Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Ekonomer allt mer stressade på jobbet

Allt fler civilekonomer tycker att deras hälsa påverkas på grund av hög arbetsbelastning. Samtidigt är det ökade kravet på tillgänglighet en stressfaktor och många anser att arbetsmiljöfrågor diskuteras för lite på jobbet.

I rapporten Hälsa och Balans i livet har Civilekonomerna undersökt hur medlemmarna upplever balansen mellan yrkeslivet och fritiden. 34 procent tror sig inte kunna arbeta som de gör i dag utan att hälsan påverkas på sikt. Det är en ökning sedan förra undersökningen, gjord 2011, då siffran låg på 22 procent. Nina Forssblad, förbundssekreterare och karriärrådgivare på Civilekonomerna, tycker att utvecklingen är allvarlig.
Det är oroande att många upplever en så pressad situation och vet att det behövs förändring. Ofta är man så lojal att man ställer upp och kanske inte förmår bromsa och säga stopp även när stressen i jobbet har gått för långt, säger hon.

I takt med digitaliseringens utbredning har också gränsen mellan jobb och fritid kommit att suddas ut allt mer. Det är 44 procent som anser att den ökade tillgängligheten leder till stress, samtidigt som 48 procent svarar att den inte har någon påverkan på hälsan. Det är många i undersökningen som säger att arbetsplatsen inte har någon uttalad policy för tillgänglighet utanför arbetstid. Det leder till en oklarhet kring vad som förväntas, vilket i sin tur kan upplevas som stressande, enligt Nina Forssblad. 
Många behöver vara tillgängliga på sin fritid, exempelvis om deras chefer eller medarbetare befinner sig i en annan tidszon. Men arbetsplatsen bör föra en konkret diskussion om detta och ta fram riktlinjer, säger hon.

Det är en hög andel bland både medarbetare och chefer som anser att arbetsmiljöfrågor inte diskuteras på arbetsplatsen.
Det är problematiskt. Man bör som arbetsgivare föra kontinuerliga diskussioner kring arbetsmiljön och också ta upp de här frågorna på utvecklingssamtalen, säger hon. 

Vad ska man då göra om man upplever att arbetsbelastningen på jobbet är för hög och att ens hälsa påverkas?
Ulrich Stoetzer, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, berättar att man snarast ska starta en dialog om detta med sin närmaste chef eller skyddsombudet. Den 31 mars i år började nya föreskrifter om psykisk och social arbetsmiljö att gälla. Enligt dessa måste arbetsgivaren se till att det finns en balans mellan produktionskraven på de anställda och de resurser som finns för de anställda att utföra jobbet. 
Arbetsgivaren är skyldig att minimera riskerna som är relaterade till arbetet. Om denne får en indikation på att arbetsbelastningen är för hög ska detta utredas. Sedan är det upp till arbetsplatsen att bestämma vilka åtgärder som bör vidtas, men det kan ju till exempel handla om ökad bemanning, säger Ulrich Stoetzer.

Mer på civilekonomen.se