Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Intakt glaciär som symboliserar hållbarhet

Studenter vill ha hållbarhet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hamnar på topp 30 i den internationella hållbarhetslistan för handelshögskolor, the Positive Impact Rating, som lanseras på World Economic Forum i Davos i slutet av januari. I undersökningen fick studenter bedöma sin skola och föreslå förändringar.

The Positive Impact Rating är ett nytt bedömningssystem som bygger på studenternas uppfattning av sin skola. Initiativet togs 2017 av representanter från ett antal globala samarbetsorganisationer inom handelshögskoleområdet. Ambitionen var att stötta en förändring av handelshögskolorna ansvar och påverkan på samhällsutvecklingen.

Ekonomer som tänker hållbarhet heta

I The Positive Impact Rating bedöms handelshögskolornas påverkan i sju dimensioner, bland annat utbildningsutbud, studenternas engagemang, forskarnas engagemang utanför akademin och hur väl skolorna tjänar som förebilder inom hållbarhetsområdet.

Studenterna fick också svara på vad de konkret vill att deras lärosäten ska ändra på:

Överst på att göra-listan finns krav på att införa obligatorisk undervisning i hållbarhet och social påverkan. På andra plats vill studenterna bidra till mer fakta och vetenskap i den politiska debatten.

Finans kan rädda vårt klimat

Sluta göra-listan toppas av kravet på att skolorna slutar investera i fossila bränslen, och att de slutar att betrakta hållbarhet och socialt entreprenörskap som mindre viktiga områden. Studenterna vänder sig också mot alltför stort fokus på vinstmaximering.

vithårig slätrakad senior man pratar om hållbarhet
Per Cramér.

– Det är mycket positivt med den här typen av alternativa bedömningar, som inte primärt bygger på faktorer relaterade till egennytta, som exempelvis lön efter examen, utan istället speglar hur väl handelshögskolorna bidrar till att lösa samhällsutmaningar, säger Per Cramér, rektor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Det skapar ytterligare incitament för handelshögskolor att utvecklas till att bli instrument för en hållbar samhällsutveckling.

Därför sticker vi huvudet i sanden när det gäller miljö


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

 

 

 

 

Om undersökningen

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet hamnar på topp 30 i den internationella hållbarhetslistan för handelshögskolor, the Positive Impact Rating, som lanseras på World Economic Forum i Davos i slutet av januari. I undersökningen fick studenter bedöma sin skola och föreslå förändringar.

Av 97 tillfrågade skolor valde 51 att medverka. En digital enkät med 20 frågor samt fritextfrågor besvarades under perioden oktober – december 2019. Totalt medverkade 3000 studenter från 22 länder. Från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet medverkade 79 studenter.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se