Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Med blick på framtiden

Kairos Futures vd Mats Lindgren är expert på att hitta morgondagens trender. Här berättar han om varför vi går mot en ny skördetid.

Sedan 20 år hjälper ni på Kairos Future företagen att kunna se in i framtiden. Hur ofta har ni hamnat rätt eller fel?
– På detaljnivå hamnar man fel hela tiden. I grova drag skulle jag vilja säga att vi har prickat rätt när det gäller de stora tunga förändringarna. I början på 1990-talet talade vi om ett värderingsskifte och vilka effekter det skulle kunna få på arbetslivet. Det är ungefär det som har hänt – arbetet får en mindre roll i livet, balans i livet har blivit viktigare.

Och när blev det fel?
– Vi har överskattat saker som Virtual reality (VR) som var stort i slutet på 1990-talet. Vi var övertygade om att det skulle få ett brett genomslag men det har knappt blivit något ännu. Men nu kommer 3D, så kanske den här gången.

Vilka är de största svårigheterna med att pricka rätt?
– Man överskattar ofta hastigheten och man underskattar genomslaget i trender. Man förstår inte att en s-kurva innan den börjar dra i väg uppåt kan vara väldigt lång. Ta 3G där operatörerna i början på 2000-talet betalade hutlösa pengar för näten. Men det stora genomslaget kommer först nu med Iphonen.

Vilka stora utmaningar väntar oss i framtiden?
– Den stora kartan är att vi är på väg in i en ny epok som jag brukar kalla för tankesamhälle. Här är den nya råvaran information och den nya produktionen tänkande. Och det får effekter på nästan allting. All konkurrens kommer att handla om vem som är bäst på att fånga och samla idéer som finns därute och att göra någonting vettigt av dem. Ett exempel är Apple med sin iPod som är ett ihopplock av en rad olika idéer som de hämtat från olika håll och förpackat i ett snyggt koncept.

Vilka är företagens största fel när det gäller framtidsarbete?
– Det största felet är att man ägnar alldeles för lite kraft och tid åt att konceptuellt förstå vart marknaden och omvärlden är på väg. Fokus i organisationen ligger nästan alltid bakåt.

Vilka utmaningar väntar i arbetslivet framöver?
– Våra prestationer kommer i ökad utsträckning att mätas på detaljnivå – Performance management på HR-språk. Sedan behöver vi svenskar lära oss mer. Picasso hade inte varit Picasso om han inte hade målat enorma mängder målningar under de 10 000 första timmarna av sin karriär. Vi har i väst under de senaste 30 till 40 åren haft en tendens att hoppa över de första 10 000 timmarna och göra de roliga målningarna direkt. Här behöver vi backa tillbaka. Kineserna är jättebra på att lära sig hantverket.

Vilken kompetens kommer företagen att kräva i framtiden?
– För något år sedan frågade vi ett par hundra personaldirektörer vad man behöver kunna för få ett jobb hos dem om 10 år? Då svarade de: Leverera i tid. Det är inte det svar man förväntar sig av 40 olika svarsalternativ! Sedan kvalificerade vi frågan och frågade: När ni rekryterar unga akademiker. Vilken kompetens är viktigast/svårast att hitta? Då blev svaret: Att hitta människor som kan förstå och hantera komplexa frågor och sammanhang.

Hur kommer våra värderingar att utvecklas?
– Allt fler frågor blir hygienfaktorer för människor. Du kanske som företagare inte får några stora pluspoäng för att du har ett fantastiskt CSR-arbete, men du kommer att få våldsamma minuspoäng om du inte sköter dig. Det blir fler och fler sådana områden.

Forskare talar om ett mönster där det stora genombrottet för innovationer ofta dröjer flera decennier. Håller du med?
– Ja, fast det går fortare och fortare. Om vi tittar på samhället i stort är vi på väg in i en skördetid på satsningar som gjorts de senaste 15 till 20 åren. Det har gjorts stora it-investeringar inom fiberoptik, i infrastruktur och telekomutbyggnad. Framöver handlar det om lättare investeringar som programvara och inte så mycket infrastruktur. Det gör att vi går in i en mycket mer användardriven fas. Det är då du får det riktiga genomslaget. It-revolutionen ligger framför oss och det handlar om användande.

Vilka metoder använder ni i era prognoser? Ingår matematik?
– Vi gör som de flesta gör, nämligen att jobba väldigt kvalitativt. Du samlar ihop material, du intervjuar människor och du försöker att tänka snarare än att räkna. Det handlar mycket om att identifiera vilka som är de starkaste drivkrafterna i samhällsutvecklingen i dag. Vilka osäkerheter finns det? Och vad inträffar om det och det inträffar? Det finns inte en framtid. Men för att få fram bra underlag för tänkandet analyserar vi ofta stora datamängder och då behövs mycket matematik och statistik.

Om man som individ försöker se in i framtiden, vad ska man tänka på?
– Hjärnan är lat, den vill spara energi. Normalt brukar vi som privatpersoner först börja tänka på framtiden när vi hamnar i en kris. Och då behöver du ha lite verktyg. Funderar du exempelvis över en ny karriär så finns det flera frågor du bör ställa dig: Var kommer de mest spännande sakerna att inträffa de närmaste åren? Vad kan jag? Vad vill jag? Man behöver strukturerade modeller att utgå ifrån. 

Hur ser du på din egen framtid? 
– Jag tror att jag har svårt att göra något annat än vad jag gör i dag. 

Fakta

❱ Namn: Mats Lindgren.   
❱ Född: 1959, uppvuxen »söder om söder« i Stockholm.
❱ Familj: Fru och två söner.
❱ Bor: Uttran i Botkyrka.
❱ Karriär/utbildning: Teknisk fysik, KTH och Doctor of Business Administration, Brunel University – ett par år som forskningsingenjör på KTH och sedan konsult. Grundare, delägare och vd i Kairos Future.
❱ Intressen: Långsegling.
❱ Framtidsdröm: »Segla jorden runt men jag får inte med mig min fru.«

Fakta

❱ Fakta om Kairos Future:
Ett internationellt management­konsultföretag med inriktning på framtidsfrågor. Bolaget har ett 30-tal anställda och bland kunderna finns företag som IBM, Kraft Foods och Ericsson.

Mer på civilekonomen.se