Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Vad gör kollektivavtalen för jämställdheten?

Mikael Andersson, förhandlingschef på Civilekonomerna, har ett stort engagemang i frågorna för jämställdhet. På förbundssidorna i Civilekonomen nr.2 2014 ger han sin syn på kollektivavtalens betydelse för jämställdheten.

I förra numret av Civilekonomen kunde vi se att det finns en hel del kvar att göra när det gäller jämställda löner. Vad beror det på?
– I jämställdhetsfrågorna generellt händer alldeles för lite. Det förekommer fortfarande diskriminering på arbetsmarknaden, som ojämställda löner och olika möjligheter till karriär. Till exempel blir inte kvinnor chefer på högre nivå i samma utsträckning som män. Och även om kvinnliga akademiker blir chefer i högre grad än andra grupper så slår det inte igenom i lönerna, utan skillnaderna mellan kvinnor och män i chefsposition kvarstår.
Avtalsrörelsen 2013 har gett många ekonomer och andra akademiker en bättre föräldralön, vad innebär det?
– Föräldralönen är en vattendelare i dessa frågor, uttaget av föräldraledighet påverkar lön och karriär. Vi tror att ett mer jämställt uttag av föräldralön skulle kunna motverka en ojämställd arbetsmarknad. Därför har vi tillsammans med andra akademikerförbund verkat för en utökning av föräldralönen till att omfatta sex månader i kollektivavtalen på privat sektor.
Hur kan Civilekonomerna påverka för en mer jämställd arbetsmarknad?
– Genom kollektivavtalen. Här ser vi till de ekonomiska förutsättningarna vid uttag av föräldraledighet så att det ska vara mer ett val än ekonomi.
Vi har verkat för att i avtalen skapa förutsättningar för en ”reell valfrihet” så att båda föräldrarna faktiskt kan ta ut föräldraledighet.
Det låter ju bra med mer pengar i samband med föräldraledighet, var det svårt att få med sig arbetsgivarna?
– På kort sikt är det klart att det kostar pengar, men ger också mer inspirerade medarbetare och på lång sikt är det här en viktig del i en strategisk kompetensförsörjning. Det underlättar rekryteringen av både män och kvinnor. 
Vad mer kan göras?
– Jämställdhetsaspekten behöver uppmärksammas på alla plan. Till exempel hur processlöneavtalen ser ut, här vill förbundet att alla föräldralediga ska hanteras som om de var i arbete. Det handlar också om att arbetsgivarna ser de föräldralediga som en resurs, att föräldraledigheten också är en kompetensutveckling.

Text: Moa Mörner

Mer på civilekonomen.se