Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Löneökningar även 2010”

Under nästa år kommer så gott som alla kollektivavtal om löner och anställningsvillkor att omförhandlas. Civilekonomernas uppfattning är att det 2010 finns ett utrymme för reallöneökningar även om utrymmet på kort sikt är begränsat. Det skriver Civilekonomernas förhandlingschef Claes Oldin på förbundsidorna i Civilekonomen nr.8.

Under 2010 kommer så gott som alla kollektivavtal om löner och anställningsvillkor att omförhandlas. Vissa branscher har stora problem medan andra hittills drabbats förhållandevis lite av finanskrisen. Inför avtalsrörelsen förs nu en intensiv debatt om bl a vilken del av arbetsmarknaden som ska ange normen för löneökningarna, om någon norm över­huvudtaget behövs och om särskilda centrala satsningar ska ske på vissa grupper t ex inom offentlig sektor.
Civilekonomernas uppfattning är att det 2010 finns ett utrymme för reallöneökningar även om utrymmet på kort sikt är begränsat. När det gäller vilken sektor som ska sätta ”märket” för lönekostnadsökningen kan vi konstatera att industrins lönenormerande roll har varit positiv för medlemmarnas löneutveckling såväl inom industrin som inom andra avtalssektorer. Trots att de nominella löneökningarna har växlats ner betydligt jämfört med perioden 1980–1995 har de träffade avtalen på låg nivå medverkat till tydliga reallöneförbättringar för förbundets medlemmar, samtidigt som inflationen har hållits nere. Civilekonomernas uppfattning är därför att det är mycket angeläget att det även 2010  ska vara den internationellt konkurrensutsatta delen av ekonomin som anger en central lönenorm. Till den lönenormerande delen bör dock framöver även de delar av tjänstesektorn som är utsatt för en tydlig internationell konkurrens räknas, till exempel it-området.
Mot bakgrund av att förhandlingarna 2010 förs under en ekonomisk kris är det därför av största vikt för alla löntagares köpkraft att ”märket” för löneökningstakten inte åter sätts av parterna på den offentliga sektorn eller av parter inom ”hemmamarknadssektorerna”. Om så skulle ske riskerar vi att åter hamna i en negativ spiral för företag och löntagare i Sverige där det senast träffade centrala avtal blir ”golv” för nästa avtal med stor risk för höjd inflation, urholkade reallöner, försämrad internationell konkurrenskraft och ytterligare stigande arbetslöshet.

Claes Oldin

Förhandlingschef på Civilekonomerna

Mer på civilekonomen.se