Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Störst konkurrens om bankjobben

Ekonomer lyser med sin frånvaro på Arbetsförmedlingens senaste topp- och bottenlistor över yrken med störst brist och störst överskott på arbetskraft under 2014. Civilekonomen frågar Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen om det är ett bra eller dåligt tecken.

Nyligen presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport ” Var finns jobben” som ger en prognos för olika yrkesområden samt konkurrensläget inom enskilda yrken. 

I sina prognoser använder myndigheten ett så kallad bristindex om vilka yrken väntas ha bäst och sämst jobbmöjligheter under 2014.  Men på top-tio-listorna över yrken med brist alternativt överskott på arbetskraft lyser ekonomyrken med sin frånvaro.  

Hur ska man tolka det? 

– Samtidigt som det finns många som arbetar inom ekonomyrken är det många nyutbildade ekonomer som kommer ut på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är dock låg. På så vis råder det balans och därför hamnar gruppen inte på några topp- eller bottenlistor, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen spår en positiv utveckling för arbetsmarknaden i allmänhet under 2014. En utveckling som redan syntes under 2013 då sysselsättningen tog fart. I år kommer extra draghjälp från ökat tillväxttakt i ekonomin.

– 2014 blir ett bra år för arbetsmarknaden. Det enda området där vi ser problem är industrin där det blir fortsatta neddragningar inom produktion och då främst inom montering. Men det berör inte de delar där ekonomer är verksamma, exempelvis managementnivån. 

Betyder det att ekonomer kan känna sig trygga på arbetsmarknaden? 

– I synnerhet om man är yrkesverksam med erfarenhet. En bred utbildning som civilekonomutbildningen, erbjuder en bred arbetsmarknad. Men precis som inom andra yrkesområden kan det vara lite svårare för nyutbildade att komma in på arbetsmarknaden. Men har man en utbildning så har man en stark position – med några få undantag.

Även om arbetsmarknaden generellt sett är god för ekonomer så finns det nyanskillander i prognoserna för gruppen. Exempel är bristindex för kvalificerade ekonomer inom redovisning, revision och controlling. Här spås 2014 bjuda på balans mellan utbud och efterfrågan. För gruppen banktjänstemän signalerar bristindex däremot stor konkurrens om jobben (se även tabell). 

– För banktjänstemän är jobbchanserna lite sämre.  Men det betyder inte någon arbetslöshet utan ökad konkurrens om jobben. 

Konkurrensläget om jobben är något som Arbetsförmedlingen fångar upp i den så kallade Yrkeskompassen. Här hittar man bedömningar om konkurrensen på ett, fem och tio års sikt. 

En titt på exempelvis marknadsförare visar att kompassen pekar på en medelgod arbetsmarknad det närmaste året. På fem till tio års spås dock konkurrensen om jobben öka. Marknadsförare som lärt sig ny teknik som digitala medier beskrivs som eftertraktade just nu. 

När det gäller revisorer och controller signalera kompassen på lång sikt en medelgod arbetsmarknad. Tillgången på arbetskraft beskrivs som tillräckligt samtidigt som efterfrågan bedöms sjunka på grund av färre pensionsavgångar. Medelgod är utblicken för redovisningsekonomer på fem till tio års sikt. Men till skillnad från revisorerna bedöms rekryteringsbehovet öka de närmaste tio åren. 

Ett annat yrke att hålla koll på är inköpare. Här pekar kompassen de närmaste tio åren på större efterfrågan än utbud för gruppen inköpare med högre utbildning inom IT och teknik. 

 

 

Fakta

Brist eller överskott? (bedömning för 2014) 

Bristindex* för olika yrken (urval):

  • Banktjänstemän: 2,89 
  • Värdepappersmäklare: 2,99 
  • Inköpare: 3,01 
  • Marknadsanalytiker och marknadsförare: 3,06 
  • Controller: 3,17 
  • Revisorer: 3,21 
  • Redovisningsekonomer: 3,29

* bristindex  (2,00-2,89 = Stor konkurrens om jobben, 2,90-3,29 =Balans, 3,30-4,00 = Liten konkurrens om jobben )

Källa: Arbetsförmedlingens rapport: Var finns jobben? (januari 2014) 

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se