Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Tänk efter innan du skriver på!

Skriv inte på anställningsavtalet fört snabbt. Den varningen utfärdar förbundets ombudsman Johan Falk till dig som är på väg in i ett nytt jobb. I en intervju med Civilekonomen berättar han varför.

Hallå där Johan Falk, varför är det så viktigt att man tar sig tid innan man skriver på ett anställningsavtal?

– Avtalet är bindande för bägge parter och det ligger till grund för både hur man hanterar till exempel ersättning under anställningen men även vad som gäller vid anställningens avslut. Om man inte är uppmärksam riskerar man att dras med villkor som i värsta fall kan visa sig vara orimliga och dessutom väldigt svåra att förhandla bort.

Behöver den som tar sig tid vara rädd för att göra bort sig?

– Normalt sett bör man kunna titta igenom ett avtal i lugn och ro innan man skriver under det. Det visar även att parterna har gett varandra möjlighet att fundera på vad som är rimligt. Blir man pressad att skriva under vid sittande bord bör man fundera på vad anledningen till detta är. Söker företaget en kompetens på till exempel en befattning där man ska ansvara för en del av verksamheten eller teckna firma för företagets räkning skickar man inga bra signaler om man börjar med att skriva under sitt eget anställningsavtal utan att ha gått igenom vad det innebär.

Vad är en rimlig tid för att kunna gå igenom avtalet?

– Befinner man sig i slutskedet av en rekrytering och har gått igenom det mesta muntligt så bör det vara rimligt med återkoppling inom en eller möjligtvis ett par dagar. Har man inte gått igenom det lika noggrant kan man eventuellt tänka sig något längre tid.

Bör man alltid anlita en expert innan man skriver på?

– Även en person som är van att hantera anställningsavtal kan ha mycket att vinna på att bolla avtalsförslaget med en expert. Är man inte lika van ska man definitivt gå igenom förslaget med en expert.

Vilka är vanliga avtalsproblem som dyker upp i efterhand?

– Upplevelsen av att ha för kort uppsägningstid, som inte ger utrymme till omställning. Rätten till ersättningar som omnämnts men inte reglerats genom anställningsavtal utan i företagets policy eftersom dessa då är diskretionära, begränsningsklausuler så som till exempel  konkurrensklausul.

Hur stort är problemet med så kallade konkurrensklausuler som i praktiken kan begränsa möjligheten att söka sig till nytt jobb i samma bransch?

– Vår uppfattning är att denna form av reglering har fått spridning även utanför den typ av roller man från början hade för avsikt att omfatta. Företag och dess verksamhet skyddas i stor utsträckning redan av sekretessregler och lag om företagshemligheter. Mot bakgrund av detta samt den inskränkning och den olägenhet detta medför för den anställde måste man fråga sig om det är motiverat med en konkurrensklausul i anställningsavtalet.

Och vad blir ert råd när det gäller sådana klausuler?

– Vårt råd är att inte skriva under ett avtal med konkurrensklausul utan att få den struken ur kontraktet. Visst kan en sådan klausul till del eller i sin helhet av en domstol anses vara oskälig eftersom rättsläget innebär att klausuler bara får förekomma ytterst restriktivt, men detta går sällan att säga med full säkerhet innan klausulen är prövad. Därför rekommenderar vi alltid våra medlemmar att kontakta oss innan man skriver under en sådan klausul och om möjligt få den kraftigt beskuren eller få bort den helt och hållet.

Vilka andra villkor bör man hålla koll på?

– Att företaget har kollektivavtal brukar vara en god grund att utgå från. Genom det kommer man bla åt tjänstepension, något som inte är lagstadgat. För många av våra medlemmar utgör tjänstepensionen mer än hälften av den totala pensionen. I övrigt kan man tänka på att vara noga med anställningsform, omfattning (heltid/deltid), uppsägningstidens längd, rätt till övertidsersättning, antal semesterdagar mm. Finns det inte något kollektivavtal kan man även behöva reglera frågan om rätten till årlig lönerevision.

Är det i praktiken möjligt att riva upp ett avtal där man som anställd upptäcker att man skrivit på för snabbt?

– I praktiken jobbar vi med att hitta lösningar som samtliga parter kan ställa sig bakom. Frågan är om företaget är intresserade av att tvinga en person att vara kvar när de vet att denne inte vill vara kvar. Förhandlingsläget för en person som försöker sig på detta för att därefter vilja förhandla sig till bättre villkor är däremot kanske inte är det mest gynnsamma. Man ska inte underskatta vikten av att arbeta förtroendebyggande.  I övrigt skulle jag nog ta som en regel att utgå från att ingångna avtal skall hållas.

Till sist, vilken formalia ska man hålla utkik efter?

– Anställningsavtal kan ingås muntligen såväl som skriftligen men vi rekommenderar starkt alla att se till att man har ett skriftligt avtal.

 

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se