Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Turordningsregler i LAS inget stort problem för företagen”

"I början av sommaren presenterades en undersökning om de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna i LAS för tjänstemän och akademiker, beställd av PTK och Svenskt Näringsliv [...] Sammanfattningsvis visar den gemensamma rapporten att problemen för företagen inte alls är så stora som under lång tid hävdats av vissa debattörer." Det skriver Claes Oldin, förhandlingschef på Civilekonomerna, på förbundssidorna i Civilekonomen nr.7 2011.

I början av sommaren presenterades en undersökning om de faktiska konsekvenserna av turordningsreglerna i LAS för tjänstemän och akademiker, beställd av PTK och Svenskt Näringsliv. Det är första gången som parterna gemensamt fördjupat undersöker denna fråga som diskuterats sedan 1970-talet. Debattörer från arbetsgivarorganisationer och politiken har hävdat att turordningsreglerna utgör ett stort problem för främst mindre företags möjligheter att behålla rätt kompetens i en uppsägningssituation. I rapporten framträder en annan bild genom de intervjuer som genomförts med arbetsgivarföreträdare och lokala fackliga företrädare för TCO- och Saco-förbunden. Urvalet består av ett slumpmässigt urval av 200 företag som under de senaste två åren gjort driftsinskränkningar.
Undersökningen visar att företag och fackliga företrädare i hög utsträckning har en samsyn om behovet av driftsinskränkningar, att man kommit överens om vilka som ska sägas upp, att avtalsturlista var det mest frekvent förekommande när man kom överens om avtalsinnehållet, att man var nöjd med resultatet av turordningsförhandlingarna och att de upplever att det var lätt att stå för överenskommelsen. Bara ett av tio företag och tre av tio fackliga företrädare uppgav att det var svårt att stå för överenskommelsen.
Sammanfattningsvis visar den gemensamma rapporten att problemen för företagen inte alls är så stora som under lång tid hävdats av vissa debattörer. Förhoppningsvis underlättar dessa nya fakta kommande förhandlingar om eventuella förändringar i avtalen om turordning vid uppsägning, med mera.

Claes Oldin
Förhandlingschef Civilekonomerna

Mer på civilekonomen.se