Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Cindy Andersen Foto: Ikea

Andras perspektiv är en stor vinst

Vinsterna med att vidareutbilda sig kan vara olika. För Cindy Andersen handlade det om att vidga perspektiven.

”Jag valde att läsa min magisterexamen efter att jag varit ute i arbetslivet i några år, i samband med mina två föräldraledigheter. För mig var det värdefullt att kunna ta det som jag sedan tidigare arbetade med och applicera teorin på det praktiska. Det gjorde att jag var bättre på att bedöma vilka verktyg och metodiker som jag direkt behövde i mitt dagliga arbete. På det sättet blev jag mer effektiv i mitt lärande. Dessutom fick jag inblick i andra delar av Ikea än den jag jobbade med. Jag skrev min uppsats för Inter Ikea Centre Group, som bedriver shoppingcenter, medan jag själv arbetade inom inköp. Jag valde ju också magisterdelen utifrån den inriktning jag hade i yrkeslivet, det vill säga detaljhandel. När jag började på Handels fick jag basen, eftersom det är en väldigt bred utbildning, och senare fick jag djupdyka i vissa delar.

Men egentligen är det inte utbildningen som varit avgörande för min karriär. Jag tror att det finns två saker. För det första är jag är en person som är orädd och nyfiken. För det andra att mina värderingar stämmer överens med Ikeas. Jag hoppas att det är det Ikea sett hos mig. Vi anställer inte efter vilken skola man gått i eller vilka betyg man har med sig. I stället är det personens förmågor, värderingar, drivkrafter och motivation som avgör.
Det går inte att säga att mina vidareutbildningar haft en direkt effekt på lönen, då mitt arbetsliv är en konstant utveckling i sig självt. En del av den utvecklingen är det som händer varje dag på arbetet, och en mindre del är de vidareutbildningar jag bygger på med. Lön är kopplat till det  jag gör varje dag, och det jag presterar. 

En stor del av vinsten med att gå en utbildning mitt i karriären är att man får ta del av andras perspektiv, som arbetar utanför företaget. Det ger en kontaktyta till omvärlden och möjlighet att utbyta erfarenheter med människor som kommer från andra företag och har en annan bakgrund. Det är också en av de viktigaste delar som jag tagit med mig från den akademiska världen – alla människor jag träffat. Det har givit mig vänskaper för livet, men också nätverk för livet.”

Fakta

Cindy Andersen
Yrke: Affärsområdeschef på Ikea.
Bakgrund: Management trainee på Maersk 2004, sedan Commercial and Product Manager i Kina under knappt 2 år. Anställdes inom inköp och Supply Chain på Ikea 2008. Var därefter assistent till Ikea of Swedens VD. Affärsområdeschef för Barnens Ikea sedan 2014.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.
Vidareutbildning: Har byggt på med en magisterexamen vid Handelshögskolan i Göteborg samt diverse interna utbildningar på Ikea, inom exempelvis processutveckling och kommunikation.

Mer på civilekonomen.se