Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Civilekonom eller ekonom?

För två år sedan bestämdes att bara den som går civilekonomprogrammet ska kunna få en civilekonomexamen. Men fortfarande är inte själva civilekonomtiteln skyddad, vilket har lett till en viss förvirring. Förbundets informationschef Margareta Söderström reder ut begreppen.

Civilekonomexamen infördes då den senaste högskolereformen trädde i kraft för drygt två år sedan. Detta var något Civilekonomerna kämpat för länge. Skälet var enkelt – en sammanhållen yrkesexamen ger utbildningen en kvalitetsstämpel, vilket både studenter och avnämare har nytta av. Det har också visat sig att denna utbildning har blivit mycket populär och har ett högt söktryck.
Av den nya förordningen följer att själva examen är skyddad, d v s bara den som går civilekonomprogrammet får en civilekonomexamen. Men fortfarande är inte själva civilekonomtiteln skyddad, vilket har lett till en viss förvirring.
Sedan många år tillbaka har Civilekonomernas krav för medlemskap varit vägledande för vem som kan kalla sig civilekonom. Förbundets styrelse har också slagit fast att det är vad som gäller även i fortsättningen. Detta betyder att den som uppfyller förbundets medlemskrav med rätt poäng och kombination av ämnen också kan titulera sig civilekonom, oavsett om man läst enligt den gamla eller nya studieordningen. Med andra ord är det oförändrade villkor som gäller.
Civilekonomtiteln signalerar kvalitet och kompetens. Men det är också viktigt att upprätthålla sin kompetens även efter grundutbildningen. Individen har ett ansvar när det gäller sin egen fortbildning. Redan i samband med anställningen, då lön och andra villkor diskuteras, kan även frågan om kompetensutveckling tas upp. Om kunskapen inte utvecklas drabbas både individen och verksamheten.
Trygghet på arbetsmarknaden kommer alltmer att hänga ihop med den egna kompetensen. Därför behöver den vidmakthållas, dokumenteras och utvecklas. Kompetensutveckling kan ske på olika sätt, t ex genom att delta i vidareutbildningar, byta arbete eller på andra sätt förkovra sig i sitt yrkesliv. Det är viktigt att inte falla för undanflykten att i lågkonjunktur saknas pengar och i högkonjunktur saknas tid. Mer synpunkter om Civilekonomernas syn på kompetensutveckling finns på vår webb.

Margareta Söderström, informationschef Civilekonomerna

Mer på civilekonomen.se