Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Foto: Pressbild

Blandad effekt på jobben med outsourcing

Offshoring och outsourcing behöver inte vara lika med minskad sysselsättning. Det menar Katariina Nilsson Hakkala, docent i nationalekonomi vid Aalto-universitetet i Helsingfors.

Katariina Nilsson Hakkala har studerat vilken effekt utflyttning har på sysselsättningen, bland annat i rapporten Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden (SNS) .

En av slutsatserna är att kopplingen mellan utflyttning från Sverige och effekterna på sysselsättningen är svagare än väntat.

– Vi jobbar nu vidare med data för Finland, och de pekar i samma riktning, säger hon.

Tesen är att offshoringen visserligen ger en omedelbar negativ chock på sysselsättningen, men att sambandet inte gäller på längre sikt. 

– Individer tycks komma vidare till andra arbetsuppgifter, säger Katariina Nilsson Hakkala.

Ju bättre anpassningsförmåga en anställd har, desto större är förstås möjligheterna att få ett nytt arbete.

– Högre utbildning ger bättre förutsättningar, men är samtidigt ingen garanti. En hel del dataprogrammering har ju exempelvis lagts ut på ingenjörer i Indien.

Samtidigt finns, både inom it och ekonomi, olika delar i en process. Vissa delar löper särskild risk att antingen automatiseras eller flyttas ut, medan andra är stabilare.

– I slutänden handlar det om vilken närhet till kunden i Sverige som behövs i de olika delarna för att kunna behålla affären. Uppgifter som kan utföras till lägre kostnad utomlands kommer att flyttas – andra blir kvar. 

Hon betonar att outsourcing och offshoring i sig inte behöver vara något negativt. Tvärtom kan det leda till att ett företag ökar sin sysselsättning till följd av ökad produktivitet och expansion.

Mer på civilekonomen.se