparkapital.
– Det finns fördelar med det. Om det går dåligt är det enda du förlorar de egna pengarna, säger Peter Vikström.
Du kan också vända dig till statliga Almi, som har samma återbetalningskrav som bankerna men högre ränta, och som kan vara mer rundhänt mot företagare utan historik. Ett annat alternativ är Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag som du kan få under sex månader. Då handlar det snarare om tryggad inkomst under en given period än kapital till företaget.
– Det finns även privata investerare och riskkapitalbolag. Där måste du nog sitta på något rätt high-tech inom medicin eller teknik för att du ska bli intressant, säger Lars Jagrén.
Förutom erfarenhet och finansiering, är kontaktnätet en klart betydelsefull faktor. Inom entreprenörskapsforskningen brukar man dela upp det i en social och en affärsmässig funktion. Den tidigare inrymmer till exempel personer som under uppstartsfasen kan erbjuda dig ett förmånligt kontrakt på en lokal, hjälper dig att upprätta en hemsida eller sprida visitkort. Den senare innebär rätt och slätt kontakter med kunder och leverantörer.
– En viktig social funktion är att ha någon som stöd under inledningsskedet, innan du fått företaget att gå runt. En axel att gråta ut mot när det inte funkar, säger Marie Löwegren, forskare i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.
– Det sociala kapitalet, det vill säga förtroendet du får i och genom ditt nätverk, är en stark framgångsfaktor och det har extra stor betydelse i en regional och lokal kontext, säger Peter Vikström.
– I kommuner med riktigt dynamiskt företagande, till exempel Gnosjö och i vissa delar av Västerbotten, finns ett brett föreningsliv som binder samman människor och skapar bra förutsättningar, berättar han.
Det kan också vara bra, men är inte avgörande, att ha någon i familjen och släkten som driver eller drivit företag. Någon nära som kan ge stöd och råd under starten och resans gång är en trygghet.
– Det finns en tyst kunskap om företagande som du inte kan läsa dig till, säger Peter Vikström.

Måste kunna sälja
Nationalencyklopedin serverar två definitioner på ordet entreprenör. Den ena är någon som åtar sig entreprenad, den andra är en företagsam person. Men vad rymmer egentligen ordet företagsam? Finns det några likheter mellan dem som startat företag – och lyckats?
Det finns studier gjorda på området, som visar att det inte existerar någon särskild ”entreprenörsgen”.
– Om vi jämför entreprenörer med personer i andra professioner är det ingen skillnad, säger Marie Löwegren.
Däremot är det en fördel att besitta vissa egenskaper när man tar steget och startar eget.
– Företagande kräver handlingskraft. Du måste få saker gjorda och kan inte sitta och fundera på din kammare hela dagen, säger Marie Löwegren.
Företagande kräver även i många fall ett varierande mått av risktagande. Framför allt för att du inte säkert vet på förhand hur det ska gå. En annan oumbärlig egenskap är att kunna sälja, eftersom kunderna är de som ytterst ska finansiera din verksamhet.
En undersökning från Företagarna visar att det som egna företagare uppskattar mest med företagandet är att de kan styra över sig själva och förverkliga sina idéer. På minussidan finns ansvaret och arbetsmängden.
–Jag tror inte att man bör vara trygghetsnarkoman som företagare. Du måste acceptera att lönen varierar och att helger och somrar kan försvinna med jobb, säger Lars Jagrén.
Det går också att diskutera vad friheten och självbestämmandet i att driva eget verkligen innebär. Du är din egen chef, heter det, men samtidigt står du i beroendeförhållanden.
–Du är beroende av kunder, leverantörer, finansiärer, banken, kanske det nationella och globala ekonomiska läget. På så sätt är bilden av företagarens frihet lite missvisande, säger Marie Löwegren.

Källor:  Intervjupersonerna, Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start (Tillväxtanalys), Frihet viktigast för småföretagarna (Företagarna).

Mer på civilekonomen.se