Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

EU: Starta din karriär i Bryssel

Hög lön, internationell erfarenhet och goda chefsutsikter. För nybakade civilekonomer kan en handläggartjänst i Bryssel vara vägen till karriär, nätverk och inflytande. Och när EU inför årliga antagningar står svenskarna stadigt i den hårda konkurrensen.

Handläggartjänsterna på kommissionen och de andra EU-institutionerna är eftertraktade poster. När möjligheten att söka jobben annonseras svarar runt tiotusen personer från alla medlemsländerna och endast några hundra tar sig hela vägen till Bryssel.
Tidigare har ansökningsmöjligheterna, som på EU-språk benämns ”concours”, dykt upp med ojämna mellanrum beroende på hur personaltillgången sett ut. Men med start i mars öppnar EU upp för ansökningar en gång om året. Och just nu är efterfrågan på ekonomer stor.
– I år finns det tre olika kategorier som ekonomer kan söka. Dels allmänna handläggartjänster och dels revisorstjänster samt specifika ekonomitjänster, säger Thomas Belius, ämnesråd på statsrådsberedningens EU-kansli.
Årets uttagningsomgång som inleds i mars riktar sig till nyutbildade ekonomer och personer med ett par års arbetslivserfarenhet. Och de som antas hamnar mitt i det europeiska beslutsfattandet. Arbetet kan till exempel handla om att ta fram förslag till ekonomisk politik för tillväxt och minskad arbetslöshet inom EU, finansmarknadsfrågor, att följa och analysera den makroekonomiska utvecklingen i EU och i medlemsländerna, revision och budgetarbete och utreda handelspolitiska frågor mellan EU och länder som Kina, USA och Japan.
Enligt Thomas Belius är karriärmöjligheterna inom EU goda och tanken är att de som anställs ska avancera till enhetschefer eller andra högre positioner.

Någon risk att fastna i en byråkratisk organisation ser han dock inte. För den som efter proven erbjuds en anställning väntar enligt honom en dynamisk arbetsplats i EU-politikens centrum. En annan fördel är att det ger goda språkkunskaper. I första hand används engelska som arbetsspråk och de anställda får lära sig franska på arbetstid. Till det kommer en ingångslön på 40 000 kronor plus utlandstillägg. Men då ska man samtidigt komma ihåg att kostnadsläget i Bryssel är mycket högt.
För att nå de eftertraktade handläggartjänsterna gäller det att ta sig igenom en lång rad av prov och intervjuer. Efter ansökningarna som görs på nätet kallas utvalda personer till en dags tester i hemlandet och de som går vidare får åka till ett utvärderingscenter i Bryssel. Hela processen fram till anställning tar ungefär ett år.
– Det är hård konkurrens, men i Sverige har vi bra högskoleutbildningar och goda språkkunskaper och vi brukar klara oss bra i internationella jämförelser. Sverige är väl representerat bland de här tjänsterna, säger Thomas Belius.

Fakta

Så tar du  dig till Bryssel

❱ I mitten av mars inleds ansökningsperioden som pågår ungefär en månad. Ansökan sker på sajten www.eu-careers.se och bygger på studiebakgrund, yrkes­erfarenhet och språk­kunskaper.
❱ Under testdagen i Sverige prövas verbal och numerisk förmåga samt logiskt tänkande. De sökande får även delta i en situationsbedömning där de ska agera i ett tänkt scenario i yrkeslivet.
❱ De som kallas till testcentret i Bryssel får lösa en arbetsrelaterad uppgift och göra en muntlig presentation för en tänkt chef. Därefter intervjuas kandidaterna.
❱ Slutligen hamnar de som tagit sig igenom hela processen på en lista och erbjuds anställning
vartefter vakanser uppstår. Från ansökan till möjlig anställning får man räkna med ett år.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se