Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Vägval lokal lönebildning

"Civilekonomernas linje under de senaste avtalsrörelserna har varit att medlemmarna bäst gynnas av lokal lönebildning med lönesamtalet chef-medarbetare i fokus". Det skriver Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna, på förbundssidorna i Civilekonomen nr.8 2010.

Viktiga resultat av 2010 års avtalsrörelse: Den internationellt konkurrensutsatta sektorn träffade normerande centrala avtal om löneökningar för hela arbetsmarknaden, där tjänstemän och akademiker för första gången träffade avtal före IF Metall med Teknikarbetsgivarna.
Stärkt samordning under förhandlingarna inom Svenskt Näringsliv och LO men även mellan Saco-förbunden.
Saco-förbunden, bl a Civilekonomerna, har träffat avtal utan centralt garanterat utrymme inom IT/telekomområdet.
Erfarenheterna av den lokala tillämpningen av dessa avtal kommer att vara viktiga för förhandlingarna 2011/2012. Civilekonomernas linje under de senaste avtalsrörelserna har varit att medlemmarna bäst gynnas av lokal lönebildning med lönesamtalet chef-medarbetare i fokus, där de lokala parterna i första hand ska fastställa det totala utrymmet för akademikergruppen i förhandlingar, men där en »stupstock« i form av ett garanterat utrymme i sista hand faller ut vid oenighet. Vår erfarenhet av tidigare försök med avtal utan stupstock är att arbetsgivarsidan alltför ofta missbrukar denna avtalsmodell genom att hålla nere lönerna. Inom några områden, där arbetsgivarna kunnat leva upp till avtalens principer, främst inom offentlig sektor, bank och försäkring, har dock förbundet accepterat rent lokal lönebildning.
Flertalet avtal förbundet träffat innebär fortsatt och utvecklad lokal lönebildning med stupstock. Inom IT-och telekomområdet har vi dock beslutat att pröva lokal lönebildning utan stupstock kombinerad med ett omfattande stödpaket till de lokala parterna från Almegas och Saco-förbundens sida. Företagens förmåga att leva upp till den nya avtalsmodellen blir avgörande för om denna avtalsmodell kommer att leva vidare när nuvarande avtal har gått ut eller om en återgång kommer att ske till stupstocksavtal med garanterade utrymmen.

Claes Oldin, förhandlingschef Civilekonomerna

Mer på civilekonomen.se