Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Robin Askelöf. Foto: Veronica Lundberg

Ekonomer saknar tid för det viktigaste

Chefsekonomerna på Sveriges största företag sakar tid för de viktigaste punkterna i arbetet, dessutom måste de bli bättre på att få medarbetarna att bidra till organisationens mål. Det visar en ny undersökning från Hypergene.

Ekonomer på ledande positioner tycker inte att de lyckas få medarbetarna att bidra till att nå företagets mål. De upplever inte heller att de har nog med tid för att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Det visar en enkätundersökning som beslutstödsföretaget Hypergene genomfört på landets 500 största företag. Frågorna som rörde bland annat affärsplanering, målstyrning, nyckeltal och budgetprocesser, ställdes till bolagens beslutsfattare inom ekonomi och finans. Totalt fick man in 250 respondenter.

– Undersökningen visar att det finns en stor förbättringspotential inom flera områden. Samtidigt ska man komma ihåg att det rör sig om Sveriges största företag och man får utgå ifrån att de är störst för att de är bäst, säger Robin Askelöf, marknadschef på Hypergene.
Hypergene har i sin analys av undersökningen listat punkterna med störst potential; det vill säga områden som beslutsfattarna rankar som viktigast men samtidigt anser att de lyckas sämst med. Högst upp hamnar utmaningen i att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Där har fler än hälften angett att de inte är tillräckligt effektiva.
– Informationsmängden ökar lavinartat snabbt och som ekonomichef måste du säkerställa att du har rätt info till rätt saker vid rätt tidpunkt. Det är svårt när du översköljs av information. Många bolag har investerat i systemlösningar men kämpar med att lära sig hantera dem effektivt, säger Robin Askelöf.

Undersökningen antyder att många av chefsekonomerna upplever en stor tidsbrist för de viktigaste frågorna. Är de för stressade på jobbet?
– Jag tror att många känner att de inte har förutsättningarna att lägga tid på rätt saker. Cheferna visar i undersökningen att de tycker att informationslogistik är en stor tidstjuv. Kan du lösa hur du hanterar all information effektivt så kan du lägga mer tid på beslutsfattande och att få medarbetarna att jobba mot samma mål.

Robin Askelöf upplever att allt fler företag de senaste två åren har visat ett ökat intresse för målstyrning och hur de kan se över sina processer för att uppnå bättre resultat.
– När konkurrensen ökar blir det viktigare att få hela organisationen att bidra och fler bolag ser över hur de kan bli mer effektiva och säkerställa att man levererar på topp inom hela organisationen. De som lyckas med det är de som kommer att bli mest framgångsrika, säger han.

Mer på civilekonomen.se