Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Litet rödvitt flygplan mjuklandar på havsytan, en symbol för hur konjunkturen mjuklandar

Konjunkturen mjuklandar

Allt fler finanschefer tror att konjunkturen mjuklandar med anpassade förväntningar och strategier till en världsekonomi i nedgång.

I Deloittes finanschefsundersökning under hösten 2019 framkom att finanschefer i Sverige visserligen fortfarande är inställda på en nedgång i ekonomin, men att bilden nyanserats något under hösten. Färre tror på en krasch, och fler på en kontrollerad omställning till ett nytt konjunkturläge.

Häng med i arbetslivets förändringstempo

Finanscheferna anser nu att de är viktigare att reducera kostnader och förbättra kassaflödet, än organisk tillväxt.

Omvärldsfaktorer som spelat roll under hösten var osäkerheten kring Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. Men svenska finanschefer är inte lika bekymrade som kolleger i övriga EU. En svensk finanschef av fyra anser att osäkerheten är högre än normalt. Motsvarande andel i EU är tre av fyra.

De risker och hot som finanscheferna ser mot den egna verksamheten har förändrats jämfört med tidigare undersökningar. Det största hotet oavsett företagets storlek är att den ekonomiska tillväxten avstannar, vilket mer än hälften av finanscheferna oroas av. För mindre företag är även risken för en vikande inhemsk marknad ett av de främsta hoten.

Ett annat hot som en tredjedel av finanscheferna lyfter fram är pressade marginaler och priser.

Ett hot som blivit mindre aktuellt är bristen på kvalificerad personal, som för andra undersökningen i rad minskar i betydelse i finanschefernas bedömning av hot mot den egna verksamheten.

Kompetensförsörjning kräver livslångt lärande

Risken för obestånd hos en motpart i en affärsrelation bedöms om liten, även om den ökat under hela 2019 jämfört med föregående år. Finanscheferna tror på en en avkylning av arbetsmarknaden som även kommer att påverka avtalsrörelsen och dämpa löneutvecklingen.

Här finns ekonomjobben 2024


Annons:

Vid årsskiftet bildade Civilekonomerna och Jusek det nya fackförbundet Akavia.

 

 

 

 

 

Om undersökningen

The Deloitte/SEB CFO Survey genomfördes under september 2019 med att webbaserat formulär. De CFO:er som deltagit i undersökningen representerar ett urval av Sveriges 500 största företag från olika branscher.

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se