Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Jonas Fasth.

Fyra vägar till tillväxt

Framgångsrika företagsledare och entreprenörer är ingen homogen grupp som jobbar likriktat och som låter strategier växa fram genom experiment, ”learning by doing”, visar ny forskning.

Vägarna till framgång är fler visar forskaren Jonas Fasth i en doktorsavhandling om företagsledares arbete, vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet. I Jonas Fasths studie finns företagsledare som beskriver att de i första hand lär sig via officiella dokument, rapporter och prognoser, inte av ”learning by doing”, som dikteras i klassiskt entreprenöriellt lärande.

I studien beskrivs att många av de mest framgångsrika företagarna arbetar med få– interna aktörer, något som ifrågasätter beskrivningar av hur viktigt det är med externa kontakter för att lyckas som företagare.

Läs också: Fem affärsmodeller för framgång

– Tidigare studier har utgått från att företag, individer och företagets omvärld bör ha vissa egenskaper för att åstadkomma tillväxt. Företagen antas möta en situation med vissa förutsättningar som tillsammans avgör om företaget kommer att nå framgång eller inte. Min forskning visar att förutsättningarna för tillväxt snarare är något som företagsledare utvecklar tillsammans med sin personal och andra i sitt nätverk och att det finns olika varianter för hur man gör som alla kan vara framgångsrika, säger Jonas Fasth.

I sin doktorsavhandling har Jonas Fasth intervjuat 60 företagsledare i små- och medelstora företag om hur de arbetar i praktiken för att skapa tillväxt. Genom företagsledarnas berättelser har Fasth identifierat fyra olika arbetsstilar om vem de involverar i sitt arbete, var arbetet sker och hur det genomförs.

Läs också: Nu ska det svenska ledarskapet exporteras

Gemensamt för företagsledarna är att de agerar i– och med hjälp av en närmiljö. Av företagsledarnas beskrivningar framgår att de inte interagerar med omvärlden generellt, utan med utvalda aktörer på speciella arenor och under varierande arbetsformer.

I avhandlingen genomfördes också en analys av tillväxt och lönsamhetsutveckling i de intervjuade ledarnas företag. Analysen visar att det finns representanter från alla fyra arbetsstilarna som identifierats i studien bland företag med positiv utveckling.

De fyra arbetsstilarna i korthet

1. Företagsledaren har få inspel från andra personer, förståelse utvecklas i produktionen och hen testar sig fram.

2. Företagsledaren har fokus på ledning och styrelse, har många möten och använder mycket verktyg och dokumentation.

3. Företagsledaren har fokus på medarbetare, använder sig av arbetsgrupper och utvecklingsdagar samt olika systematiska procedurer.

4. Företagsledaren har kontakt med många olika aktörer, rör sig mycket utanför verksamheten och minglar, samtalet är i centrum.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se