Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Håkan Kullvén författare och universitetslektor vid Uppsala universitet. Foto: Teddy Thörnlund

”Bli inte för kameral”

Budget och budgetering räknas till de viktigaste ekonomiska verktygen. Håkan Kullvén har skrivit en bok som förklarar varför och hur.

Vad är egentligen vitsen med att göra en budget?
– Budgeteringens tre syften är att skapa framförhållning, möjliggöra uppföljning av ansvar, och ge en förståelse för hur verksamheten skapar värde och förbrukar resurser. 

Vad är den största utmaningen med att göra en budget? 
– Att inte bli för kameral! Att fokusera på helhet och inte bara delar, att betona väsentligheter och inte bara detaljer, att se mönster och inte bara enskilda brister. 

 Vilka är vanliga fel i samband med budgetering?
– Utöver den kamerala synen som vi redan kommit in på: att man ”följer en manual”, försöker följa en viss modell eller ett visst synsätt. Utgå istället från svaret på frågan: ”Vad vill vi med vår budgetering, vad är syftet?” så blir det bra.

Finns det olika skolor när det gäller budgetering?
– Helt klart, och det handlar i första hand om budgeteringens syften; vad budgeteringen är till för.  

I boken nämner du att det finns företag som helt avstår från att budgetera. Hur ser alternativen ut?
– Studier visar att de företagen bygger upp en kombination av andra system för att klara budgeteringens tre syften – t.ex. prognoser för att skapa framförhållning, kostnadsmått för att följa upp ansvar och verksamhetsmått för att ge förståelse. De brukar ändå behålla en viktig budget: Likviditetsbudgeten.

Senaste skriket inom budget?
– Förvandlingen av budgetvärden till nyckeltal! Man har länge använt nyckeltal som tar sin utgångspunkt i budgetvärden, men det har blivit mer av detta på senare tid – troligen mest för att det redan finns så mycket finansiella och operativa data att tillgå, som kan bilda intressanta nyckeltal för att mäta t.ex. produktivitet och effektivitet.

Dina tre bästa tips till den som ska göra en budget?
– 1: Lita inte blint på en modell, utan använd ditt sunda förnuft också för budgeteringen. 2: Fokusera både på helhet och på delar; på verksamheten och dess detaljer! 3: Jobba mer med icke-finansiella och verksamhetsrelaterade budgetar.

Fakta

Lästips: Budget och budgetering, Håkan Kullvén (Liber) 

Mer på civilekonomen.se