Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Certifikat ska garantera kvalitet på traineeprogram

Traineejobb är en smidig och mjuk väg in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns en uppsjö av företag som erbjuder skiftande kvalitet på programmen. Håll därför utkik efter Civilekonomernas kvalitetsmarkör – det gröna certifikatet.

Förbundet tog fram sina första riktlinjer för traineeprogram redan 1999.

– Då var det en hel del företag som erbjöd vad de själva kallade traineeprogram. I själva verket var det praktik utan tidsangivelse och utan marknadsmässig lön eller plan för fast anställning. Med certifikatet som finns nu, vet båda parter vad som gäller, säger Civilekonomernas karriärrådgivare Nina Forssblad.

Läs även: Certifieringen av gymnasieskolor firar tio år

Sedan 2006 har Civilekonomerna och Traineeguiden en gemensam traineekravlista för företag. Organisationer som visar att de följer kravlistan tilldelas en grön certifikatstämpel – en kvalitetssäkring och statushöjare för programmet.

Linus Paulsson.

– Med certifikatet sätts ramar för lönenivåer, längd och innehåll i traineeprogrammen. Ibland ändras förutsättningarna, till exempel längden, och om programmet då inte uppfyller alla krav tappas certifieringen, säger Linus Paulsson, vd på Traineeguiden.

Det händer dock sällan.

– Det är ovanligt med den typen av dispyter. För företagen är traineerna allt viktigare och med tydliga förutsättningar som baseras på certifieringen undviks osäkerheten.

Läs även: Så ska du tänka när du letar traineeplats

Många av de tyngsta aktörerna på marknaden, som ABB, Capgemini, Volvo och SEB med flera, har en kvalitetssäkring. De måste själva pricka av och underteckna certifikatets fem punkter (se faktaruta).

– Det är det enda i sitt slag som ger tydliga förutsättningar för de certifierade programmen och det fungerar, säger Linus Paulsson.

Certifikatet gör det tydligt både för traineer och företag vilka förutsättningar som gäller.

– Programmen ska fylla rollen som ett av de bästa karriärkliven du kan göra, säger Linus Paulsson.

5 punkter som företaget ska uppfylla

  1. Traineeanställningen ska vara som en tillsvidareanställning och detta ska klart framgå på anställningsavtalet.
  2. Syfte, innehåll och mål för hela traineeprogrammet ska presenteras av företaget innan anställningen sker.
  3. Längden för traineeprogrammet ska vara minst 9 månader och som längst 36 månader.
  4. Ingångslönen ska vara marknadsmässig för en person med motsvarande kompetens.
  5. Arbetsgivaren ska kunna erbjuda traineen relevanta arbetsuppgifter också efter programmet.

Källa: Traineeguiden.se

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se